De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reumatische aandoeningen & zwangerschap MAG…KAN IK ZWANGER WORDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reumatische aandoeningen & zwangerschap MAG…KAN IK ZWANGER WORDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Reumatische aandoeningen & zwangerschap MAG…KAN IK ZWANGER WORDEN

2 JA! Uitzonderingen verhoogde bloeddruk in de longbloedvaten, ernstig longlijden chronisch nierfalen hartfalen actief ziektebeeld uitgesproken functionele beperkingen: persoonlijke beslissing

3

4 Planning zwangerschap Zwangerschapswens melden aan reumatoloog Pre-conceptioneel consult gynaecoloog Systeem lupus erythematosus (SLE): 6 maand remissie geen lupus nefritis Reumatoïde arthritis (RA), spondylitis ankylosans (Bechterew): stabiele ziektestatus Systeemsclerosis: > 4 j na diagnosestelling geen verhoogde bloeddruk thv longen AANPASSEN MEDICATIE

5 Zwangerschapskans Fertiliteit = algemene bevolking Uitzondering: falen van de eierstokken tgv medicatie (cyclofosfamide), ernstig nierlijden Minder kinderen angst verminderde seksualiteit onwetendheid Antifosfolipidensyndroom (APS)

6 STABIEL ZIEKTEBEELD

7 Zwangerschapscomplicaties SLE, systeemsclerose vroeggeboorte groeirestrictie zwangerschapsvergiftiging (preëclampsie, PE) APS: recidiverend miskraam, doodgeboorte, ernstige PE, trombose Reumatoïde arthritis vroeggeboorte groeirestrictie Spondylitis ankylosans geen verhoogd risico

8 Zwangerschapscomplicaties Vroeggeboorte kliniek meting van de baarmoederhals progesteron vaginaal Groeirestrictie grootte uitzetting buik echografische opvolging groei + doorstroming navelstreng Zwangerschapsvergiftiging aspirine nauwgezette opvolging bloeddruk preconceptioneel: eiwit in urine onderscheid preëclampsie – opstoot lupus nierlijden

9 Verloop systeem lupus erythematosus risico op exacerbatie (> 3e trim) belang van min 6 maand stabiele ziekte andere risicofactoren: stoppen met medicatie, nierlijden bij conceptie grootste risicofactor: nierlijden < 6 maand voor conceptie risico op nierfalen risico op preëclampsie, zwangerschapssuikerziekte, hoge bloeddruk, vroeggeboorte, sectio lupus nefritis, huidletsels, hematologisch, artritis aanpak opstoot > corticosteroïden NSAID (matig) ernstige opstoot: eventueel azathioprine, ciclosporine, tacrolimus, IVIG

10

11 Verloop reumatoïde arthritis kans op beterschap met name als anti-CCP en RF negatief en/of ziekte-activiteit indien aanwezig: behouden of tot volledige regressie ziekte-activiteit NSAID, corticosteroïden onvoldoende? hydroxychloroquine, sulfasalazine verhoogd risico op opstoot in kraamperiode

12 Verloop systeem sclerosis Meestal stabiel ziektebeeld (zwangerschap/kraambed) Predictors opstoot: < 4 jaar na diagnosestelling diffuse cutane sclerodermie aanwezigheid van bepaalde AL Cave: verhoogde bloeddruk longbloedvaten 1e trim: slokdarmletsels bij braken 3e trim: reflux, kortademigheid Raynaud: meestal afname Niercrisis! acute hoge bloeddruk gevolgd door niercrisis dagelijkse afname nierfunctie, in vroeg stadium geen proteïnurie vnl < 5 jaar na diagnose ACE-remmer essentieel, verlossing geen invloed Risico op toename sclerodermie in kraamperiode bij diffuse SS

13 Verloop spondylitis ankylosans Meestal beterschap van perifere artritis en uveïtis 25%: toename spinale component Indien beterschap: pas in 3e trimester Risico op opstoot in kraamperiode ca 100% toegenomen ziekteactiviteit < 6 maand

14 Antilichamen anti-ds-DNA AL: ziekte-activiteit antifosfolipiden lupus-anticoagulans, anticardiolipine β2 glycoproteïne I – AL anti-SSA/SSB AL neonatale lupus erythematosus opvolgen hartgeleidingsstoornis anti-CCP en RF afwezig: grotere kans op afname ziekte-activiteit

