De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Terugblik Freud en Rogers (Gesloten VS Open)  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Terugblik Freud en Rogers (Gesloten VS Open)  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten

2 Welkom! Programma  Terugblik Freud en Rogers (Gesloten VS Open)  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten  Focus cognitieve psychologie + verwerkingsopdrachten  Integratie en afsluiting  12.00-12.30 PAUZE

3 Even terughalen...  Waar ging het vorige week over?  Wat sprak je aan? Waarom?  Welke verschillen en overeenkomsten gevonden?  Zijn er nog vragen?

4 Focus 1: Behaviourisme (Gedrag)  Wat weten jullie al van deze benadering?

5 Opdracht leerprocessen Video over lerenleren Kijk de video en beantwoordt de volgende vragen:  Welke onderzoeker(s) worden geintroduceerd in de video?  Wat is hun visie op leren?  Bedenk zelf een toepassing in de pedagogiek

6

7

8 Behaviourisme  Theorie die gedrag centraal zet.  Watson, Pavlov, Skinner, Thorndike Uitgangspunten:  objectieve kennisverwerving, dus alleen waarneembaar gedrag.  leerprocessen verklaren gedrag  Geen principieel onderscheid tussen mensen en dieren  Kind komt onbeschreven ter wereld: tabula rasa  Complex gedrag kun je opknippen in kleine stukjes

9 Mensbeeld Behavioristen vinden dat:  Niet jijzelf, maar de omgeving stuurt je gedrag.  Alles wat iemand kan, is aangeleerd.  Leerprocessen verlopen bij mensen het zelfde als bij dieren en ook geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen.  Gedrag wordt verklaard vanuit het hier en nu.  Alleen kennis over zichtbaar gedrag: Mensbeeld: mechanistisch (oa Pavlov) en organistisch Skinner Biopsychosociaal: psyche staat centraal

10 De theorie: hoe verlopen leerprocessen? Verschillende manieren:  Habituatie  Klassiek conditioneren  Operant conditioneren  Model-leren Verschillen in complexiteit

11 Klassiek Operant  Onbewust leren, automatische reflex  Al direct bij geboorte aanwezig  Associatie tussen twee stimuli  Pavlov (hond) Watson (little albert)hondlittle albert  stimulusgeneralisatie  Contiguiteit  Extinctie  Wet van effect: gevolg van gedrag bepaalt of gedrag blijft bestaan of niet.  Gedrag lokt meestal meerdere consequenties uit.  Belonen werkt beter dan straffen.  Snelle effecten werken beter  Intermittant reinforcement  Shaping  Stimulusdiscriminatie

12 Hoe kijken we hier nu tegenaan?  Klassiek behaviourisme bestaat niet meer.  Nieuwe variant: Neo-behaviourisme  Wat gebeurt er tussen stimulus en respons?  Wat gebeurt er in die black box?

13 De praktijk  Psychische problemen worden gezien als disfunctioneel aangeleerd gedrag. Bijvoorbeeld door:  Aangeleerde hulpeloosheid  Disfunctioneel gedrag wordt beloond  Normale situaties lokken automatisch disfunctionele reactie op  Gedrag wordt in stand gehouden  Toepassingen in de praktijk:  Gedragsanalyse  Registratieopdrachten  Exposure-technieken  Beloningssystemen  Sociale vaardigheidstrainingen

14  Skinner met zijn SkinnerboxSkinnerbox Andere onderzoekers

15

16 Wat vinden jullie van deze theorie?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?

17 Opdrachten bij behaviorisme  Studenten verdelen zich in groepjes en gaan aan de slag met de opdrachten uit de studiehandleiding.  Daarna klassikale terugkoppeling.

18 Focus 2: Cognitieve psychologie Wat weten jullie al?

19 Cognitieve psychologie  Focus op cognitieve processen om de mens te kunnen beschrijven en begrijpen.  Reactie op het behaviourisme Uitgangspunten  Centralisme: de binnenkant (hersenprocessen) wordt onderzocht  Willen begrijpen hoe gedrag tot stand komt  Informatieverwerking: geen robot, maar een computer  De mens is actief en creatief en stuurt zelf zijn gedrag aan  Kinderen verschillen van volwassenen

20 Tegenstellingen Cognitieve psychologie Behaviorisme  Centralisme  gedrag begrijpen  mens is actief en creatief  essentieel verschil tussen mens en dier  Periferalisme  gedrag voorspellen  mens als reagerend op stimuli en consequenties uitlokkend  continuïteit tussen gedrag van mens en dier

21 Mensbeeld  De mens is een informatieverwerker en –bewerker  Innerlijke cognitieve processen staan centraal  motivaties, emoties, kennis, kennisopslag, waarneming enz.  Er bestaan verschillen tussen mensen en dieren:  mensen beschikken over taal  model-leren, regel-leren en probleemoplossen komt voor bij mensen  cognitieve vaardigheden komen in de loop van het leven tot volle wasdom Mensbeeld: van mechanistisch via organistisch naar personalistisch Bio – psycho – sociaal: aangeboren mogelijkheden, maar moeten gestimuleerd worden in sociale omgeving

22 Theorieen over cognitie  Waarneming en cognitieve schema’s (cognitieve psychologie)  Geheugen (cognitieve psychologie)  Cognitieve ontwikkeling (opvoeding en hulpverlening)  Persoonlijkheid (opvoeding en hulpverlening)

23 De praktijk  Psychische stoornissen als gevolg ontregelde informatieverwerking, dus... ANDERS DENKEN  Disfunctionele cognitieve schema’s  Automatische negatieve gedachten  Cognitieve psychotherapie

24 Wat vinden jullie van deze stroming?  Waar sta je achter?  Waar plaats je vraagtekens bij?

25 Opdracht theorieen over cognitie  8 groepen maken over 4 onderwerpen.  Per groep onderwerp uitwerken en verwerken in presentatie.

26 Verwerkingsopdrachten Cognitieve psychologie: Opdracht 1: cogntieve schema’scogntieve schema’s Opdracht 2: mindmap maken Integratieopdracht: Toepassing behaviourisme en cognitieve psychologie in de praktijk.

27 Afsluiting De hamvraag.... Gedrag of gedachten?


Download ppt "Kind in ontwikkeling B Gedrag vs. Gedachten. Welkom! Programma  Terugblik Freud en Rogers (Gesloten VS Open)  Focus gedragsbenadering + verwerkingsopdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google