De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: B. v. d. Velde Organist: H. Snel Schriftlezing: Lucas 2: 1-7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: B. v. d. Velde Organist: H. Snel Schriftlezing: Lucas 2: 1-7."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: B. v. d. Velde Organist: H. Snel Schriftlezing: Lucas 2: 1-7

2 Gezang 125

3

4

5

6

7

8

9 allen: Midden in de winternacht (EL 106) t: H.L. Grenen; m. anoniem, Catalonië

10

11

12 4. Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister, want de dag is niet meer ver, bode van de luister

13 Die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan, laat de bel, bim-bam; laat de trom, rom-rom, kere om, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

14 Welkom

15 Joh. De Heer 70: 1 en 2 Heerlijk klonk het lied der eng'len, in het veld van Efrata: Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja! Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen; zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

16 Joh. De Heer 70: 1 en 2 Jezus kwam op aarde neder, als een kindje, klein en teer, maar hoe arm Hij ook mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer. Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen, zalig, die naar vrede vragen, Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

17 Bemoediging en groet

18 Inleidende woorden

19 Gebed

20 NLB0476

21 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, daarmeed’ook onze leisen beginnen vrij. Jezus is geboren op de heilige kerstnacht van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis.

22 Kerstverhaal 1954

23 allen: Wij gaan met haast naar Bethlehem (ZGz 135) t. A.F. Troost; m. J.S. Bach

24

25

26

27

28

29 Schriftlezing Luc. 2: 1 t/m 7 (NBV) 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

30 Schriftlezing Luc. 2: 1 t/m 7 (NBV) 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,

31 Schriftlezing Luc. 2: 1 t/m 7 (NBV) 7 En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

32 NLB0478

33

34

35

36

37

38 Kerstgedachten

39 Liedboek 482

40

41

42

43 Dankgebed en voorbede

44 Collecte bestemd voor de kerk

45 EL 101 Ere zij God

46

47

48

49 Zegen


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. Marijn Rohaan Ouderling van dienst: B. v. d. Velde Organist: H. Snel Schriftlezing: Lucas 2: 1-7."

Verwante presentaties


Ads door Google