De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking595: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor de Zending - De Zending heeft als doel het wereldwijd verspreiden van het Evangelie. Morgen, tweede kerstdag, is er kerstfeest met en voor de kinderen. Aanvang 10:00, in de Ontmoetingsruimte Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking595: Gezang182C:Amen

5 Psalm 21: 3 3 Hij heeft het leven U gevraagd. U hebt aan hem gegeven een onverganklijk leven. U zorgt dat hem een toekomst daagt, vol eer en majesteit, vol vreugd en heerlijkheid.

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking595: Gezang182C:Amen

7 Gezang 175C

8 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

9 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

11 Gezang 81: 1,2,3,4 1 Dit is de dag, die God ons schenkt, waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. 2 Men had Hem eeuwen lang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon.

12 Gezang 81: 1,2,3,4 3 O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed, Werd onze broeder, en door U Zijn wij Gods eigen kindren nu. 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

16 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment. Opwekking 595

17 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

18 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af. Opwekking 595

19 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

20 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. Opwekking 595

21 Refrein Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij. Opwekking 595

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

24 Een Kind is ons geboren Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de heerschappij rust op zijn schouders. Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

26 Kerstproject 2015 25 december 2015

27 De herders luisteren echt

28 De herders vertellen

29

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

31 Wijs mij de weg naar Bethlehem 1 Wijs mij de weg naar Bethlehem, het lijkt zo eindeloos ver. In deze nacht hoor ik een stem, zie ik een licht, een ster. Vertel mij dan tot wie ik ga; een Koning, kwetsbaar klein, die wacht tot ik naar binnenga om dichtbij Hem te zijn.

32 Wijs mij de weg naar Bethlehem 2 Wijs mij de weg naar Bethlehem, mijn Koning tegemoet. Als nergens anders plaats meer is, leid mij dan naar U toe. Toon mij hoe U Verlosser bent als Koning, zonder kroon. U heeft uw rijkdom afgelegd: Zo bent U Mensenzoon.

33 Wijs mij de weg naar Bethlehem 3 In deze nacht aanbid ik hem, zit aan zijn voeten neer. Met lege handen zie ik hem, mijn koning die ‘k vereer. U toont het beeld van God aan mij, zijn menselijk gezicht. O kind van vrede, Gods geheim, dat heel mijn hart verlicht.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

35 HÉ, KOM EENS KIJKEN!

36 Hier is God aan het werk!

37 HÉ, KOM EENS KIJKEN! De belofte is genoeg om over te juichen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

39 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

40 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

41 Gezang 167, NG87: 1, 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

45 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen

47 Gezang 182C

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking595: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs mij de weg naar Bethlehem Gezang167: Opwekking430: Gezang182C:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Zending Psalm21:3 Psalm98:1,2 Gezang81:1- 4 Lucas2:1- 7 Opwekking430: Lucas2:8- 20 Sela:Een Kind is ons geboren Sela:Wijs."

Verwante presentaties


Ads door Google