De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. A. Van Vugt (Eindhoven) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. Van Vugt (Eindhoven) De collecte is bestemd voor Inaktelke, vandaag speciaal voor het bieden van hulp aan het gezin, waarvan het huis kortgeleden grotendeels is verbrand. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 13 december9 30 kinderclub 19 30 tegenstemmen zingen 17 december 20 00 informatieavond CvB over financiën en begroting 19 december10 00 Kinderclub/kerstknutselen

5 Deze week zijn jarig: 14 december:zr Jolanda Meijer 15 december:Iris Anholts 16 december:Marije Lenting br Frans Sollie 18 december:br Mathijs Schipper

6 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van vorige week

7 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

11 Psalm 24: 1 - 4 1 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

12 Psalm 24: 1 - 4 2 Wie klimt de berg des HEREN op? wie mag op die gewijde top het heiligdom van God betreden? De mens die rein van hart en hand, de leugen uit zijn leven bant en geen bedrog pleegt in zijn eden.

13 Psalm 24: 1 - 4 3 De HERE heeft hem heil bereid, Hij schenkt aan hem gerechtigheid, zijn zegen doet Hij hem ontvangen. Dit is 't geslacht dat naar Hem vraagt, 't is Jakobs volk dat God behaagt. Uw aanschijn zoekt het met verlangen.

14 Psalm 24: 1 - 4 4 Omhoog, o poorten, nu omhoog! Maak hoog en wijd uw oude boog, de Vorst der eer wil binnenrijden. Wie is die Vorst, zo groot in eer? Die sterke Koning is de HEER, de HEER, geweldig in het strijden.

15 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

16 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

17 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

18 Gezang 145, NG74: 1 - 4 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

19 Gezang 145, NG74: 1 - 4 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.

20 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

21 verwacht een nieuwe wereld Hebreeën 2,5

22 bedoeld Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, alles hebt u aan hem onderworpen. Hebreeën 2,6v

23 nog niet te zien slaaf van levenslange angst voor de dood Hebreeën 2,15

24 een andere weg Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, (…), het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren Hebreeën 2,10

25 een andere weg Opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen Hebreeën 2,9

26 in alles gelijk Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood. Hebreeën 2,14

27 al wel te zien Jezus nu met eer en luister bekroond Hebreeën 2,9

28 al wel te zien ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’ Hebreeën 2,13

29 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

30 Opwekking 268: 1 - 4 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

31 Opwekking 268: 1 - 4 2 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

32 Opwekking 268: 1 - 4 3 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

33 Opwekking 268: 1 - 4 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

34 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

35 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

36 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

37 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

38 Gezang 161, NG82: 1, 2, 3, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

39 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

40 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

41 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

42 Opwekking 595 Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; Nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, Bij U wil ik zijn elk moment.

43 Opwekking 595 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

44 Opwekking 595 Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, Bent als een kind naar de wereld gekomen, Legde Uw heerlijkheid af.

45 Opwekking 595 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

46 Opwekking 595 En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed. En nooit besef ik hoe U leed De pijn die al mijn zonde deed.

47 Opwekking 595 Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, Heilig en rechtvaardig, U bent zo geweldig goed voor mij.

48 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

49 Gezang 182E 4-stemmig

50 Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven) Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen

51

52

53 De Commissie van Beheer nodigt u uit voor een informatieavond op donderdag 17 december 2015 20:00 uur in het kerkgebouw Onderwerp van de avond: -Toelichting financiële uitgangspunten -Onderhoudsverplichtingen en planning -Begroting 2016 Meer informatie vindt U in het Kruispunt van vorige week


Download ppt "Liturgieds. A. Van Vugt (Eindhoven Collecte: Inaktelke Psalm24:1, 2, 3, 4 Hebreeën2: Gezang145: Opwekking268: Gezang161: Opwekking595: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google