De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie"— Transcript van de presentatie:

1 Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie
Welkom Docent: Siri Kruit

2 Programma les 7 Welkom; Gameverslaving Presentatie en nabespreken
Tripmiddelen Voorlichtingsmaterialen en discussie Fasen van gedragsverandering, motivatie Cirkel

3 Gameverslaving Opdracht vorige week Presentatie en vragen achteraf
Voorlichtingsmogelijkheden

4 Voorbereidende opdracht
Opdracht: Houd van jezelf een aantal keren bij hoe lang je gamet. Wat valt op, komt de tijd overeen met wat je vooraf gedacht had. Is dit verschillende per spel? Game je niet (let op candycrush valt ook onder online game) .... misschien kan je deze vragen aan een ander voor leggen. Doe de zelftest op

5 Presentatie Gamen

6 Nabespreking Plenair ; 10 minuten I eerste indruk van de presentatie
inhoudelijke vragen II In kleine groepjes: Hoe zou preventie eruit kunnen zien? Wie wil je bereiken? Wat is de boodschap per doelgroep?

7 Discussie Welke mogelijkheden biedt gamen volgens jullie en zou je deze ook kunnen aanwenden t.b.v. preventie tegen verslaving. Welke preventiemogelijkheden zien jullie ten aanzien van gameverslaving.

8 Presentatie http://www.youtube.com/watch?v=lpet4TJi41A
https://www.youtube.com/watch?v=Ur7V7-Q6C4Q&index=3&list=PLkfxY0Glq1_7in6M3iUPtP2rvboJXG3RB

9 Wat is gameverslaving? Onder gameverslaving wordt verstaan dat mensen, vaak jongeren en jongvolwassenen, de beheersing over het spelen van computerspellen (videogames) zodanig kwijt zijn dat dit leidt tot aanzienlijke problemen in hun persoonlijke en professionele leven (Van Rooij, 2011; West & Hardly, 2006)

10 Conclusies problematisch gamen
Kleine groep ervaart gameproblematiek. Zelfcontrole speelt een belangrijke rol. Veel spelen hoeft niet de oorzaak te zijn van problematisch gamen! Psychosociaal kwetsbare mensen vormen risicogroep (eenzaam, minder sociaal vaardig, laag zelfbeeld). Bron: Haagsma, 2012

11 Preoccupatie of verslaving?
Kenmerken preoccupatie Kenmerken verslaving (compulsief/afhankelijk) Angst overwinnen Preventie bij angst Stemmingsbeïnvloeding Vermijden van angst Manier te ontspannen Manier te ontsnappen aan spanning en piekeren Veel denken over gamen Voortdurend denken over gamen Samenhang zoeken in het leven Vlucht moeilijke dingen in het echte leven Terugtrekken in eigen wereld Vlucht voor eigen gedachtewereld Verwerken van emotionele ervaringen Vlucht voor emotionele ervaringen Gamen is willen en soms moeten Gamen is moeten Bron: Mijland & Kisjes, 2010

12 Presentatie Eetverslaving

13 Nabespreking Plenair ; 10 minuten eerste indruk van de presentatie
inhoudelijke vragen

14 Gedragsverandering Bron: Prochaska en DiClemente

15 Motiverende gespreksvoering
‘Preparing people to change addictive behavior’ Miller en Rollnick (1991) Berust op 2 basisprincipes: onvoorwaardelijke acceptatie en constructieve confrontatie En niet op: Een confronterende aanpak (geen bewezen effect) Wijzen op consequenties van gedrag Wijzen op behoefte van anderen aan gedragsverandering

16 Motivatie ABC van Miller en Rollnick:
Aantrekkelijkheid van gedragsverandering beïnvloedt de balans Benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid leidt tot vermindering van weerstand en meer zelfwerkzaamheid Creëren van keuzemogelijkheden in veranderdoel en verandermethode maakt de kans op verandering reëel Doelen helder maken effent de weg naar bewuste verandering Empathie tonen bevordert de bereidheid van de cliënt om te veranderen Feedback geven draagt bij aan inzicht in de eigen situatie, hetgeen voorwaarde is voor bewuste verandering Geven van advies: draagt deskundige kennis over de gevolgen en verandermogelijkheden over Helpen drukt de bereidheid van de hulpverlener uit om actief betrokken te zijn bij de verandering van de cliënt

17 Demotivatie ABC Afkeuren
Beschuldigen/bestraffen: lokt weerstand en verdediging uit Confronteren met de mening en opvatting van de hulpverlener of anderen Discussiëren Etiketteren met labels zoals alcoholist of verslaafd Foutief inschatten / interpreteren Geven van te veel of te weinig sturing

18 Gesprekshouding Neutraal; dus niet veroordelend, vooringenomen, verborgen agenda Geinteresseerd; dus niet afstandelijk Begripvol; dus niet onkundig, geschokt, onzeker Zorgzaam; dus niet hardvochtig, bevoogdend, te veel medelijden Steunend; dus niet verantwoordelijkheden overnemen Feitelijk; dus niet te veel generaliseren, waarden, normen en meningen uiten Realistisch, dus niet pessimistisch of te optimistisch

19 Motiverende gespreksvoering
…betekent dat de client zichzelf gaat motiveren tot gedragsverandering, dus niet dat de hulpverlener de client wil overtuigen Dus niet dit…

20 Uitgangspunten Motiveren
Motivatie is geen persoonlijkheidskenmerk Motivatie is situatie-afhankelijk Motivatie is een balans tussen ja en nee Motivatie is in overeenstemming met het zelfbeeld Motivatie is beinvloedbaar Zelfvertrouwen is ontzetten belangrijk voor de motivatie Er bestaat niet zoiets als een ‘verslaafde persoonlijkheid’

21 Manieren van vragen stellen
Elke manier van vragen stellen heeft een bepaald effect: Gesloten vragen: Heb je gisteren gedronken? Open vragen: Hoe ziet je drankgebruik eruit? Directe vragen: Hoe voel je je als je drinkt? Indirecte vragen: Drinken houdt je bezig, is ‘t niet? Minder goede manieren van vragen stellen: Strikvragen: Je had toch gezegd dat… Spervuurvragen: Hoe zit dit, dat, daar, enz…..? Waarom vragen: Waarom stop je niet met drinken? Wantrouwende vragen: Ben je echt wel gestopt met drinken?

22 Preventieschema iri Kruit Voorlichting en training

23 Opdracht Uitgaan Tijdens het uitgaan, probeer in de huis van een preventiewerker te kruipenr van een instelling voor verslavingszorg. Beschrijf je ervaringen met het oog op alcohol –en druggebruik. Welke signalen van mogelijk druggebruik neem je waar? Wordt er veel alcohol geconsumeerd? Hoe is de sfeer gedurende het verloop van de avond? In hoeverre wordt de sfeer bepaald door alcohol- en/of druggebruik? Let ook op de inrichting/aankleding van de gelegenheid. Wordt er gedanst? Door wie en hoe? Zie je preventiematerialen? En preventiemogelijkheden? (NB meer dan voorlichting alleen)

24 Tot volgende week


Download ppt "Keuzevak Effectieve Verslavingspreventie"

Verwante presentaties


Ads door Google