De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOMEN TOT ACTIVERENDE, DIFFERENTIËRENDE WERKVORMEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 7/01/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOMEN TOT ACTIVERENDE, DIFFERENTIËRENDE WERKVORMEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 7/01/2016."— Transcript van de presentatie:

1 KOMEN TOT ACTIVERENDE, DIFFERENTIËRENDE WERKVORMEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 7/01/2016

2 I can do all things through him who strengthens me Waarom? Een noodzaak! 7/01/2016

3 Één klas, veel ‘beperkingen’? 7/01/2016 IQEQ Ziektebeeld LeerstoornisMaatschappelijke context Sociale achtergrond Gedragsprobleem Laag zelfbeeld Geen motivatie Fysieke beperking Gekwetst kind Verstoord schoolverleden

4 Op zoek naar de juiste sleutel? 7/01/2016

5 Sleutel: Sensorische Integratie MOGELIJKHEDENVAARDIGHEDEN -Heb je of heb je niet -Kan je niet leren, wel ontwikkelen -Kunnen in verschillende situaties gebruikt worden -Op vlak van waarnemen, bewegen, begrijpen, beleven - Kernwoorden: PROCES en ERVAREN -Wat je kan door je mogelijkheden te gebruiken -Kan je leren -Kernwoorden: PRODUCT en KUNNEN 7/01/2016

6 Relatie mogelijkheid - vaardigheid mogelijkheden 7/01/2016 vaardigheden Weinig mogelijkheden Weinig vaardigheden Veel mogelijkheden Veel vaardigheden Werken aan proces EN aan product Vooral werken aan proces, minder aan product. Let wel: er blijven eindtermen!

7 The mediocre teacher tells The good teacher explains The superior teacher demonstrates The great teacher inspires (Wiliam Arthur Ward) Op zoek naar mogelijkheden 7/01/2016

8 Omgaan met verschillen Bepaalde modellen: spelen in op de diversiteit bij lerenden maken het omgaan met verschillen hanteerbaar  Human Dynamics - Seagal/Horne  Convergente differentiatie – o.a. Vernooij  Positieve DMS (Diagnostic Statistic Manual) – Peterson / Seligman  LSI (Learning Style Inventory) – Kolb  ILS (Inventaris van Leerstijlen) – Vermunt  Meervoudige intelligentie – Gardner/Kagan  … Let wel: elk model is steeds een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid! 7/01/2016

9 Voor/tegen? Waar/niet waar?  Wie met jongeren in onderwijs werkt, heeft er voordeel bij het begrip ‘Meervoudige Intelligentie’ te kennen.  De theorie is wetenschappelijk niet onderzocht. White (filosoof) en Scarr (psycholoog): “De selecties van intelligenties hebben niets te maken met empirisch onderzoek en de werking van het brein.” 7/01/2016

10 Intelligentie vóór Gardner  1904 – Frankrijk – Parijs  Minister van Onderwijs vraagt ‘iets’ te ontwikkelen -> doel: lln selecteren -> uitval BaO  Alfred Binet ontwikkelt de eerste intelligentietest  Het idee ontstond dat er iets was dat ‘intelligentie’ genoemd werd: objectief te meten en terug te brengen tot 1 getal = IQ

11 Prof. Dr. Howard Gardner 7/01/2016

12 Intelligentie ná Gardner  1983 – Amerika – Harvard  Gardner zet grote vraagtekens bij de theorie rond IQ  Hij stelt dat intelligentie de bekwaamheid is om problemen op te lossen vragen op te roepen iets te vervaardigen (bouwsel, schrijfsel, contact, product,…) in een gewone en betekenisvolle omgeving  Menselijke capaciteiten zijn dus veel breder.  Veel intelligent gedrag is leerbaar.

