De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambtsgroep Vieringen Werkplan 2015-2016.. Ambtsgroep Vieringen Beide voorgangers. Evenredige afvaardigingen vanuit de Kerkboerderij en Vredehorst. Taken:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambtsgroep Vieringen Werkplan 2015-2016.. Ambtsgroep Vieringen Beide voorgangers. Evenredige afvaardigingen vanuit de Kerkboerderij en Vredehorst. Taken:"— Transcript van de presentatie:

1 Ambtsgroep Vieringen Werkplan 2015-2016.

2 Ambtsgroep Vieringen Beide voorgangers. Evenredige afvaardigingen vanuit de Kerkboerderij en Vredehorst. Taken: - Verantwoordelijk voor de invulling van het preekrooster -Verantwoordelijk voor de verschillende liturgieën v.d. Erediensten -Ontwikkeling van eigentijdse vormen en uitingen van diensten en vieringen. -Dit alles gebeurt op basis van een Werkplan dat is geaccordeerd door de KKR en WKR

3 Werkplan AV 2015-2016 Zorgdragen voor integratie van de verschillende vormen van vieren, in een juiste balans Het creëren van nieuwe eigentijdse liturgieën, geschreven door de beide voorgangers, met de AV en KKR als klankbord. Uitbouwen van diensten met (jonge) gezinnen in de Vredehorst Gefaseerd invoeren van een aantal reeds geaccordeerde voorstellen, m.b.t de invulling en of ondersteuning van de Erediensten.

4 V Vervolg Werkplan 2015-2016 reeds door AV en KKR geaccordeerde voorstellen : Vaste plaats voor het kinderlied in iedere Eredienst. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een top 20 keuze lijst van kinderliedjes die gezongen worden op de basisscholen binnen onze wijk. Deze liedjes zijn straks ”beamer ready” en kunnen op normale wijze geprojecteerd worden. Planning vanaf 10 januari 2016 Een andere invulling geven aan “het Lied vooraf”, navraag leert dat er grote behoefte is om dit anders te gaan invullen. De opvolger wordt” het Lied van de maand”, dit zal door een dienstdoende organist, (of andere muzikale medewerking) maandelijks worden uitgelicht en eventueel aangeleerd. Planning vanaf 1 februari 2016. Gastvrijheid en ontmoeting willen wij nog meer accentueren door elke week koffie te gaan schenken, normaliter achteraf en in bijzondere gevallen voorafgaand aan de dienst. De invoering is afhankelijk van de goedkeuring van de begroting. Planning z.s.m.

5 Ideeën Ideeën waar wij mee momenteel aan het brainstormen zijn: Thema zondagen, bijvoorbeeld een liturgische zondag, gezinszondag, etc. Jongeren diensten/bijeenkomsten, door jongeren bedacht en mede uitgevoerd Gezinsdiensten, zoals bijvoorbeeld voorbereid door de Vredehorst Young groep, eerste was op 29 november jl.. Zeer grote doelgroep binnen onze wijk Laatste zondag van de maand om 10.30 beginnen met vooraf koffie drinken Experimenteren met diensten/vieringen/bijeenkomsten, denk aan zaterdagavondvieringen, maar ook aanstaande : Xmas 2015, waarbij kernwaarden ontmoeting, gastvrijheid, delen en vieren zullen zijn. Deze internationale inloop/ontmoeting avond met een aantal prachtige inhoudelijke momenten komt i.p.v. de traditionele kerstnachtdiensten in de Vredehorst.

6 Vervolg ideeën Meer muzikale afwisseling aanbieden, door middel van eigen muziek groep, of groepen van elders. Aanschaf/ uitbreiding eigen muziekapparatuur, drumstel, microfoons etc. (begroting ingediend) Veel transparanter manier van communiceren zowel intern als extern, dus ook vooral informeren welke type Eredienst men kan verwachten. Ouderling Communicatie speciaal hiervoor is reeds aangesteld Meer doelgroepgericht gebruik van Social media, voor het delen van informatie, tips en trends, maar ook over het meedenken over thema`s bijvoorbeeld.

7 Vervolg ideeën AV Andersoortige diensten ook in de ochtend, bijvoorbeeld op de laatste zondag van de maand. GMH, Internationale diensten, met koren, bands, muziekkorpsen etc. Uitloopdiensten, activiteiten aansluitend aan een dienst, pannenkoek eten na afloop van een kinder dienst, fietstocht, picknick, bezoeken van zieken, alleenstaanden etc. Nog betere afstemming met de kindernevendiensten, afgevaardigde heeft inmiddels zitting genomen in de AV.


Download ppt "Ambtsgroep Vieringen Werkplan 2015-2016.. Ambtsgroep Vieringen Beide voorgangers. Evenredige afvaardigingen vanuit de Kerkboerderij en Vredehorst. Taken:"

Verwante presentaties


Ads door Google