De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuren en basen Hfst 14 ACH 21: Karin Langereis. Vlgs. Arrhenius is een zuur: Een verbinding die in water een H + afstaat. En een Base = een verbinding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuren en basen Hfst 14 ACH 21: Karin Langereis. Vlgs. Arrhenius is een zuur: Een verbinding die in water een H + afstaat. En een Base = een verbinding."— Transcript van de presentatie:

1 Zuren en basen Hfst 14 ACH 21: Karin Langereis

2 Vlgs. Arrhenius is een zuur: Een verbinding die in water een H + afstaat. En een Base = een verbinding die in water een OH 1- afstaat. M 1+ (aq) + OH 1- (aq)MOH(aq) H 1+ (aq) + A 1- (aq)HA(aq) M staat voor een metaal; A voor een zuur (acid). Vlgs. deze regels van Arrhenius kan NH 3 geen base zijn, terwijl het wel een base is. 14.1 Wat is een zuur? Wat is een base?

3 Een geconjugeerd zuur-base paar = twee verbindingen die slechts 1 H + verschillen (HCl en Cl - ) Brønsted-Lowry Acid: een verbinding die een H + kan overdragen = een protonen donor. Brønsted-Lowry Base: een verbinding die een H+ kan opnemen = een protonen acceptor. 14.1 De nieuwe(re) definitie van een zuur en van een base

4 Zuur-Dissociation Equilibrium Hydronium ion = H 3 O 1+ 14.1De Brønsted-Lowry zuur-base theorie

5 Base-Dissociation Equilibrium Om een proton te kunnen opnemen moet er een vrij electronenpaar zijn, het “lone-pair”. 14.1 De Brønsted-Lowry zuur-base theorie

6 H 3 O 1+ (aq) + A 1- (aq)HA(aq) + H 2 O(l) Nieuwe base Nieuw zuur BaseAcid Zwakker zuur + zwakkere baseSterkste zuur + Sterkste base Als gestart wordt met gelijke hoeveelheden van de reactanten en van de producten; welke kant zal de reactie dan opgaan? - Het sterkste zuur wint! = de verbinding die het beste een proton kan afgeven. - De reactie kan dan voor ± 100% naar rechts verlopen. 14.2 Zuursterkte en basesterkte

7 Een zwak zuur = een zuur dat maar gedeeltelijk in staat is om in water een proton af te staan. 14.2 Zuursterkte en basesterkte

8 Een zwak zuur geeft/heeft een sterke geconjugeerde base; een zwakke base geeft/heeft een sterk geconjugeerd zuur.

9 Een zwak zuur geeft/heeft een sterke geconjugeerde base; een zwakke base geeft/heeft een sterk geconjugeerd zuur. 13.1 De evenwichtstoestand

10 H 1+ (aq) + A 1- (aq)HA(aq) Wanneer een proton in water door een zuur wordt afgesplitst reageert het meteen met de watermoleculen. Het reageert met een lone pair van H 2 O; er blijft 1 lone pair over!!! 14.3 Protonen in water

11 [H(H 2 O) n ] 1+ Wij schrijven H 1+ en doen alsof (weten dan dat) het eigenlijk H 3 O 1+ is n = 4H 9 O 4 1+ n = 1H 3 O 1+ n = 2H 5 O 2 1+ n = 3H 7 O 3 1+ Een proton kan met 1 of meerdere watermoleculen reageren. 14.3 Protonen in water

12 H 3 O 1+ (aq) + OH 1- (aq)2H 2 O(l) Dit proces noemen we de Dissociatie van Water: 14.4 Water kan als een zuur en als een base reageren. Hier kunnen we de evenwichtsvergelijking op toepassen

13 H 3 O 1+ (aq) + OH 1- (aq)2H 2 O(l) K w = [H 3 O 1+ ][OH 1- ] De evenwichtsconstante voor Water (de ion-product constante: Dissociatie van water: K w = (1.0 x 10 -7 )(1.0 x 10 -7 ) = 1.0 x 10 -14 is een vaste waarde!!!!!!!!! bij 25°C: [H 3 O 1+ ] = [OH 1- ] = 1.0 x 10 -7 M 14.4 De dissociatieconstante van water

14 K w = [H 3 O 1+ ][OH 1- ] = 1.0 x 10 -14 [OH 1- ] = [H 3 O 1+ ] 1.0 x 10 -14 [H 3 O 1+ ] = [OH 1- ] 1.0 x 10 -14 Met de K w kan je dus altijd de H + concentratie uitrekenen of de OH - concentratie. 14.4 De dissociatieconstante van water

15 Is er meer zuur dan is er minder OH-. Het product van die 2 concentraties is altijd 1.0 x 10 -14.

16 pH = -log [H 3 O 1+ ][H 3 O 1+ ] = 10 -pH pH < 7 pH > 7 pH = 7 Basische opl: Neutrale opl.: Zure opl.: 14.5 De pH schaal

17 De H + (hydronium ion) concentratie van lemon juice is ongeveer 0.0025 M. Bereken de bijbehorende pH! 14.5 De pH schaal en de H + concentratie pH = -log [H 3 O 1+ ] [H 3 O 1+ ] = 10 -pH pOH = -log [OH - ] [OH - ] = 10 -pOH K w = [H 3 O 1+ ][OH 1- ] = 1.0 x 10 -14 pH + pOH = 14

18 De H + (hydronium ion) concentratie van lemonjuice is ongeveer 0.0025. Bereken de bijbehorende pH! pH = -log(0.0025) = 2.60 2 significante cijfers 2 decimalen 14.5 De pH berekenen [H 3 O 1+ ] = 10 -pH pH = -log [H 3 O 1+ ]

19 Bepaal de pH van een ammoniak opl. in water. De opl. heeft een OH 1- concentration van 0.0019 M. 14.5 Berekenen van de pH pH = -log [H 3 O 1+ ] [H 3 O 1+ ] = 10 -pH K w = [H 3 O 1+ ][OH 1- ]

20 Bepaal de pH van een ammoniak opl. in water. De opl. heeft een OH 1- concentration van 0.0019 M. pH = -log(5.3 x 10 -12 ) = 11.28 = 5.3 x 10 -12 M 0.0019 1.0 x 10 -14 [H 3 O 1+ ] == [OH 1- ] 1.0 x 10 -14 14.5 Berekenen van de pH

21 Acid rain is a matter of serious concern because most species of fish die in waters having a pH lower than 4.5- 5.0. Calculate [H 3 O 1+ ] in a lake that has a pH of 4.5. [H 3 O 1+ ] = 10 -4.5 = 3 x 10 -5 M 14.5 Rekenen met de pH

22 Er zijn zuur-base indicatoren: Dat zijn verbindingen die van kleur veranderen in een specifiek PH gebied. Het zijn zwakke zuren, waarvan de zure vorm een andere kleur heeft dan de geconjugeerde base. H 3 O 1+ (aq) + I n 1- (aq)H I n(aq) + H 2 O(l) Color B Color A 14.6 pH meten

23 Voorbeelden van pH indicatoren:

24 Zelfstudie Leerstof: McMurray-Fay, Hfst 14.1 t/m 14.6 Opgaven 14.1 t/m 14.13


Download ppt "Zuren en basen Hfst 14 ACH 21: Karin Langereis. Vlgs. Arrhenius is een zuur: Een verbinding die in water een H + afstaat. En een Base = een verbinding."

Verwante presentaties


Ads door Google