13 Gardner komt tot 8 intelligenties  Denken in…  Aangetrokken worden door…  Vaardig zijn met…  Voorkeur hebben voor…  Gestimuleerd worden door…  Geprikkeld worden door…  Gemotiveerd worden door…  Belangstelling hebben voor…  Gevoelig zijn voor…  Een manier van leren…  Beschikken over kwaliteiten/capaciteiten/ vermogens/ competenties…  Noem ze “TALENTEN”

14 Hoe laten wij ‘de talenten’ aangroeien? 7/01/2016 ‘Je kunt niet iedereen alles leren. Je kunt wel een omgeving creëren waarin je zo veel mogelijk talenten naar boven haalt’

15 Link met het schooleigen opvoedingsproject …mogelijkheden bieden voor de totale ontplooiing van de jongere… …aandacht voor de ontplooiing van hoofd, hart en handen… …beogen van de totaliteit van de jongere… …voldoende oog hebben voor het anders – zijn van elke jongere… …aandacht voor elke leerling, elke leerling is uniek… …de individuele leerling met zijn specifieke achtergronden en ontwikkelingsbehoeften staat centraal… …aanvaarden van de eigenheid van elke jongere …

16 Beeld je even in… Een jongere komt jouw school binnen: Hoe ga je er mee om? Hoe werk je er mee in je les? 7/01/2016 AandachtspuntenMogelijkheden - Dyslexie - Zwak rekenkundig inzicht - ADHD - Moeder is overleden - Vader kan niet echt voor haar zorgen -Is niet gemotiveerd om naar school te gaan - Zelfstandig - Ondernemingszin - Vrolijk

17 Even voorstellenvoorstellen  http://www.youtube.com/watch?v=YmHiYHEqqMI http://www.youtube.com/watch?v=YmHiYHEqqMI 7/01/2016 Wie zijn in jouw school de Pippi’s? En de Tommy’s en de Annika’s? Taak: voorbereiding MI

18 7/01/2016 1. Persoonlijke intelligentie (VL) of Intrapersoonlijke intelligentie (NL) of Zelf Knap De jongere denkt… Het kind denkt door bij zichzelf te rade te gaan. De jongere wordt aangetrokken tot… innerlijk ervaringen (stemmingen, herinneringen, intuïtie, waarden en normen, gevoelens, fantasieën, ingevingen, diepere gedachten); dagboeken; meditatiemomenten; reflectiemomenten; poëzie; oefeningen in het leren van zelfbevestiging ; …

19 Zelf Knap: vaardigheden en voorkeuren Aandacht schenken aan herinneringen, fantasieën, dromen Verhelderen van eigen waarden en overtuigingen Genieten van denktijd, tijd alleen, stille momenten Kennen van en omgaan met stemmingen en gevoelens Kennen van eigen zwaktes en sterktes Het stellen van realistische doelen Het begrijpen van innerlijke conflicten en motivaties Vastberaden en doelgericht, neemt verantwoordelijkheid Wat filosofisch ingesteld, leeft in eigen wereld … 7/01/2016

20 Leer om zo stil te zijn dat je het geluid van het echte in jezelf kan horen, zodat je het ook in anderen kan horen (M. Wright Edelman 1939 - ) Wijze woorden

21 7/01/2016 2. Muzische intelligentie (VL) of Muzikaal – ritmische intelligentie (NL) of Muziek Knap De jongere denkt… Het kind denkt in muziek, in ritmes, in maat en patronen. De jongere wordt aangetrokken tot… toonhoogte; klankkleur; liedjes; rijm; verzen; muziekinstrumenten; ritmeboxen; Orff – instrumenten; zangkoortjes; schoolorkestjes; voordrachten op muziek; audiomateriaal (MP3-speler, MP4-speler,I-pod,…); cd’s; …

22 Muziek Knap: vaardigheden en voorkeuren Componeren van melodieën en teksten schrijven, herkennen van instrumenten Neuriën en fluiten, maat houden en ritme herkennen, herinneren van melodieën, liedjes en componisten Leren met behulp van liedjes, heeft vaak zelf vaak geluid om zich heen, muziek als achtergrond bij werken en leren Waarderen van muziek, maat- en ritmegevoelig, ritmes trommelen met de vingers, drummen op alles wat los en vast zit Boeiend vertellen … 7/01/2016

