De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsdynamica. Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsdynamica. Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsdynamica

2 Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele samenwerking Voor volgende week…

3 Vraag 1 Interdependentie = a. Wederzijdse afhankelijkheid b. Mate van samenwerking in een groep

4 Vraag 2 De cognitieve ontwikkelingstheorie wordt beschreven door: a. Piaget en Vygotsky b. Skinner en Bandura

5 Vraag 3 In de klas is er voor de groep die de presentatie het beste doet 1 bonuspunt beschikbaar. Dit is een voorbeeld van: A. positieve interdependentie B. negatieve interdependentie

6 Vraag 4 Nadat jullie het projectplan voldoende hebben afgerond gaan jullie met elkaar een drankje doen om het te vieren. Welke vorm van positieve interdependentie is dit? Beloningsinterdependentie.

7 Vraag 5 Samen in een noodsituatie zitten, versterkt het groepsgevoel. Als je met elkaar nét doet alsof iets een noodgeval is, om dit gevoek te versterken, hoe noem je dit dan? Fantasie interdependentie

8 Effectieve samenwerking Er zijn 3 belangrijke theorieën over groepsdynamica en effectieve samenwerking. Voor dit vak is de sociale interdependentietheorie de belangrijkste.

9 Theorie 1. Cognitieve ontwikkelingstheorie - Vygotsky Kennis = sociaal verschijnsel, samen ontwikkel je je.

10 Theorie 2. Behaviorisme ( Skinner en Bandura ) Gedrag Gedrag zal herhaald worden Gedrag zal afnemen Productiviteit wordt bepaald door het belonen of straffen van de groep.

11 Conditioneren Filmpje

12 Theorie 3: Sociale interdependentie Er is sprake van sociale interdependentie als: Individuen gemeenschappelijke doelen hebben en de resultaten van ieder individu worden beïnvloed door het gedrag van anderen Wat betekent dit? Wie kan er een voorbeeld noemen?

13 Sociale-interdepentietheorie Sociale onafhankelijkheid = Resultaat wordt niet beïnvloed door gedrag andere individu Sociale afhankelijkheid = Resultaat individu wordt beïnvloed door gedrag van ander maar niet omgekeerd Sociale interdependentie = Resultaat individu heeft invloed op gedrag van ander en gedrag van ander heeft invloed op resultaat individu

14 Dus: Sociale interdependentietheorie Interdependentie vormt de kern van een groep. Verandering in de situatie van één individu leidt tot verandering in de groep Individu ervaart intrinsieke motivatie om aan realisatie van groepsdoel te werken

15 Theorieën over effectief samenwerken

16 3 type sociale interdepentie Positieve interdependentie = samenwerking = coöperatie, acties van individuen hebben een positief effect op (elkaars) resultaat Negatieve interdependentie = competitie, actie van de één werkt de actie van de ander tegen Geen interdependentie = individualisme, acties van individuen tonen geen samenhang

17 Positieve interdependentie leidt tot positieve interactie Men helpt elkaar efficiënt en effectief Men wisselt benodigde middelen uit, cognitieve kennisverwerking is effectief en groeit Men geeft elkaar feedback Men stelt elkaar vragen en geeft argumenten wat leidt tot nieuwe prikkels Men stimuleert en motiveert elkaar om resultaat te behalen, betrokkenheid groeit Men heeft wederzijds vertrouwen Men ervaart weinig stress Men is meer empatisch naar elkaar Er is sprake van continue evaluatie van samenwerking om verbetermogelijkheden te signaleren.

18 Positieve – interdepende ntie typen Gemeenschappelijk doel Creativiteit / fantasie Beloning Informatie delen Samen iets tot een goed einde brengen Prettige omgeving Gedeelde identiteit Heldere taakverdeling Afzetten tegen de vijand

19 OPDRACHT Ga in je groep zitten en bedenk wat er absoluut níet kan zorgen voor positieve interdependentie. Gebruik je boek. Worst case scenario

20 Voor volgende week… Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Tot volgende week


Download ppt "Groepsdynamica. Vandaag EFFECTIEVE SAMENWERKING Sociale interdependentie Interactie patronen Groepscohesie Bouwstenen voor effectieve samenwerking Stabiele."

Verwante presentaties


Ads door Google