De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen
Tim Peeters - Parketcriminoloog

2 Opdrachten jeugdparket A’pen, afd. A’pen
behandeling van MOF en VOS dossiers IFG gerelateerde dossiers lastens meerderjarigen specifieke taken verdwijningsdossiers advies in burgerlijke procedures (burgerlijke betwistingen, adopties, dringende collocatie, EOT)  vanaf 01/01/2016: OM beoordeelt wanneer advies dienstig is. parentale ontvoeringen procedures tot vaststelling van onmogelijkheid tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag 2

3 Verontrustende opvoedingssituaties
wettelijke kader Decreet integrale jeugdhulp in werking getreden op 01/03/2014 VOS: “een toestand waarin de fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van minderjarigen in het gedrang komen, door bijzondere gebeurtenissen, door relationele conflicten of door omstandigheden waarin zij leven” territoriale bevoegdheid verblijfplaats van het gezin gescheiden ouders: hoofdverblijfplaats / inschrijving bevolkingsregister verblijfplaats ouders onbekend: plaats van instelling of pleeggezin 3

4 Verontrustende opvoedingssituaties
kennisname VOS proces-verbaal (pv) opgesteld door de politie meldingen vanuit CLB’s, hulpverleningsinstanties, … (bij acute situaties) derden, personen uit de onmiddellijke omgeving van de minderjarige doorverwijzing gemandateerde voorziening – OCJ / VK onderzoek sociaal onderzoek naar de leefsituatie van de minderjarige door jeugdbrigade of jeugdafdelingen politie in hoofde van de minderjarige, en mogelijks van de meerderjarige (politioneel of gerechtelijk onderzoek) 4

5 Verontrustende opvoedingssituaties
voorrang aan de vrijwillige hulpverlening: subsidiariteit Kind & Gezin: kinderen 0 – 3 jaar CLB: oudere jongeren CAW: gezin CGGZ: jongeren met psychische problemen/ druggerelateerde problematiek VK: kindermishandeling ook het jeugdparket is gehouden voorrang te geven aan de vrijwillige hulpverlening doorverwijzen naar brede instap en RTH waar mogelijk gespecialiseerde hulp en/of verontrusting –-> A / M document door hulpverlener 5

6 Verontrustende opvoedingssituaties
beslissingen ten aanzien van minderjarigen sepot aanmelden bij gemandateerde voorziening OCJ / VK voor onderzoek MANO, wanneer er: nog geen hulpverlener betrokken is het parket relevante justitiële informatie heeft vorderen van de jeugdrechter na doorverwijzing OCJ/VK vorderen van de jeugdrechter voor hoogdringende maatregelen drie voorwaarden: afdwingbare pedagogische maatregel is dringend noodzakelijk voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk moet worden beschermd tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik het verlenen van vrijwillige hulpverlening is niet meteen mogelijk omdat de noodzakelijke instemmingen niet werkelijk zijn bekomen. 6

7 Evolutie rol van het jeugdparket
van hoofdrol naar bijrol voor 03/2014: doorstroming via politie en parket  BMC  JRB of CBJ na 03/2014: doorstroming via brede instap en gemandateerde voorzieningen  JRB of opvolging binnen vrijwilligheid parket als parallelle weg 7

8 Parket & brede instap parket als sluipweg naar de gemandateerde voorziening? 8

9 Parket & brede instap rechtstreeks melden bij parket blijft mogelijk
MAAR subsidiariteitsprincipe blijft behouden! decreet IJH: verantwoordelijkheid hulpverlening omgaan met verontrusting weg van het parket is niet sneller! vermijden van parallelle opvolging (vb. sociaal onderzoek + lopend M-document) wanneer wel aanmelding door parket: nog geen hulpverlening betrokken het parket beschikt over relevante justitiële informatie 9

10 Parket & brede instap parket als ombudsdienst tussen brede instap & gemandateerde voorziening? 10

11 Parket & brede instap brede instap contacteert regelmatig parket met vraag tot advies wanneer MANO of M-document wordt afgewezen / onontvankelijk wordt verklaard. “M-document niet ontvankelijk” “geen sprake van gevaarsituatie of verontrustende situatie” “vrijwillige hulpverlening nog mogelijk via brede instap” 11

12 Parket & brede instap de hoogdringende maatregelen als wondermiddel…
12

13 Parket & brede instap pragmatische hoogdringendheid vs. wettelijke hoogdringendheid afdwingbare pedagogische maatregel is dringend noodzakelijk voldoende aanwijzingen dat de minderjarige onmiddellijk moet worden beschermd tegen een vorm van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik het verlenen van vrijwillige hulpverlening is niet meteen mogelijk omdat de noodzakelijke instemmingen niet werkelijk zijn bekomen. 13

14 Parket & brede instap brede of hoge instap? 14

15 Parket & brede instap ontbreken en bereikbaarheid van de brede instap
beperkende factor voor subsidiariteitsprincipe onduidelijkheid wanneer M-document mogelijk is instemming cliënten / vrijwilligheid is geen voorwaarde! verontrusting & mededeling aan cliënten voldoende geen uniform onthaal binnen de brede instap momenteel focus op specialisatie ondersteuning en afstemming van brede instap noodzakelijk wie behoort tot de brede instap? mogelijkheid tot overleg 15

16 Parket & gemandateerde voorziening
van BMC naar gemandateerde voorziening 14 dagen  65 werkdagen gesprek van één uur  kwaliteitsvol onderzoek 2 à 3 mensen  teambeslissing ervaring dat MANO termijn regelmatig wordt overschreden daling aantal aanmeldingen vanuit parket 16

17 Parket & gemandateerde voorziening
17

18 Parket & gemandateerde voorziening
18 25/09/2015

19 Laatste opmerking verontrusting mbt broer / zus van minderjarige onder toezicht hoeft niet langer via jeugdparket MANO aanvraag via consulent Sociale Dienst JRB 19

20 Contactgegevens Tim Peeters – Parketcriminoloog
Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen Tel. 03/


Download ppt "Jeugdparket Antwerpen, afdeling Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google