23 De betekenis van liedjes gaat diep. Wie kan er in logische woorden het effect omschrijven dat muziek op ons heeft? Een soort van ongearticuleerde, ondoordringbare taal, die ons naar de grens van het oneindige leidt en ons er enkele ogenblikken een glimp van laat zien! (Thomas Carlyle 1795 – 1881) Wijze woorden

24 7/01/2016 3.Natuurlijke intelligentie (VL) of Naturalistische intelligentie (NL) of Natuur Knap De jongere denkt… Het kind denkt in samenhangen, vooral met de omgeving. De jongere wordt aangetrokken tot… planten; dieren; natuurverschijnselen; landschappen; stenen; wolken; milieu; excursies naar buiten; schooltuintjes; verzamelingen; verloop van seizoenen; natuurlessen; …

25 Natuur Knap: vaardigheden en voorkeuren “groene vingers”, genieten van planten, bloemen en bomen Analyseren van overeenkomsten en verschillen Bestuderen van en zorgen voor huisdieren/ wilde dieren, planten, tuinen, parken, het weer voorspellen Benoemen van fauna, flora en natuurverschijnselen Verzamelen van planten, insecten, stenen, fossielen en vele andere zaken (soms los van natuur) Het milieu en de dieren beschermen Gevoelig voor de onderlinge afhankelijkheid tussen plant en dier, voor ecologie en voor milieubeheer Ontdekkende, observerende houding; mag graag vergelijken; kan goed zaken onthullen en de betekenis verklaren

26 Het meest onbegrijpelijke feit over de wereld is dat hij begrijpelijk is (Albert Einstein 1879 – 1955) Wijze woorden 7/01/2016

27 4. Logische intelligentie (VL) of Logisch – mathematische intelligentie (NL) of Reken / Redeneer Knap De jongere denkt… Het kind denkt in systemen, redeneert altijd en analyseert graag. De jongere wordt aangetrokken tot… cijfers; patronen; verbanden; symbolen; vraagstukken; geschiedenisfeiten (jaartallen); topografie; puzzels; constructiemateriaal; grafieken; schema’s; formules; vergelijkingen; berekeningen; rekenmachines; computers; spellen; tijdlijnen; logica; codes; theorieën; schaken; …

28 Reken/ Redeneer Knap: vaardigheden en voorkeuren Analyseren, berekeningen maken, deduceren, ontdekken van functies en verbanden, schatten, voorspellen Experimenteren, dingen uitdenken, patronen ontdekken en ontwerpen, organiseren en samenvatten Strategische spelletjes spelen, vragen stelle, abstract redeneren, selecteren Volgorde bepalen, denken over en oplossen van problemen, bepalen van relaties zoals ‘oorzaak-gevolg’ en ‘als-dan’ Analyseren van de samenstelling van objecten en situaties Het gebruiken van abstracte symbolen, het ontdekken en gebruiken van algoritmen en logische reeksen Ordenen, kritisch denken, begroten 7/01/2016

29 Niet alles wat geteld kan worden telt, en niet alles dat telt kan worden geteld. (Albert Einstein 1879 – 1955) Wijze woorden 7/01/2016

30 5. Fysieke intelligentie (VL) of Lichamelijk – kinesthetische intelligentie (NL) of Beweging Knap De jongere denkt… Het kind denkt in bewegingen, door te voelen. De jongere wordt aangetrokken tot… drama; rollenspelen; mimiek; beweging; dans; lichaamstaal; atletiek; pantomime; excursies; sport; spellen; gymnastiek; knutselmaterialen; expressielessen; gebaren; …

31 Beweging Knap: vaardigheden en voorkeuren Acteren en mime, choreografie, coördinatie oog-hand Atletiek, fitness, allerlei lichamelijke oefeningen, sporten in het algemeen Goede handvaardigheid: verkiezen te leren met hun handen Makkelijk leren door iets te doen Trefzeker bewegen (vangen, gooien, springen, …) Coördinatie en precisie 7/01/2016

