De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 3."— Transcript van de presentatie:

1 cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 3

2 T Even voorstellen… Mentoren, coördinator, conrector Mentoren Mevr. van Gelderen (H31) Mevr. Seher (H32) Mevr. Jarmohamed (H33) Coördinerend docent havo 3/4/5 Dhr. van Beek Schoolleiding Dhr. Zandvliet (conrector leerlingzaken) Dhr. Koning (rector)

3 T Van onder- naar bovenbouw Belangrijke onderwerpen in havo 3 Groepsvorming In havo 3 is het groepsproces extra belangrijk. Er wordt dus meer dan in andere klassen aandacht besteeds aan groepsvorming- en processen. De startdag staat in het teken van elkaar leren kennen. Profiel en pakketkeuze In het derde jaar maken de leerlingen in havo 3 misschien wel de belangrijkste keuze van hun schoolcarrière: de keuze voor een profiel en een bijbehorende vakkenpakket. Zij worden hierin begeleid door de mentoren en de decanen. Voorbereiding Tweede Fase De derde klas is een tussenjaar tussen de onderbouw en de bovenbouw. Hoewel de structuur van het jaar nog erg lijkt op die in de onderbouw worden de leerlingen wel langzaam maar zeker voorbereid op de lessen in de Tweede Fase van de HAVO.

4 T Profielkeuze De stappen in het keuzeproces Oriëntatiefase:Periode tot de kerst Leerlingen leren naar zichzelf te kijken… Wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wie bewonder ik en waarom? Waar ben ik goed in? Wat zou ik later willen worden? In de tweede fase-week maken ze kennis met vakken. Besluitvormingsfase:Januari, februari en maart Voorlopige profielkeuze invullen: 26 januari Individuele profielkeuzegesprekken met de mentor Eventueel aanvullend gesprek met een decaan Advies vanuit de docentenvergadering Profielkeuze bevestigen door ouders: 17 maart Uitvoeringsfase:April, mei en juni Eventuele wijzigingen bespreken en doorvoeren Definitief vaststellen profiel en pakket

5 T Hulp bij de profielkeuze Wie helpen uw zoon of dochter bij zijn of haar keuze? Leerling De leerling is zelf natuurlijk de eerstverantwoordelijke voor zijn keuze Ouders Ouders praten regelmatig met hun kinderen over de te maken keuze en tekenen uiteindelijk het door de leerling ingevulde keuzeformulier. Mentor De mentor begeleidt het keuzeproces in het wekelijkse mentoruur met behulp van het KeuzeWeb en voert het profielkeuzegesprek. Docenten Geven informatie over hun vak(ken) in de Tweede Fase. Decanen De decaan begeleidt de mentoren en de coördinator en kans advies geven in moeilijke situaties. Zij maken beheren het KeuzeWeb.

6 T De profielen Wat zijn de mogelijkheden Gemeenschappelijk deel (GD)35% Nederlands, Engels, Lichamelijke opvoeding, Culturele en Kunstzinnige Vorming (H4), Maatschappijleer (H5), en het profielwerkstuk (H5) Profieldeel (PD)45% Keuze uit: CMCultuur & Maatschappij EMEconomie & Maatschappij NGNatuur & Gezondheid NTNatuur & Techniek Vrije deel (VD)20% Één vak uit de nog niet gekozen vakken, met een paar beperkingen in mogelijke combinaties en een aantal verplichte niet-examenonderdelen. Daarnaast kan een leerling eventueel een extra vak kiezen.

7 T De pakketkeuze Vakken in de onder- en bovenbouw Verplichte vakken in het gekozen profiel CMGeschiedenis, Frans of Duits, Cultuur-vak, Maatschappij-vak EMGeschiedenis, Economie, Wiskunde A of B, Maatsch-vak of 2 e taal NGBiologie, Scheikunde, Natuur- of Aardrijskunde, Wiskunde A of B NTNatuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde B Cultuur-vakken Dramatische vorming*, Beeldende vorming, Muziek, Frans of Duits Maatschappij-vakken Maatschappijwetenschappen*, Aardrijkskunde, Economie, M&O** * Vakken die in de 3 e klas niet worden gegeven. ** M&O vormt een onderdeel van het vak economie in havo 3. Kan alleen gekozen worden als maatschappijvak in het EM profiel.

