De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen 16:30voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

4 Mededelingen kerkenraad De dienst op oudejaarsdag begint niet zoals voorheen om vijf uur 's middags, maar om 7 uur 's avonds. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 3 januari nieuwjaarsreceptie

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

10 Psalm 24: 1 - 3 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

11 Psalm 24: 1 - 3 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

12 Psalm 24: 1 - 3 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

16 Psalm 24: 4, 5 4 Omhoog, o poorten, nu omhoog! Maak hoog en wijd uw oude boog, de Vorst der eer wil binnenrijden. Wie is die Vorst, zo groot in eer? Die sterke Koning is de HEER, de HEER, geweldig in het strijden.

17 Psalm 24: 4, 5 5 Omhoog, o poorten, nu omhoog! Maak hoog en wijd uw oude boog, want zie, Hij komt, de Vorst der ere. Wie is die Vorst, zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij is die Vorst, de Vorst der ere.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

20 VERLANGEN NAAR DE GEEST

21 Kan Johannes ons helpen?

22 VERLANGEN NAAR DE GEEST Johannes verwijst naar Jezus

23 VERLANGEN NAAR DE GEEST Voor Jezus moet je nu in de hemel zijn

24 VERLANGEN NAAR DE GEEST Ruim je rommel op

25 VERLANGEN NAAR DE GEEST Ruimte voor Gods grootheid!

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

27 Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

28 Opwekking 623 Want Ik wil komen met mijn Geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. Laat mijn leven in je zijn, Ik maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen.

29 Opwekking 623 Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

30 Opwekking 623 Want U wilt komen met uw Geest en doorwaaien heel het huis. U wilt het maken tot een tempel waar U woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.

31 Opwekking 623 Heer, wij roepen tot U: 'Kom opnieuw met uw vuur.' Wij verlangen naar echtheid; bewerk het diep in ons hart.

32 Opwekking 623 Heer, wees welkom met uw Geest en doorwaai nu heel het huis. Kom en maak het tot een tempel waar U woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

35 Gezang 102: 4 4 Geest der kennis, Geest der waarheid, der genade, der gebeên, leer ons wandlen bij uw klaarheid in de heilverborgenheên. Doe ons Abba, Vader, bidden, zeggen: Jezus onze Heer, geven U in alles d’ eer. Zweef in der gemeenten midden, om te heilgen d’ offerand’ van hun hart en mond en hand.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

39 Gezang 64, NG37: 1 - 4 1Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. 2Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in Mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

40 Gezang 64, NG37: 1 - 4 3Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd 4Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u, vrede zij u, gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

42 Gezang 182E 4-stemmig

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen

44

45 Voor informatie: Paula de Groot & Gerrit Siesling


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: ZOA Psalm24:1, 2, 3 Lucas3:1- 22 Psalm24:4, 5 HC Zondag20: Opwekking623: Gezang102:4 Gezang 64: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google