32 Het is niet hetzelfde om over stieren te praten en om in de arena te staan (Spaans spreekwoord) Wijze woorden 7/01/2016

33 6. Verbale intelligentie (VL) of Verbaal – linguïstische intelligentie (NL) of Woord Knap De jongere denkt …. Het kind denkt vooral in woorden en begrippen. De jongere wordt aangetrokken tot… grapjes; grollen; verhaaltjes; brieven; gedichten; discussies; boeken; kruiswoordpuzzels; kranten; tijdschriften; kringgesprekken; toneelstukjes; spreekbeurten; boekbespreking; …

34 Woord Knap: vaardigheden en voorkeuren Mondelinge (praten, luisteren) en geschreven (lezen, schrijven) communicatie (grappige) verhalen bedenken, rijke woordenschat, woord-spelingen, rijmen Debatteren en discussiëren, voordrachten houden, argumenteren, uitleg vragen Vreemde talen leren Woordspelletjes, coderen en decoderen van taal Begrijpend lezen, goed zijn in spelling, gebruik van correcte grammatica 7/01/2016

35 Woorden zijn uiteraard de meest krachtige drug die de mensheid ooit heeft gebruikt (Rudyard Kipling 1865 – 1936) Wijze woorden 7/01/2016

36 7. Sociale intelligentie (VL) of Interpersoonlijke intelligentie (NL) of Mensen/ Samen Knap De jongere denkt… Het kind denkt, door na te gaan wat de ander ervan vindt, als het ware rekening houdend met de ander. De jongere wordt aangetrokken tot… andere mensen; sociale interactie; verlangens; motivatie; gezelligheid; feestjes; kringgesprekken; groepswerk; groepsopdrachten; discussies; dialogen; gesprekken; sport; spel; groepsverantwoordelijkheid; welbevinden en betrokkenheid; …

37 Mensen/ Samen Knap: vaardigheden en voorkeuren Communiceren met anderen, interactie met anderen, meeleven met anderen Leiden en organiseren van groepen en evenementen Maken en behouden van vrienden, oplossen van conflicten en bemiddelen, respecteren van rechten en meningen Talent om het perspectief van een ander in te nemen Begrijpen van gevoelens, waarden en behoeften van anderen zonder zichzelf weg te cijferen Werken als lid van een team, initiatief nemen, genieten van werken met, zorgen voor en leren met anderen Samen dingen uitwisselen en ervaren, leren door feedback 7/01/2016

38 Laat ons proberen zo te leven dat als we sterven zelfs de begrafenisondernemer het erg zal vinden (Mark Twain 1839 – 1910) Wijze woorden 7/01/2016

39 8.Ruimtelijke intelligentie (VL) of Visueel – ruimtelijke intelligentie (NL) of Beeld / Ruimte Knap De jongere denkt… Het kind denkt in beelden en voorstellingen. De jongere wordt aangetrokken tot… mozaïeken; tekeningen; schetsen; cartoons; videobanden; pictogrammen; illustraties; modellen; kaarten; diagrammen; posters; muurkranten; foto’s; schilderijen; knutselwerken; kleuren; vormen; afstanden; powerpoint; kunst; films; dia’s; musea; strips; computer; lego; …

40 Beeld/Ruimte Knap: vaardigheden en voorkeuren Waarderen en creëren van architectuur, van kunst, van pagina lay- out, van interieurs Arrangeren en decoreren Bouwen van modellen, kleuren combineren Tekeningetjes krabbelen, visualiseren, denken in plaatjes en beelden, maken van collages, verbeeldingskracht Tabellen en grafieken, iets voorstellen in detail Navigatie en goed richtinggevoel, plattegronden en kaarten lezen en maken, fotografisch geheugen Spelen van visuele spelletjes, in het hoofd figuren roteren, ontwerpen, schetsen, fantaseren, fotograferen 7/01/2016

41 Ieder kind is een kunstenaar. Het probleem is om een kunstenaar te blijven als hij opgroeit (Pablo Picasso 1881 – 1973) Wijze woorden 7/01/2016

42 Bekijk de jongere in zijn totaliteit: hij is meer dan de bovenste 8cm.  Hoe zijn deze jongeren knap?

43 Even uniek als een vingerafdruk 7/01/2016 Iedere leerling kent een eigen profiel van onderling op elkaar inwerkende intelligenties  “The more ways we teach, The more students we reach!”