8 T Montessori Academie Meer dan alleen een school… De Montessori Academie (MA) is de overkoepelende organisatie voor alle activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Te denken valt aan: deelname leerlingenteams (Senaat, MK, TT, CT, Bond) tutorschap of brugklasmentoraat maatschappelijke stages culturele activiteiten (theaterklas, musical, culturele avonden, orkest) sport (clinics en cursussen, schoolhockey, leerlingenvoetbalteam) science (wetenschaps en techniekklas, diverse excursies) intellectueel (LAPP-Top, MEP, Cambridge engels, avondlezingen) diverse losse workshops en cursussen (o.a. gitaarspelen, Spaans) Alle leerlingen ontvangen bij hun diploma een officieel MA-certificaat waarop alle MA activiteiten vermeld staan.

9 T Overgang naar de bovenbouw De normen Reglementaire overgang naar havo 3 ProfielHet gemiddelde in het profiel is minimaal 6,0 GemiddeldeHet gemiddelde van alle vakken is minimaal 6,0 KernregelMaximaal één 5 voor Nederland, Engels en Wiskunde MinpuntenEr mogen in totaal maximaal 2 minpunten zijn Als je aan een van deze eisen niet voldoet, kan van reglementaire bevordering geen sprake zijn. De eindvergadering kan dan besluiten een leerling toch te bevorderen als daar goede argumenten voor zijn. Niet bevorderbaar… Met meer dan 4 minpunten ben je reglementair afgewezen voor bevorderingen en kom je niet meer in bespreking. Voor plaatsing in VWO 4 vanuit havo 3 gelden aanvullende eisen. Zie de website.

10 T Veranderingen in de school Het nieuwe beleid voor dit jaar Naar een schone school Op de grond gooien van rommel lijkt soms normaal. Strenger aanspreken van leerlingen die rommel maken. Overige initiatieven om de school leuker en mooier te maken. Project groep “Schone School” Naar een rookvrije school Het RML wil in de toekomst een rookvrije school zijn. Dit jaar al rookvrije schoolpleinen en bordessen. Voorlopig nog één duidelijke gemarkeerde rookplek.

11 T Aanwezigheid Ziekte en verlof Hoofdregel Afwezigheid dient altijd van tevoren bij ons bekend te zijn. Ziekte of artsbezoek Bij ziekte of artsbezoek kunt u volstaan met een melding bij onze receptie (010-4654022). Bij gepland artsbezoek is het verzoek om uw zoon of dochter enkele dagen van tevoren een briefje mee te geven, zodat het verzuim tijdig in Magister geregistreerd kan worden. Verlof Voor elke andere reden waardoor een leerling een of meer lessen zou moeten missen dient u minimaal 5 werkdagen van tevoren verlof aan te vragen bij de coördinator van de betreffende jaarlaag. NIET GEMELD VERZUIM LEVERT HET RML VEEL EXTRA WERK OP!

12 T Het schooljaar 2015-2016 De jaaragenda voor havo 3 Snelle signalering12-16 oktober Herfstvakantie19 -23 oktober Mentorspreekuur4 november Tweede faseweek16-20 november Docentengesprekken8 december Kerstvakantie19 december – 3 januari Voorlopige profielkeuze26 januari Voorjaarsvakantie20-28 februari Docentengesprekken15 maart Definitieve profielkeuze17 maart Meivakantie23 april – 8 mei Toetsweek 20-24 juni Rapportuitreiking7 juli Zomervakantie9 juli

13 T Meer informatie? Waar kan je het vinden DigiDuif (Vrijwel) alle officiële correspondentie van school wordt via DigiDuif verstuurd. Denk aan uitnodigingen voor ouderavonden, docent- gesprekken, mentorspreekuren en andere belangrijke zaken Magister In Magister kunt u samen met uw zoon of dochter kijken naar de cijfers, het verzuim, de agenda en de studiewijzers en opdrachten in de elektronische leeromgeving (ELO). Website www.rml.nlwww.rml.nl Op de website vind u algemene informatie zoals de studiegids, de tweede fasegids, het toetsprogramma in de bovenbouw(PTA) en algemene informatie over het RML.

14 T Met de mentor in gesprek Kennismaking met de mentor U gaat nu met de mentor in gesprek in de volgende lokalen: H31Mevr. van Gelderenlokaal 307 H32Mevr. Seherlokaal 308 H33Mevr. Jarmohamedlokaal 306


Download ppt "Cultureel creatief sportief sociaal eigenwijs gezellig Ouderavond HAVO 3."

Verwante presentaties


Ads door Google