De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 5."— Transcript van de presentatie:

1 cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 5

2 T Even voorstellen… Mentoren, coördinator, conrector Mentoren Mevr. Logtmeijer Dhr. Berkhuysen Dhr. Peereboom Dhr. van Beek Conrectoren Dhr. Zandvliet (leerlingzaken) Mevr. Weytingh (onderwijs/examens) Coördinerend docent havo 3/4/5 Dhr. van Beek

3 T Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding De wekelijkse mentorlessen en LOB Studiebegeleiding Commentaar op rapport Bespreken rapport met leerling en evt. ouders Communicatie vanuit de school Oriëntatie op studie en beroep KeuzeWeb (DeDecaan.Net) Gesprek met mentor of op verzoek de decaan Bezoek open dagen, meeloopdagen, proefstuderen  LOB verlof! Persoonlijke begeleiding Persoonlijke gesprekken Contact met thuisfront Bijhouden leerlingdossier Magister

4 T Montessori Academie Meer dan alleen een school… De Montessori Academie (MA) is de overkoepelende organisatie voor alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Te denken valt aan: deelname leerlingenteams (Senaat, MK, TT, CT, Bond) tutorschap of brugklasmentoraat maatschappelijke stages culturele activiteiten (theaterklas, musical, culturele avonden, orkest) sport (clinics en cursussen, schoolhockey, leerlingenvoetbalteam) science (wetenschaps en techniekklas, diverse excursies) intellectueel (LAPP-Top, MEP, Cambridge engels, avondlezingen) diverse losse workshops en cursussen (o.a. gitaarspelen, Spaans) Alle leerlingen ontvangen bij hun diploma een officieel MA-certificaat waarop alle MA activiteiten vermeld staan.

5 T Veranderingen in de school Het nieuwe beleid voor dit jaar Naar een schone school Op de grond gooien van rommel lijkt soms normaal. Strenger aanspreken van leerlingen die rommel maken. Overige initiatieven om de school leuker en mooier te maken. Project groep “Schone School” Naar een rookvrije school Het RML wil in de toekomst een rookvrije school zijn. Dit jaar al rookvrije schoolpleinen en entree. Voorlopig nog één duidelijke gemarkeerde rookplek.

6 T Aanwezigheid Ziekte en verlof Hoofdregel Afwezigheid dient altijd van tevoren bij ons bekend te zijn. Ziekte of artsbezoek Bij ziekte of artsbezoek kunt u volstaan met een melding bij onze receptie (010-4654022). Bij gepland artsbezoek is het verzoek om uw zoon of dochter enkele dagen van tevoren een briefje mee te geven, zodat het verzuim tijdig in Magister geregistreerd kan worden. Verlof Voor elke andere reden waardoor een leerling een of meer lessen zou moeten missen dient u minimaal 5 werkdagen van tevoren verlof aan te vragen bij de coördinator van de betreffende jaarlaag. NIET GEMELD VERZUIM LEVERT HET RML VEEL EXTRA WERK OP!

7 T Het schooljaar 2015-2016 De jaaragenda voor havo 5 in het kort Belangrijke data Snelle signalering12-16 oktober Herfstvakantie19 -23 oktober Schoolexamen 126-30 oktober Mentorspreekuur4 november Docentengesprekken8 december Kerstvakantie19 december– 3 januari Schoolexamen 211-15 januari Rekentoets 113-26 januari Presentatie PWS28 januari Voorjaarsvakantie20-28 februari Docentengesprekken15 maart Rekentoets 216-30 maart Schoolexamen 328 maart – 1 april Meivakantie23 april – 8 mei Centraal Examens12-27 mei Rekentoets 330 mei – 10 juni Examenuitslag16 juni Diplomauitreiking6 juli

8 T Profielwerkstuk Van plan van aanpak tot presentatie Profielwerkstuk Het cijfer voor het profielwerkstuk vormt samen met het cijfer voor maatschappijleer het zogeheten combinatiecijfer op het diploma. Presentatie op donderdagmiddag 28 januari.

9 T Examenreglement Belangrijkste punten absentie tijdens examentoetsen ook buiten SE weken: mondelingen, luistertoets, tekenles en l.o. één herkansing per SE ronde faciliteiten (bijv. toetstijdverlenging) examenreglement

10 T Examenuitslag De officiële uitslagregel Alle handelingsdelen zijn voldoende uitgevoerd (LO, CKV, rekentoets) Het gemiddelde van de CE-cijfers is minimaal een 5,5. De eindcijfers vallen in een van de volgende categorieën: Alles voldoende 1x5 en de rest voldoende 2x5, 1x4 of 1x5 & 1x4 en de rest voldoende, en gemiddeld een 6 Voor de vakken in het kerncurriculum (Nederlands, Engels en wiskunde) maximaal één 5. Voor de rekentoets is een 4,5 (afgerond 5) voldoende en het vak valt buiten het kerncurriculum.

11 T De uitslag vaststellen Een voorbeeld… Gemeenschappelijk vorm examenresultaat deelNE SE + CE 7 EN SE + CE 6 MA SE 8 PWS SE 6 CKV SE v LO SE v Het profieldeel WASE + CE 5 GSSE + CE 6 ECSE + CE 6 AKSE + CE 4 Het examendeel van het vrije deel MWSE + CE 6 Gemiddeld C.S.E. 6.3 Rekentoets afgerond 7 (combinatiecijfer)

12 T Meer informatie? Waar kan je het vinden DigiDuif (Vrijwel) alle officiële correspondentie van school wordt via DigiDuif verstuurd. Denk aan uitnodigingen voor ouderavonden, docent- gesprekken, mentorspreekuren en andere belangrijke zaken Magister In Magister kunt u samen met uw zoon of dochter kijken naar de cijfers, het verzuim, de agenda en de studiewijzers en opdrachten in de elektronische leeromgeving (ELO). Website www.rml.nlwww.rml.nl Op de website vind u algemene informatie zoals de studiegids, de tweede fasegids, het toetsprogramma in de bovenbouw(PTA) en algemene informatie over het RML. Website www.examenblad.nlwww.examenblad.nl Exameninformatie

13 T Met de mentor in gesprek Kennismaking met de mentor U gaat nu met de mentor in gesprek in de volgende lokalen: H5 lob 1Dhr. Berkhuijsenlokaal 203 H5 lob 2Mevr. Logtmeijerlokaal 204 H5 lob 3Dhr. Peereboomlokaal 205 H5 lob CDhr. van beeklokaal 206 Weet u niet in welke mentorgroep uw zoon of dochter zit, dan is vooraan een lijst beschikbaar met alle leerlingen en hun mentoren.

14


Download ppt "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 5."

Verwante presentaties


Ads door Google