De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenslooppsychologie werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenslooppsychologie werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Levenslooppsychologie werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Oefenvragen Opdrachten

3 Vraag 1 Wat kenmerkt het concreet-operationele stadium van Piaget? a. Het actieve en juiste gebruik van logica b. Ontwikkeling van taal en symbolisch denken c. Abstract kunnen denken d. Ontwikkeling van motorische vaardigheden

4 Vraag 2 → → Welk principe wordt hier uitgebeeld? a. Decentratie b. Reversibiliteit c. Egocentrisme d. Conservatie

5 Vraag 3 Het project social work, waarbij studenten samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, is waarschijnlijk gebaseerd op ideeën uit de theorie van: a. Erikson b. Piaget c. Vygotsky d. Freud

6 Vraag 4 Welk antwoord is juist? Stelling 1: Tijdens de schooltijd verbeteren kinderen hun gebruik van grammatica Stelling 2: Tijdens de schooltijd verbetert het begrip van syntaxis a. Alleen stelling 1 is juist b. Alleen stelling 2 is juist c. Beide stelling zijn juist d. Beide stellingen zijn onjuist

7 Vraag 5 Wat is een voordeel van het hebben van kennis van meer dan één taal? a. Grotere cognitieve flexibiliteit b. Groter metalinguïstisch bewustzijn c. Creatiever en flexibeler in bedenken van oplossingen d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

8 Vraag 6 Connie zit midden in haar basisschooltijd en zal zichzelf in sociaal opzicht beoordelen op basis van vergelijkingen met haar vriendinnen. a.Waar b.Niet waar

9 Vraag 7 Hanneke beschouwt haar vriendinnen als meisjes die net als zij zijn en met wie ze samen dingen doet en veel tijd doorbrengt. In welke vriendschapsfase zit ze waarschijnlijk? a. Fase 2: vriendschap baseren op psychische nabijheid. b. Fase 1: vriendschap baseren op het gedrag van anderen. c. Fase 3: vriendschap baseren op vertrouwen. d. Geen van deze antwoorden is correct.

10 Vraag 8 Volgens Erikson is... het positieve resultaat van de schoolleeftijd en... het negatieve gevolg. a. initiatief; minderwaardigheid b. vlijt; minderwaardigheid c. autonomie; minderwaardigheid d. vlijt; schuld

11 Vraag 9... sociale vergelijking vormt een verklaring voor het feit dat sommige leerlingen op slecht presterende basisscholen meer eigenwaarde bezitten dan zeer capabele leerlingen op goed presterende scholen: a. opwaartse b. gelijksoortige c. neerwaartse d. positieve

12 Geheugentestje 1 3 vrijwilligers Onderwerp: getallenreeks Onthoud de getallenreeks die voorgelezen wordt en herhaal hem in omgekeerde volgorde

13 Geheugentestje 2 1 vrijwilliger Onderwerp: producten Onthoud de woorden die voorgelezen worden

14 Onthoud: Shampoo Kipfilet Deodorant Multivruchtensap Kaas Sla Smeerworst Rooibosthee Peren Wattenstaafjes Aardbeien Koffie Geheugenstrategie: organisatie Groente/Fruit: Peren Sla Aardbeien Broodbeleg Kaas Kipfilet Smeerworst Dranken: Multivruchtensap Koffie Rooibosthee Verzorging: Shampoo Deodorant wattenstaafjes

15 Geheugentestje 3 1 vrijwilliger Pas cognitieve elaboratie toe bij het onthouden van de woorden die voorgelezen worden

16 Geheugentestje 4 1 vrijwilliger Sleutelwoord strategie Franse woorden onthouden

17 Opdracht Vul de meervoudige intelligentietest in en bekijk je score

18 Gardner: 8 intelligenties In zijn theorie over meervoudige intelligentie onderscheidt wetenschapper Gardner 8 intelligenties: Linguïstisch - het vermogen om te lezen, schrijven, luisteren en spreken; Logisch-wiskundig - het vermogen om te rekenen, logische puzzels op te lossen, te redeneren en wetenschappelijk te denken; Ruimtelijk - het vermogen om je te kunnen oriënteren in de ruimte; Muzikaal - het vermogen om te zingen, een muziekinstrument te bespelen, muziek te analyseren en componeren; Lichamelijke beweging - het vermogen om je lichaam gecoördineerd te bewegen zoals nodig in dans, sport en chirurgie; Naturalistisch - het vermogen om objecten in de natuurlijke wereld te herkennen en te categoriseren; Interpersoonlijk - het vermogen om verbaal en non-verbaal gedrag van anderen te begrijpen en interpreteren; Intrapersoonlijk - het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen en dit te begrijpen;

19 Quiz Maak groepen van 4 Beantwoord de vragen zo goed mogelijk o.b.v. het hoorcollege en de gelezen literatuur En win als jouw groep de meeste punten heeft!!

20 Intelligentietest http://www.123test.nl/intelligentietest/


Download ppt "Levenslooppsychologie werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google