15 Medicatie NSAID’s (ibuprofen, piroxicam,…) inhibitie ovulatie verhoogd risico op miskraam? vervroegd sluiten foetaal bloedvat, verminderde urineproductie enkel in 2e trimester tot 32 weken COX2-inhibitoren (-coxib): af te raden Hydroxychloroquine (Plaquenil®) geen aangeboren afwijkingen belangrijk door te nemen – positieve invloed op ontwikkeling hartlijden? Corticosteroïden (prednisone, (methyl)prednisolone) risico op zwangerschapssuikerziekte, vroegtijdig breken vliezen, hoge bloeddruk, infecties voorkeur < 10 mg/d >3 weken gebruik voor bevalling: corticosteroïden stress-schema

16 Medicatie Azathioprine (Imuran®), tacrolimus (Prograft®), ciclosporine (Neoral®): toegelaten Sulfasalazine (Salazopyrine®) foliumzuursuppletie vanaf 3 maanden voor conceptie man: stop 3 maand voor kinderwens Cyclofosfamide (Endoxan®) gecontraindiceerd aangeboren afwijkingen, miskraam stop minstens 3 maanden voor conceptie falen eierstokken en gestoorde aanmaak van sperma

17 Medicatie Methotrexaat (Ledertrexate®) gecontraindiceerd stop minstens 3 ovulatoire cycli voor conceptie man: stop 3 maand voor conceptie Leflunomide (Arava®) gecontraindiceerd stop 2 jaar (!) voor conceptie indien niet: wash-out (vrouw en man) Mycofenolaat mofetil (Cellcept®) gecontraindiceerd aangeboren afwijkingen, > faciaal stop minstens 6 weken voor conceptie

18 Medicatie Rituximab (Mabthera®) onvoldoende gegevens best 6 à 12 maanden voor conceptie stop Belimumab (Benlista®) onvoldoende gegevens best 4 maanden voor conceptie stop TNFα-blokkers (etanercept (Enbrel®), infliximab (Remicade®), adalimumab (Humira®), certolizumab (Cimzia®)) individueel te bespreken 15 jaar ervaring: geen verhoogd risico op aangeboren afwijkingen overweeg stop op 30-34 weken

19 Bevalling In principe vaginaal Uitzonderingen: verloskundige indicatie (stuitligging, niet vorderende arbeid,…) ernstige heupproblemen Epidurale verdoving kan SA: consult bij anesthesist

20 Borstvoeding veiligwaarschijnlijk veiliggecontra-indiceerd NSAIDtacrolimuscyclofosfamide corticosteroïdenciclosporinemycofenolaat mofetil hydroxychloroquineazathioprineleflunomide sulfasalazineanti-TNFamethotrexaat IVIG geen invloed op opstoten (RA?) functionele beperkingen kleine moleculen, minimaal gebonden aan eiwit, niet geïoniseerd en lipofiel melk-plasma ratio veilig indien concentratie in melk < 10% therapeutische dosis in boorling concentratie in melk < 0,1% van de maternele dosis

21 Invloed op het kind Complicaties gerelateerd aan vroeggeboorte en groeirestrictie Auto-immuunaandoeningen: genetische predispositie SLE: verhoogd risico op dyslexie, dysarthrie, dyscalculie; op te vangen gezien normaal IQ autisme spectrum stoornissen Gebruik van immunosuppressiva: geen invloed op ontwikkeling immuunsysteem kind TNFα-blokkers: vaccinaties met levend virus: pas vanaf 6 maand

22 Neonatale lupus erythematosus 1) huidletsels fotosensitive rash ontstaat ca 6 weken na bevalling spontane resolutie ca 6 – 8 maand na bevalling 2) in het bloed: lage bloedcellen, leverfunctiestoornissen 3) hartafwijking ontstoken hartspier aangeboren geleidingsstoornis (= congenitaal hartblok, CHB) 2% van de anti-SSA/SSB pos patiënten; recidief: ca 15% hydroxychloroquine: vermoedelijk afname risico echografische opvolging van 16 weken zwangerschap incompleet: mogelijks reversibel; compleet: irreversibel: ev pacemaker ca 80% overleving bij levendgeborenen op 10 jarige leeftijd

23 Besluit Multidisciplinair TIMING – STABIEL ZIEKTEBEELD/REMISSIE Placentaire complicaties: PE, groeirestrictie, vroeggeboorte RA vaak beterschap, SLE risico op opstoot, overige stabiel Medicatie Persoonlijke beperkingen, omkadering, overtuiging KAN…MAG IK ZWANGER WORDEN: in principe JA


Download ppt "Reumatische aandoeningen & zwangerschap MAG…KAN IK ZWANGER WORDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google