De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De dienst van 1e kerstdag beging om 09.30 uur De collecte is bestemd voor de vereniging Evangelisatie en Recreatie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Agenda 20 december19:30oefenen tegenstemmen 24 december21:00kerstnachtdienst 26 december10:00kinderkerstfeest 3 januarinieuwjaarsreceptie

5 Deze week zijn jarig: 20 december:br D. van Harten zr Mijntje Lenting-Buikema 21 december:Bart de Graaf 22 december:br Sil de Graaf zr Janine Lenting Roel Sollie 23 december:zr Trudy Borst-Pool Inge Smith Lars de Wit Thijs de Wit Thom de Wit 24 december:Britte van Kleef 25 december:Casper van Harten

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

10 LvdK 124: 1-5 1Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. 2De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

11 LvdK 124: 1-5 3Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood, van God en mens verlaten, begroeten 't morgenrood. 4De zonne, voor wier stralen het nachtlijk duister zwicht, en die zal zegepralen, is Christus, 't eeuwig licht!

12 LvdK 124: 1-5 5Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

15 Gezang 156, NG79: 1- 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

16 Gezang 156, NG79: 1- 4 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

17 Gezang 156, NG79: 1- 4 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

18 Gezang 156, NG79: 1- 4 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

22 Psalm 132: 6, 9, 10 6 Van Davids zonen sprak de HEER: Bewaren zij mijn woord en leer, blijft mijn verbond bij heb in eer, dan zal van hen altijd een zoon gezeten zijn op Davids troon.

23 Psalm 132: 6, 9, 10 9 Daar zal Ik David door mijn kracht een hoorn van redding, eer en macht doen rijzen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn knecht een lamp bereid, zijn licht zal stralen voor altijd.

24 Psalm 132: 6, 9, 10 10 Ik doe al wie mijn knecht weerstaan bekleed met schaamte ondergaan. Maar Davids troon zal veilig staan en blinken zal de koningskroon op 't hoofd van zijn gezalfde zoon.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

26 Kerstproject 2015

27

28

29

30 Zacharias dankt God Lucas 1: 57-80

31

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

33 Je zult maar priester zijn Schakel tussen God en mensen

34 Je zult maar priester zijn Maar Zacharias kon het even niet (en hoefde het daarom ook niet)

35 Je zult maar priester zijn Daar is hij weer: de profeet voor Israël!

36 Je zult maar priester zijn Op de dag van de besnijdenis: teken van het verbond

37 Je zult maar priester zijn Kan ik dat, als het tussen God en mij niet goed zit?

38 Je zult maar priester zijn Laat je leren door Christus Jezus

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

40 LvdK 125: 1-5 1 O kom, o kom, Imma-nuël, verlos uw volk, uw I-sraël, herstel het van elle-nde weer, zodat het looft uw naa-m, o Heer! Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

41 LvdK 125: 1-5 2 O kom, Gij wortel I-saï, verlos ons van de ty-rannie, van alle goden de-zer eeuw, o Herder, sla de bo-ze leeuw. Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

42 LvdK 125: 1-5 3 O kom, o kom, Gij O-riënt, en maak uw licht alo-m bekend; verjaag de nacht van noo-d en dood, wij groeten reeds uw mo-rgenrood. Wees blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

43 LvdK 125: 1-5 4 O kom, Gij sleutel Da-vids, kom en open ons het hei-ligdom; dat wij betreden u-we poort, Jeruzalem, o vre-desoord! Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

44 LvdK 125: 1-5 5 O kom, die onze Hee-rser zijt, in wolk en vuur en ma-jesteit. O Adonai die spree-kt met macht, verbreek het duister va-n de nacht. Weest blij, weest blij, o I-sraël! Hij is nabij, Imma-nuël!

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

47 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

48 Gezang 48, Gz 8: 1, 4 1 Lof aan de God van Israel, de HERE, die zijn volk gedenkt en in zijn liefderijk bestel, ons aanziet en verlossing schenkt. Hij komt tot ons met grote kracht en wat reeds eeuwen werd verwacht dat wil Hij nu bewerken: in 't huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.

49 Gezang 48, Gz 8: 1, 4 4 Dan hoort Gods volk van zaligheid, als alle schuld vergeven wordt en kent het de barmhartigheid waartoe Gods hart gedreven wordt, waarmee ons nu bezoeken gaat, verschijnend als de dageraad, de Opgang uit de hoogte. Wie neerzit in de doodse donkerheid ziet door dit licht zich overspreid, zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid.

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

51 Gezang 182E 4-stemmig

52 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64 LvdK125: met tegenstem Gezang48:1, 4 Gezang182E:Amen

53 Hé, spaar je mee?! Voor Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Evangelisatie en Recreatie LvdK124: met tegenstem Gezang156: met tegenstem Lucas1:57 - 80 Psalm132:6, 9, 10 Lucas 1:64."

Verwante presentaties


Ads door Google