44 Al eens getest?  Test de MI bij jongeren/volwassenen: http://www.pbdgent.be/oldsite/opvoedingonderwi js/mitest/mitestvolw.htm http://www.pbdgent.be/oldsite/opvoedingonderwi js/mitest/mitestvolw.htm  Test de MI bij kinderen: http://www.pbdgent.be/oldsite/opvoedingonderwi js/mitest/mitestkind.htm 7/01/2016

45 Wij wel!

46 FilmpjeFilmpje ‘Boy been bullied a lot’  http://www.youtube.com/watch?v=9K2EA8SWhh8 &feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9K2EA8SWhh8 &feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=SBZFJz_spzY http://www.youtube.com/watch?v=SBZFJz_spzY 7/01/2016

47 Één klas, veel mogelijkheden! 7/01/2016

48 Vaststelling:  Vanaf het eerste leerjaar bestaat het modale programma vooral uit: - Taal (Verbale intelligentie) - Redeneren, getallen (Logische intelligentie) - (En een beetje) Afbeelding (Ruimtelijke intelligentie)  Zowel wat inhoud betreft als wijze van aanbieding.  Leerlingen die vooral anders intelligent zijn hebben daardoor minder toegang tot de leerstof. 7/01/2016

49 De leerpiramide van Glasser Luisteren 5-8%Lezen 11%Zien/horen 22%Er over praten 56%Toepassen/doen 75%Uitleggen aan anderen 82% 7/01/2016

50 Op zoek naar activerende werkvormen  www.steunpuntgok.be (zie ‘wegbeschrijving in bijlage) -> laat goed materiaal niet verloren gaan: afprinten, lamineren en laten gebruiken door alle collega’s (lesluwe week, via vakvergadering, via collegiale visitatie, …) www.steunpuntgok.be  http://www.win.tue.nl/~keesh/eduwiki/images/1/ 11/Activerende_werkvormen.pdf http://www.win.tue.nl/~keesh/eduwiki/images/1/ 11/Activerende_werkvormen.pdf  http://steunpuntdiversiteitenleren.be (ivm clim) http://steunpuntdiversiteitenleren.be  http://www.onderwijsmaakjesamen.nl (voor zowat elk onderwijsonderwerp van toepassing) http://www.onderwijsmaakjesamen.nl

51 Meer kansen bieden?! *hoogwaardig = voldoet aan de hoogste eisen van coöperatief leren 7/01/2016 Alle intelligenties inbouwen in het leerproces Werken met didactische structuren: hoogwaardige* werkprocessen waarvan bekend is op welke intelligenties zij een beroep doen

52 Komen tot didactische structuren Didactische structuren verbaal logisch ruimtelijk muzisch fysiek natuurlijk sociaal persoonlijk Bekend Benieuwd Bewaard X(x) (X)X HoekendebatXXXX LegpuzzelXXX 7/01/2016

53 Aan al onze leerlingen ZEG ZEG zeg dat ik fantastisch ben, briljant, gevat, sociaal, gevoelig, handig, grappig en bijzonder geniaal zeg dat je zo’n wonderkind als ik maar zelden ziet zeg dat je me super vindt maar liegen mag je niet S. Silverstein 7/01/2016

54 DANK  Om met 8 intelligenties de vorming te volgen  Om mee te werken aan de uitbouw van een school waar iedereen opvalt en niemand uitvalt 7/01/2016

55


Download ppt "KOMEN TOT ACTIVERENDE, DIFFERENTIËRENDE WERKVORMEN Een zaak voor iedereen, een taak voor iedereen 7/01/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google