De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE evangelie van Lucas HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Traditioneel Catalaans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE evangelie van Lucas HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Traditioneel Catalaans."— Transcript van de presentatie:

1

2 HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE evangelie van Lucas HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Traditioneel Catalaans geang: “De weken van Daniël zijn voleindigd ” (3’)

3 Het Rijk is midden onder ons Lc 17,21 Waakt en bidt bij elke gelegenheid Vrees niet kleine kudde Lc 12,32 God openbaart zich aan de kleinsten Al wat van Mij is, is van jou Lc 15,31 De Vader houdt van de verloren zonen en van ALLE anderen Krachtlijnen van dit evangelie:

4 ADVENT Cyclus C ZONDAG 1 Gaat, wakend, om overeind te blijven op DIE DAG ZONDAG 2 Effent de weg met Johannes de Doper ZONDAG 3 God gaat naar ons toe om ons te ontmoeten ZONDAG 4 Laat ons met Maria gaan om ons te bezoeken Foto’s van de Olijfberg

5 Grot vaan Getsemani Grot van de toespraak van vandaag Hij komt ons ontmoeten Panorama vanop de Olijfberg, waar Jezus de verwoesting van Jeruzalem aankondigde

6 Lc 21,25-28.34-36 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: « Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Panorama (vanop de Olijfberg) van Jeruzalem dat verwoest werd. Vooraan de graven; rechts de plek van de Oude Tempel

7 Als alles wankelt, herbegint alles Laat ons rustig blijven, laat ons niet leven met vrees in het hart Zicht op de Olijfberg vanaf Jeruzalem http://www.vilaweb.cat/noticies/ mes-enlla-de-paris-lapocalipsi- com-a-argument/http://www.vilaweb.cat/noticies/ mes-enlla-de-paris-lapocalipsi- com-a-argument/ Lees

8 Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.

9 Hij zal ons komen zoeken Met de eenvoudige majesteit van wie goed is en liefheeft

10 Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij.

11 De Vrijheid van Jezus is inwendig Richten wij ons hoofd op want Jezus maakt ons VRIJ Ingang van de grot waarin, naar het schijnt, Jezus de Escha- tologische toespraak hield

12 «Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.

13 Indien iemand al het bezit van zijn huis zou geven in ruil voor de liefde, zal men hem zeker misprijzen. (Ct 8,7) Laten wij ons niet verdoven door goederen te verzamelen die ons onderwerpen In deze grot, zoals in die nabij Getsemani, verzamelden zich de Galileeërs als zij naar Jeruzalem trokken

14 Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. »

15 Bidden wij geknield, bij deze eerbiedwaardige plek…...om rechtop te blijven de Dag dat Hij zal komen Ander zicht van de grot

16 Heer, trek met ons mee op deze Advents- TOCHT, zodat wij elkaar op een NIEUWE wijze ontmoeten met KERSTMIS

17 Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina Het schijnt dat de grot van de eschatologische rede reeds belangrijk was in 326 toen Sinte Helena besloot er de basiliek ter herinnering aan de Hemelvaart te bouwen en ze de grot als crypte liet bestaan. Egeria, een vrouwelijke pelgrim, spreekt over christenen die op die plek bijeen kwamen. De basiliek van Ste. Helena bleef onafgewerkt en werd volledig verwoest door de Perzen in 614. In de loop van de tijd hield men in de grot ook de gedachtenis van het onderricht van het Onze Vader, en nu is ernaast een Karmelitessenklooster waar, in het claustrum, het gebed van het Onze Vader, in talrijke talen wordt weergegeven


Download ppt "HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS MIJN KIND, AL HET MIJNE IS HET JOUWE evangelie van Lucas HET RIJK IS MIDDEN ONDER ONS Cyclus C Muziek: Traditioneel Catalaans."

Verwante presentaties


Ads door Google