De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Jennifer de Vries vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije
Communicatie College 1 Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije

2 Programma vandaag Kennismaking Organisatie module
Introductie communicatie Reflecteren Feedback

3 Module communicatie

4 Literatuur Hulpmiddel: geheugenstick Opnameapparatuur

5 Weetjes 4 x 50 minuten ingeroosterd
2 groepen, ieder 2 x 50 minuten les & 2 x 50 minuten oefenen Aanwezigheidsplicht 2 kwartalen 5 EC = 140 uur - werkcollege: 25u - literatuur bestuderen: 40u - huiswerk: 60u - schrijven reflectieverslag: 10u - toetsing op school: 2u - overig: 3u

6 Toetsing Aanwezigheid A. Tentamen (mc vragen) B. Toetsgesprek
C. Reflectieverslag (kw 4, beschrijving ontwikkeling) Alle onderdelen moeten minimaal met een 5.5 worden afgerond Eindcijfer is gemiddelde van A, B en C

7 Toetsgesprek Week 7/8 kwartaal 4 Min. 7 minuten en max. 10 minuten
Geleerde vaardigheden: - hanteren van een gespreksmodel en rol - toepassen van basisvaardigheden - toepassen van nuancerende vaardigheden - evalueren van het gesprek

8 Vragen???

9 Opdracht Wat is je eerste reactie bij het volgende plaatje? Schrijf op

10

11

12 Waarnemen Waarnemen is het zintuiglijk ervaren van een bepaalde prikkel Er is geen oordeel verbonden aan de actie ‘het waarnemen’

13 Interpreteren Interpretatie= persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van een waarneming of een tekst

14 Waarneming: dit kind zit en heeft zijn hoofd naar voren gebogen
Interpretatie: dit kind is verdrietig

15 Interpreteren Communicatie - Kenmerken en gedrag van de ander
- Jouw waarneming van kenmerken of gedrag - Jouw interpretatie van je waarnemingen - Jouw reactie - De ander neemt jou en je reactie waar - De ander interpreteert zijn waarnemingen - De ander reageert - Jij neemt waar etc……………

16 Foutenbronnen bij interpretatie
Te snel begrijpen en reageren Generaliseren Vooroordelen Stereotyperingen Halo-effect Identificatie Projectie Persoonlijke norm

17 Opdracht Beschrijf een situatie waarin je verkeerd geïnterpreteerd hebt of een situatie waarin je door anderen verkeerd bent begrepen. Welke factoren speelden daarbij een rol?

18 Communicatie Boodschappen hebben een inhouds- en betrekkingsniveau
Inhoudsniveau: de inhoud van de boodschap (meestal verbaal) Betrekkingsniveau: hoe de boodschap overgebracht wordt (meestal non-verbaal)

19 Luisteren Waarom is luisteren belangrijk?
Je kunt hierdoor begrip tonen Je kunt stimuleren tot verder vertellen Je kunt duidelijkheid scheppen Je voorkomt dat je voorbarige conclusies trekt Je bied de ander mogelijkheid zijn verhaal te vertellen

20 Luisterfouten Ongeïnteresseerde houding Niet uit laten spreken
Eigen verhaal gaan vertellen Met gedachten ergens anders zijn Impulsief reageren Te snel adviseren Waarderend reageren Veronderstellingen uiten

21 Opdracht Welke luisterfout(en) maak jij het meest? Geef hiervan een voorbeeld Welke luisterfout vind je het meest irritant en waarom?

22 Wat is communicatie? Non verbaal 70% Verbaal 30%
Waar let jij vooral op bij een 1e kennismaking?

23 Non-verbaal gedrag Manier van spreken Uiterlijk Lichaamshouding
Gebaren Mimiek Nabijheid Stiltes

24 Opdracht In tweetallen
Jij en je gesprekspartner gaan met de rug naar elkaar toe zitten Laat je gesprekspartner een verhaal vertellen dat niet al te eenvoudig is Bespreek na: welke barrières ervoer je bij het volgen van dit verhaal. Hoe heeft je gesprekspartner het ervaren om ‘in de ruimte’ te praten

25 Reflecteren Wat is dat???

26 Reflecteren Gaat over het nadenken over jezelf en jouw handelen
Verwerven van inzicht in eigen persoon en handelen Erkennen van eigen sterktes en zwaktes

27 Vaardigheidsontwikkeling
Fase 0: onbewust onvaardig Fase 1: bewust onvaardig Fase 2: bewust vaardig Fase 3: onbewust vaardig

28 Welke vragen kun je jezelf stellen?
Wat heb ik geleerd? Wat is mij opgevallen? Wat kan ik goed? Wat vind ik moeilijk? Wat ga ik verbeteren? Hoe ga ik dat verbeteren?

29 Opdracht Stel: je zit op een onbewoond eiland en kunt niets anders doen dan wachten of er een boot voorbij komt die je mee terug wil nemen naar huis. Waar denk je aan? Wat voel je? Wat en wie mis je het meest? Waarom?

30 Feedback

31 Feedback Feedback = terugkoppeling

32 Opdracht Welke feedback heb jij vandaag of gister gegeven en aan wie?
Welke feedback heb jij vandaag of gister ontvangen en van wie?

33 Functies van feedback Positief gedrag wordt ondersteund en bevestigd
Negatief gedrag kan worden gecorrigeerd Het verduidelijkt de relaties tussen mensen

34 Manieren van feedback Verbaal of nonverbaal Bewust of onbewust
Spontaan of op verzoek Formeel of informeel

35 Regels voor geven van feedback
Kondig feedback aan Beschrijf concreet gedrag Beschrijf gedachten en gevoelens Beschrijf de effecten Doe suggesties ter verbetering Gebruik de ik-vorm Wees niet uitsluitend negatief Wees uitnodigend (aanleiding tot gesprek) Geef bruikbare feedback Non-verbaal gedrag

36 Geven van feedback Doen we in de vorm van top en tip

37 Regels voor ontvangen van feedback
Luister naar de feedback Vraag door op de gegeven feedback Vat de feedback samen in eigen woorden Geef aan wat de feedback voor jou betekent

38 Opdracht Tweetallen Vraag je medestudent om feedback (over een specifieke situatie, gebeurtenis). Dit kan zowel een positieve uitkomst geven als een kritisch of een combinatie. Na ontvangst en acceptatie feedback wisselen.


Download ppt "Jennifer de Vries med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google