De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld

2 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

3 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

4 Mededelingen (1) De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 20 december, hoopt Ds. A.G.M. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

5 Mededelingen (2) Willen de kinderen van de basisschool volgende week zondagmorgen even blijven om enkele liederen te oefenen voor het gemeentekerstfeest. Tot uiterlijk vandaag kunt u uw stem nog uitbrengen voor de uitbreiding van de kerk. Sing-in met koor Nova Musica en samenzang, 18 december hier in de kerk, aanvang 19.30u

6 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

8 L.v.K. 118: 1, 2 1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn! Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, uw tempel zijn. O Gij, wien aard' en hemel zingen, verkwik mij met uw heil'ge gloed. Kom met uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!

9 L.v.K. 118: 1, 2 2 Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

10 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

12 Ps. 132: 5, 6, 9 5 Wij zullen in Zijn woning gaan; Ons buigen, waar Zijn troon zal staan, En bidden voor Zijn voetbank aan. Sta op tot Uwe rust, o HEER, Met d' arke van Uw sterkt' en eer.

13 Ps. 132: 5, 6, 9 6 Bekleed, o hoogste Majesteit, Uw priesters met gerechtigheid; Uw gunstvolk juich', door U geleid; Versmaad hem, dien Gij zalven liet, Om Uwen knecht, om David, niet.

14 Ps. 132: 5, 6, 9 9 Want Sion is van God begeerd, 't Wordt met Zijn woning hoog vereerd;,,Hier'', sprak Hij, die het al beheert, Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; Hier is in eeuwigheid Mijn rust.

15 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

16 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

17 Gez. 3: 4, 5 Dus wordt des HEEREN volk geleid, Door 't licht, dat nu ontstoken is, Tot kennis van de zaligheid, In hunne schuldvergiffenis; Die nooit in schoner glans verscheen, Dan nu, door Gods barmhartigheên, Die, met ons lot bewogen, Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, Een ster in Jakob op doet gaan, De zon des heils doet aan de kimmen staan.

18 Gez. 3: 4, 5 Voor elk, die in het duister dwaalt, Verstrekt deez' zon een helder licht. Dat hem in schâuw des doods bestraalt, Op 't vredepad zijn voeten richt.

19 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

20 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

22 U.a.M. 29: 1, 2 Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.

23 U.a.M. 29: 1, 2 Gij wilt met vrede tot ons komen, met vreed’ en vrijheid, vreugd en eer. Het juk is van de hals genomen, God lof, wij zijn geen slaven meer. De staf des drijvers ligt verbroken, aan wie ons hart zich had verkocht, en ‘t wapentuig in brand gestoken van hem, die onze ziele zocht.

24 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11 >>> U.a.M. 29: 3, 4

26 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

27 U.a.M. 29: 3, 4 Wat heil, een Kind is ons geboren, een Zoon gegeven door Gods kracht! De heerschappij zal Hem behoren, zijn last is licht, zijn juk is zacht. Zijn naam is wonderbaar, Zijn daden zijn wond’ren van genâ alleen. Hij doet ons, hoe met schuld beladen, verzoend voor ‘t oog des Vaders treên.

28 U.a.M. 29: 3, 4 O Vredevorst, Gij kunt gebieden de vreed’ op aard en in mijn ziel. Doe alle volken tot U vlieden, dat al wat ademt voor U kniel! Des Heeren ijver zal bewerken, dat Hij de zetel, U bereid, met recht en met gericht zal sterken. Hem zij de lof in eeuwigheid!

29 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

30 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud van onze gebouwen

31 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

33 Ps. 68: 7, 9 NB God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht, dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de Here Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

34 Ps. 68: 7, 9 NB God is de bron, de klare wel, springader voor heel Israël, uit Hem vloeit louter zegen. Zijn lof ontspringt als een fontein, zijn volk zal louter vreugde zijn, komend van allerwege. God, onze sterke bondgenoot, toon ons uw macht, uw krachten groot; Gij zult uw stad gedenken. Vorsten van verre bieden Hem terwille van Jeruzalem hun eerbied, hun geschenken.

35 Liturgie zondag 13 december Mededelingen L.v.K. 118: 1, 2 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 132: 5, 6, 9 Lezen van de Wet Gez. 3: 4, 5 Gebed Schriftlezing Jesaja 40: 1-11 U.a.M. 29: 1, 2 Preek U.a.M. 29: 3, 4 Collecte Dankgebed *Ps. 68: 7, 9 NB *Zegen * Staande

36 Vanmiddag hoopt Ds. K. Groeneveld voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld."

Verwante presentaties


Ads door Google