De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentie gebieden Kerntaak 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentie gebieden Kerntaak 1."— Transcript van de presentatie:

1 Competentie gebieden Kerntaak 1

2 Ontwikkeling van het jonge kind stimuleren.
De pedagogische medewerker observeert het gedrag en de ontwikkeling het jonge kind en signaleert hun behoeften op alle ontwikkelingsgebieden. Zij biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan om de (cognitieve, motorische, sociaal-emotionele, taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, zodanig dat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.

3 Niveau 1 Heeft kennis van de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen van 0-4 jaar. - Toets + observatie aan de hand van de theorie. Kent de verschillende pedagogische visies en werkwijzen van de VVE- methodieken voor het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. - Toets + VVE methodes vergelijken op je praktijkplek Draagt zorg voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het creëren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, maar ook uitgedaagd voelen. - Vergelijking randvoorwaarden met praktijkplek. - Verbeteringen, bespreekbaar maken. - Thema hoek creëren.

4 Niveau 1 Signaleert de behoeften van kinderen van 0-4 jaar op alle ontwikkelingsgebieden. - Observeren, evt. doormiddel van Kijk! Biedt kinderen passende activiteiten aan om hun ontwikkeling op specifieke ontwikkelingsgebieden (bijv. taal, motoriek, etc.) te stimuleren. - Activiteiten waarbij verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Voorbeeld, knutselen.

5 Niveau 2 Is zich bewust van de invloed van de thuissituatie op het kind en past de ondersteuning, sturing en activiteiten daarop aan. - Contact ouders, huisbezoek en analyse. - Kindgerichte activiteiten. Signaleert een opvallende/afwijkende ontwikkeling van kinderen, analyseert dit aan de hand van pedagogische theorieën/VVE-methodieken en biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode. - Doormiddel van observeren een plan maken die aansluit aan de VVE-methode van jou praktijkplek.

6 Niveau 3 Stelt een groepsplan op t.b.v. collega’s, daarbij rekening houdend met de pedagogische behoeften van de individuele kinderen in de groep volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE-methode. - doormiddel van observeren een groepsplan maken, houdt rekening met de pedagogische behoeften van de individuele kinderen in de groep en met de pedagogische visie/VVE-methode


Download ppt "Competentie gebieden Kerntaak 1."

Verwante presentaties


Ads door Google