De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerde schoolverbetering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerde schoolverbetering"— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerde schoolverbetering
La

2 boodschappenlijstje Doel: nadenken over relevantie voor de eigen werkpraktijk. Werkwijze: noteer punten voor eigen werkpraktijk tijdens college. Na afloop: Maak lijstje af en dan nabespreken met z’n tweeën.

3 Onderwerpen Ons beeld van de schoolorganisatie?
Van hiërarchie via transformatief leiderschap naar: Geïntegreerde onderwijsverbetering Leiderschap in het model van geïntegreerde schoolverbetering Docentgedrag in het model van geïntegreerde schoolverbetering

4 1, beeld van de organisatie: voorbeeld van een organogram van een school

5 Hierarchie

6 Top-down beeld Docent richt zich de afgesproken kerntaken
Docent is uitvoerder Sturen op output resultaten Indien nodig zal leiding ingrijpen op manier van werken van docenten Grote scholen Leiderschap is sturend op hoofdlijnen/organisatie Wat er in de klas gebeurt is niet (erg) zichtbaar vor anderen: de black box Paradox: docent leider in de klas en ondergeschikte in de school

7 Rooster leerling

8 Inzet en roostering docenten

9 Boven en onder water

10 Zij/wij denken

11 Veranderen in een hiërarchie/ bureaucratie?
Welk perspectief op vernieuwen past hierbij?

12

13 boodschappenlijst

14 Transformatief leiderschap
De schoolleider heeft indirect invloed op de leeropbrengsten van leerlingen Die invloed loopt via de betrokkenheid en bekwaamheid van leraren Daartoe moet de schoolleider - de intrinsieke motivatie van de individuele leraar aanboren - zich richten op de professionele ontwikkeling van de leraar - opdat individuele leraren zich kunnen identificeren met de gezamenlijke doelstellingen van de school Een cultuur vormgeven waarin leraren met elkaar samenwerken

15 Sleutelwoorden activiteiten leider:
Verkennen Verbinden Verbeelden Vormgeven Vernieuwen Verbreden

16 Veranderen in een transformatief systeem?
Welke perspectief op vernieuwen past hierbij?

17

18 boodschappenlijst

19 Systeembenadering (Hopkins in Verbiest 2014)
Erkenning van het bestaan van relaties en wederzijdse afhankelijkheid tussen de delen van het systeem. Delen zijn: overheid, bovenschools niveau, de school, de klas. Op weg naar: gemeenschappelijke focus 1.Het leren van de leerling (gepersonaliseerd leren) 2.Effectief onderwijs (klas, docenten, hoge verwachtingen, leren leren) 3.Ondersteunende omstandigheden (professionalisering docenten, leerlingresultaten analyseren) 4.Beleid gericht op 1,2, en 3 mogelijk maken

20 Veranderen in een systeembenadering?
Welk perspectief op vernieuwen past hierbij?

21

22 Succesvolle leiderschapspraktijken op school (Verbiest, 2009)
RICHTING GEVEN - ontwikkelen van een gedeelde visie - bevorderen van de acceptatie van gemeenschappelijke doelen - hoge verwachtingen aan medewerkers stellen MENSEN ONTWIKKELEN - het bieden van individuele steun - intellectueel stimuleren van medewerkers - voorbeeldgedrag vertonen

23 Succesvolle leiderschapspraktijken op school 2
DE ORGANISATIE INRICHTEN - het bouwen aan een cultuur van samenwerking - een adequate organisatiestructuur ontwikkelen - het ontwikkelen van productieve relaties met gezinnen en de gemeenschap - de verbinding met de wijdere omgeving van de school onderhouden LEIDING GEVEN AAN HET ONDERWIJSPROGRAMMA - het voorzien in bekwame leerkrachten - onderwijskundige ondersteuning bieden - het evalueren van de leerlingresultaten - het beschermen van medewerkers tegen overmatige eisen

24 boodschappenlijst

25 Samenwerken in docentteams
Wat is nodig? Docenten die het docentschap als een professie ervaren. Gedeelde visie van teamleden en schoolleiding op leren en de rol van de leerkracht. Vermogen om samen te doen wat nodig is om op het niveau van team/school het leren van de leerlingen te verbeteren. Ondersteuning: affectief leiderschap, condities en een cultuur van veiligheid, vertrouwen, respect en kritische feedback. (Verbiest, 2008)

26 Onderwijs verbeteren, Timperley

27 Professionaliseringsmodel (Verbiest, 2014)
De interventie kenmerken Toename kwaliteit leerkracht Verandering in lesgedrag Verbetering leerresultaten Schoolorganisatorische randvoorwaarden

28 Waar staan we?

29 Effectief professioneel leren: wat heb je zelf nodig?
Mindset ( Carol Dweck) Het geloof in eigen kunnen is belangrijke verklaring voor de manier waarop we omgaan met uitdagingen. Fixed mindset: mijn eigen capaciteiten liggen vast Growth mindset: ik kan mijn capaciteiten ontwikkelen

30 4. Fixed and growth mindset

31 Model logische niveaus van Dilts ter inspiratie voor je boodschappenlijst

32 Boodschappenlijst Maak je lijstje af. Samen nabespreken.


Download ppt "Geïntegreerde schoolverbetering"

Verwante presentaties


Ads door Google