De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diftar NVRD Training 10 december 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diftar NVRD Training 10 december 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Diftar NVRD Training 10 december 2015
Peter Matheij, voormalig wethouder gemeente Schoonhoven Sharon van der Spek, voormalig beleidsmedewerker Stadsbeheer gemeente Schoonhoven

2 Diftar in Schoonhoven: in het kort
Ingevoerd per 1 januari 2015, twee testmaanden Schoonhoven is sinds 1 januari 2015 gefuseerd met Bergambacht (diftar vanaf 2013), Nederlek, Ouderkerk en Vlist Gesprekken over diftar concreet gestart in najaar 2013 Diftar-wens was al langer bij een aantal fracties aanwezig Wens om de afvalinzameling te moderniseren was er echter ook maar bleek een stijging van de afvalstoffenheffing tot gevolg te hebben Door gesloten akkoord om tot meer afvalscheiding te komen (VNG, IenM, NVRD) is besloten over te gaan tot modernisering van de afvalinzameling én diftar

3 Diftar in Schoonhoven: essentials
Goede voorbereiding: tijd investeren in overleggen, overleggen, overleggen… documenten rekenmodel Een wethouder die: vasthoudt aan het diftar principe weet wat er in de fracties speelt draagvlak en vertrouwen kan creëren bij stakeholders documenten doorleest, meedenkt en inhoudelijk reageert Een ambtenaar die: alle details van diftar kent weet wat er landelijk en regionaal speelt het verhaal kan vertellen verbinding legt met interne en externe partijen Terugverdien model Overeenstemming met Cyclus Overeenstemming met de buren (Bergambacht, Vlist en Lopik)

4 Landelijke milieudoelstellingen realiseren door middel van diftar met (ondergrondse) containers
Raadscommissie 29 oktober 2013 Afdeling Stadsbeheer Sharon van der Spek Hoe ging het in de raad van oktober 2013: de presentatie en het overleg in deze vergadering waren de start

5 De aanleiding voor diftar
Landelijk doel voor afvalscheiding realiseren 65 procent afvalscheiding versus 53 procent in Schoonhoven Globaal landelijk twee modellen om automatisch gedrag te wijzigen Fysieke sturing: grondstoffen inzamelen Financiële sturing: betalen voor restafval (diftar) of belonen voor grondstoffen Positioneer diftar zo dat het voor meerdere partijen aanspreekt, niet alleen voor de partij die ‘voor de vervuiler betaald’ is

6 De aanleiding voor diftar
Keuze voor diftar Ervaring leert dat scheidingsdoel wordt gehaald Mogelijkheid bieden invloed uit te oefenen op hoogte van de heffing Bewuster omgaan met afval, grondstoffen en milieu Afhankelijkheid van bereidheid inwoners tot deelname daalt Principe de vervuiler betaalt

7 Plan van aanpak voor Schoonhoven
Volume, frequentie en aantal personen Meest op Schoonhoven toepasbare variant geselecteerd 139 gemeenten hebben een vorm van diftar Plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers in alle wijken nodig Glasbakken meteen ook vervangen door ondergrondse containers Vertel wat je van plan bent: welke vorm en wat ervoor nodig is

8 De noodzaak van en roep om ondergrondse containers
Meetbaar maken afvalaanbod Restafval via diftar, GFT is een grondstof Minicontainers met een chip: per aanbieding, tarieven voor 140 en 240 liter Ondergrondse containers met een pas: per klepopening, 60 liter per keer Verbeteren kwaliteit openbare ruimte Geen zakkeninzameling meer Hogere service voor inwoners Centrum Clustering afvalaanbod en minder potentiële vervuilingsplaatsen Het in Schoonhoven gekoppelde initiatief: maak de modernisering van de afvalinzameling betaalbaar door diftar

9 De kosten Kosten in 2014 € 982.272 Uitgangspunt is kostendekkendheid
Reken het meteen goed en duidelijk voor, vertaal naar effect voor bewoners Kosten in € onderzoeks- en projectkosten, kosten voorbereiding diftar, aanschaf en plaatsing ondergrondse containers (+/- 52 rest en 16 glas), centrum relatief gezien dure plaatsingskosten, communicatie kosten Uitgangspunt is kostendekkendheid Afvalstoffenheffing in 2014 alvast verhogen € 8,30 Afvalstoffenheffing in 2015 verhogen met restant € 5,24 Eenpersoonshuishouden betalen nu €145,90 Meerpersoonshuishouden betalen nu €291,80 Voordeel van de combinatie: minder kostenstijging Stijging afvalstoffenheffing met €13,54 in plaats van €49,51

10 De kanttekeningen Weet wat er speelt rondom het onderwerp: benoem het en leg uit hoe het is Stijging afvalstoffenheffing Samen investeren in milieu en kwaliteit openbare ruimte Diftar en dumpen van afval Voorzieningen, Communicatie en Handhaving Afvaltoerisme deels geëlimineerd door beleid buurgemeenten Toename loopafstanden Wettelijke loopafstand is vrij, in redelijkheid bepalen wat kan Centrum heeft vervuilde grond en krappe openbare ruimte Loopafstanden laten variëren, gebruik maken van technische mogelijkheden, accepteren hogere kosten Textiel en plastic nog wel via bovengrondse containers Textiel nog te weinig positieve resultaten, plastic nog in testfase Beleidswijzigingen en de aankomende fusie Bergambacht is ons reeds voorgegaan, wens bestaat al langer, landelijke doelen al in 2015, schonere openbare ruimte niet laten wachten op fusie

11 We zijn niet alleen Buurgemeente en fusiepartner Bergambacht heeft dezelfde vorm van diftar In stedelijkheidsklasse 3 hebben 19 van de 78 gemeenten diftar Veel gemeenten denken na over wijziging inzamelmodel Veranderingen aan de vooravond van een fusie goed toelichten en plaats initiatief in breder gemeentelijk verband

12 Landelijke milieudoelstellingen realiseren door middel van diftar met (ondergrondse) containers
Raadscommissie 29 oktober 2013 Afdeling Stadsbeheer Sharon van der Spek


Download ppt "Diftar NVRD Training 10 december 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google