De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mattheus Levi de Tollenaar? mens Johannes de apostel? arend Marcus Johannes Marcus, metgezel van Paulus leeuw Lucas medewerker van Paulus, arts stier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mattheus Levi de Tollenaar? mens Johannes de apostel? arend Marcus Johannes Marcus, metgezel van Paulus leeuw Lucas medewerker van Paulus, arts stier."— Transcript van de presentatie:

1

2 Mattheus Levi de Tollenaar? mens Johannes de apostel? arend Marcus Johannes Marcus, metgezel van Paulus leeuw Lucas medewerker van Paulus, arts stier

3 Synopsis Johannes de Doper De 12 discipelen Jezus trekt rond: Als Rabbi: lerend, discussierend, vertellend Als genezer, exorcist Intocht in Jeruzalem Arrestatie, verhoor en kruisiging Opstanding

4 Verschillende Jezusbeelden Zoon van God Wonderdoener en genezer Eschatologische profeet Wijsheidsleraar Opstandeling

5 Begin van het Evangelie Marcus ”Het begin van het evangelie van Jezus Christus, (Zoon van God)” Citaat uit OT Mattheus Geslachtsregister 3*14; Abraham tot Jozef (!) geboorteverhaal Lucas opschrift aankondiging van Johannes de Doper en Jezus (Maria en Elisabeth) geboorteverhalen Johannes en Jezus lofzangen van Maria en Zacharias voorstelling in de tempel; Simeon; Anna Jezus in de tempel Johannes Proloog “In het begin was het Woord”

6 Jezus geboorte Marcus: niets! Mattheus Aankondiging en geboorte Wijzen uit het oosten Vlucht naar Egypte, Kindermoord Lucas Aankondiging Volkstelling De “stal”: herders en engelen Johannes “Het woord is vlees (mens) geworden”

7 Timmerlieden en vissers Waren ze arm of rijk? Waren ze ontwikkeld?

8 Johannes de Doper Doop ter vergeving Aankondiger van Jezus Johannes doopt Jezus Evangelie van Johannes vertelt dit niet, wel over een conflict tussen beiden

9 Begin van Jezus’ optreden Marcus Prediking van het Koninkrijk Gods: “De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie” Exorcisme in de synagoge van Kapernaum Mattheus vanaf toen begon Jezus te prediken: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (=3:2, Johannes) Bergrede Lucas verworpen te Nazareth: ”De Geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd” Johannes de bruiloft in Kana de tempelreiniging Nicodemus

10 Het slot Marcus Niets na de opstanding (“Zij waren bevreesd”) Mattheus Zendingsbevel “Mij is gegeven alle macht” Lucas Hemelvaart Johannes Verschijningen aan Maria Magdalena en Thomas Eerste slot Gesprek met Petrus Tweede slot

11 De 4 evangelisten Marcus Bron Petrus? Levendig verteller Gericht op niet-joden “Messiasgeheimnis” Mattheus Weloverwogen compositie: de redevoeringen Gericht op joden Lucas Gericht op niet-joden Context de wereldgeschiedenis Nadruk op menslievendheid Johannes Veel theologie Joods Vergelijking kruisiging – paaslam Spreken in dualismen (licht – donker, leven – dood, waarheid – leugen)


Download ppt "Mattheus Levi de Tollenaar? mens Johannes de apostel? arend Marcus Johannes Marcus, metgezel van Paulus leeuw Lucas medewerker van Paulus, arts stier."

Verwante presentaties


Ads door Google