De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM NATASJA BERKHOUT, FRANS VAN EEDEN EN KIM LEGERSTEE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM NATASJA BERKHOUT, FRANS VAN EEDEN EN KIM LEGERSTEE."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM NATASJA BERKHOUT, FRANS VAN EEDEN EN KIM LEGERSTEE

2 EVEN VOORSTELLEN….. Groepsleerkracht groep 4B: Juf Yvonne Vakleerkrachten groep 4B: Juf Esther (gym) Meester Jimmy (gym) Meester Patrick (handvaardigheid) Intern Begeleider groep 4B: Lianna Huizinga Adjunct Directeur groepen 4/5/6: Coralie van der Sijs (komt langs)

3 INHOUD VAN DE AVOND De overgang van groep 3 naar groep 4 Werken op de Snappet/Tablet Zelfstandig werken/weektaak Toetsen (zelf lezen) Leerlingenzorg Huishoudelijke mededeling Hulp gevraagd: brief en MR Vragen om 3 uur/mail

4 DE OVERGANG VAN GROEP 3 NAAR GROEP 4 Groepsdoorbrekend lezen (ingedeeld op leesniveau) Werken op de tablet Hoofdletters Rekenen: splitsen, erbij en eraf tot 100, keersommen tafel van 1,2,3,4,5 en 10, klokkijken ( digitaal en analoog), meten en geld enz… Spelling: veel woordstukjes (vb. auw, oei, sch, ng, nk), klinkerdief, verdubbelaar, luistervink enz… En huiswerk, 1 keer per maand. Minder informatie op de website dan u gewend bent. Maar neem wel een kijkje! Er wordt wekelijks een kort stukje in de infontein geschreven over de bezigheden in groep 4 en indien nodig houden we u via mijnschoolinfo op de hoogte.

5 DE VAKKEN Creatieve vakken Taal Spelling Woordenschat Schrijven Rekenen Lezen Leefstijl Gym Aardrijkskunde en Geschiedenis Natuur en Techniek Trefwoord Verkeer

6 WERKEN OP DE SNAPPET Introductie filmpje: https://www.youtube.com/channel/UCxVoIV7QbT4G2bv hcv87oYA Rekenen Spelling Taal Woordenschat

7 METHODE: LEEFSTIJL THEMA’S: * DE GROEP? DAT ZIJN WIJ! * PRATEN EN LUISTEREN * KEN JE DAT GEVOEL? * IK VERTROUW OP MIJ! * ALLEMAAL ANDERS, IEDEREEN GELIJK * LEKKER GEZOND IN GROEP 4B NEMEN ALLE KINDEREN OM DE BEURT EEN TAS MEE NAAR HUIS. Sociale Emotionele Ontwikkeling

8 Zelfstandig Werken

9 TOETSEN Methodegebonden toetsen Na een blok van ongeveer 3 a 4 weken Cito-toetsen Januari /februari en mei /juni Leesprotocol (AVI Analyse van individualiseringsvormen / DMT drie minuten toets )

10 EERSTE HEILIGE COMMUNIE Informatie en aanmelding volgt nog

11 LEERLINGENZORG Intern begeleider (IB-er): Lianna Huizinga Schoolmaatschappelijkwerk: Op De Fontein werkt Eveline Flink, zij is een aantal dagdelen per week op onze school aanwezig. Het schoolgericht maatschappelijk werk is een kortdurende hulpverlening en deze is gericht op het welzijn van uw kind(eren).

12 HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN De kinderen krijgen het volgende van school: Een grijs potlood en later in het jaar een pen kleurpotloden ( wordt steeds aangevuld) gum liniaal Kladblok Eventueel zelf: stiften en stabillo Envelop met informatie voor de ouders / verzorgers Plastic tassen

13 HULP GEVRAAGD Klassenouders Taken: In overleg met de leerkrachten organiseren we een knutselactiviteit rond de feestdagen (Sint en Kerst). Daarnaast vragen we uw hulp bij bijzondere gebeurtenissen en de verjaardag van de juffen. Luizenouders Taken: Een keer per maand de leerlingen controleren op hoofdluis. MR

14 * ZIJN ER NOG VRAGEN ? Dank voor uw aandacht


Download ppt "WELKOM NATASJA BERKHOUT, FRANS VAN EEDEN EN KIM LEGERSTEE."

Verwante presentaties


Ads door Google