De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levenslooppsychologie werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levenslooppsychologie werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 Levenslooppsychologie werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije vrije@hr.nl

2 Vandaag Oefenvragen Opdracht 1 Opdracht 2

3 Oefenvragen

4 Vraag 1 Veerkracht is….? a. Een bepaald soort lenigheid, waardoor sommige kinderen een beter motoriek hebben dan anderen. b. Een kwaliteit die ouders nodig hebben om met kinderen met een moeilijk temperament om te gaan. c. Een voorwaarde in de omgang tussen ouders en kind om te komen tot een optimale ‘goodness of fit’. d. Het vermogen om omstandigheden te boven te komen die een kind vatbaar maken voor psychische of fysieke schade.

5 Vraag 2 Welk begrip zie je uitgelegd op het plaatje? a.centratie b.conservatie c.transformatie d.specialisatie

6 Vraag 3 Op welke manier is armoede van invloed op de taalontwikkeling? a. Kinderen in gezinnen waar van een uitkering geleefd wordt krijgen 2x zo veel ‘nee’ te horen. b. Kinderen in gezinnen met laag opgeleide ouders, kennen minder woorden. c. Tegen kinderen van laag opgeleide ouders wordt minder gesproken. d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist

7 Vraag 4 Er worden in het boek verschillende symptomen gegeven van kindermishandeling. Welke van de onderstaande antwoorden is GEEN specifiek symptoom: a)Angst voor fysiek contact b)Extreem gedrag bijv. zeer agressief gedrag c)Cognitieve achterstand d)Angst voor volwassenen

8 Vraag 5 Wat wordt bedoeld met ‘scaffolding’? a. Het niveau waarop een kind een taak bijna, maar niet helemaal zelfstandig kan begrijpen of uitvoeren. b. De ondersteuning bij leren en probleemoplossing die zelfstandigheid en groei bevordert. c. Het verschil in opvoeding tussen jongens en meisjes als gevolg van verwachtingen over genderrollen. d. De fase waarin kinderen hun egocentrische perspectief loslaten en zich in de ander leren

9 Vraag 6 Van wie komt de term ‘scaffolding’? a. Freud b. Bowlby c. Vygotsky d. Tjaikovsky

10 Vraag 7 Wat is een overeenkomst tussen de informatieverwerkingstheorie en de theorie van Vygotsky? a. Sociale factoren spelen bij beide een beperkte rol b. Bij beiden is er geen sprake van specifieke stadia c. Beide zie geen duidelijke rol voor het onderwijs d. Beide gaan uit van discontinuïteit in de ontwikkeling

11 Documentaire Vragen: - Getuige zijn van huiselijk geweld kan voor kinderen veel gevolgen hebben. Welke heb je gehoord in de film? - Welke gevolgen heeft de situatie van huiselijk geweld gehad voor de personen? - Welke overlevingsstrategieën worden benoemd?

12 Opdracht Groepjes van 3 a 4 Leg de volgende begrippen aan elkaar uit met behulp van klei, gekleurd papier, plaatjes etc Bedenk bij elk begrip een goed voorbeeld en schrijf het op! - Conservatie - Centratie - Transformatie - Egocentrisme


Download ppt "Levenslooppsychologie werkcollege 2 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hro.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google