De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie"— Transcript van de presentatie:

1 Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie
Leonieke Boendermaker en Deniz Ince

2 Definitie delinquent gedrag
alle gedragingen die door de wetgever strafbaar zijn gesteld en dus de mogelijkheid van een boete of andere straf met zich meebrengen. leeftijd van 18 jaar -> volwassenstrafrecht jonger dan 12-> berisping, social follow-up

3 Oorzaken en achtergronden
complex samenspel van factoren meer bij jongeren met ernstige gedragsproblemen bij aanwezigheid meer risicofactoren dan beschermende factoren risicofactoren: de sociale omgeving (slechte buurt, armoede, vriendenkring) jongeren met een laag zelfbeeld verschil delinquent gedrag vertonen al op jonge leeftijd vs oude leeftijd

4 Preventie Cognitieve gedragstherapie: hun zelfcontrole vergroten door te leren om met een ander perspectief naar situaties te kijken. een klacht uiten, vaardigheden trainen, gevoelens leren herkennen, probleemoplossing helpt bij het verminderen van agressief gedrag nederland: zelfcontrole voor kinderen van 9-12 jaar Ouders trainen om op een positieve manier op te voeden (Triple P) regels leren stellen en handhaven vergroten opvoedingsvaardigheden

5 Training van ouders en kind
STOP 4-7 Vlaams trainingsprogramma voor kinderen van 4-7 met ernstige gedragsproblemen op school/thuis wordt onderzocht op effectiviteit Coping Power Program voor kinderen van 8-12 jaar en hun ouders training van opvoedingsvaardigheden voor ouders training sociale- en probleemoplossende vaardigheden voor kinderen resultaat: problemen afgenomen na de training

6 Ingrijpen bij kinderen die delinquent gedrag vertonen
Bij kinderen met probleemgedrag ingrijpen via ouders, in combinatie met trainen van kinderen Bij chronische problemen Multisysteemaanpak nodig (MST): trainen jongeren en ouders ingrijpen op school en in de vriendenkring

7 Multidimensional Treatment Fostor Care (MTFC)
jongere tijdelijk in pleeggezin met gedragstherapautische opvoeders jongere en ouders samen en apart vaardigheidstrainingen

8 Effectieve interventies
betere resultaten bij cognitieve gedragstherapie interventie op juiste manier toegepast wanneer de aanpak onderdeel is van een breder pakket van interventies, bv oudertraining interventies van lange duur slechte resultaten bij uitsluitend kijken naar gevolgen van gedrag van een delict voor slachtoffer interventies waarin alleen gedragsverandering plaatsvond zonder verandering van de cognitieve cognities

9 Effectieve interventies
Functional Family Therapy gericht op het veranderen van de interacties tussen gezinsleden communiecatiepatroon veranderen gezamenlijk oplossingen zoeken, elkaar positief bekrachtigen resultaten: postief: minder geweld, agressie en gezinsconflicten Washington Stase Agression Replacement Training (WSART) en Equip socialevaardigheidstraining, trainen cognitieve vaardigheden veranderen irrationele cognities (anderen schuld geven) delict minimaliseren (verzekering betaalt toch) moreel redeneren (nadenken gevolgen slachtoffer)

10 bronnen Afbeeldingen: http://www.transvisum.nl/
des.html

11


Download ppt "Effectieve interventies tegen jeugddelinquentie"

Verwante presentaties


Ads door Google