De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 4 Evangelien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 4 Evangelien."— Transcript van de presentatie:

1 De 4 Evangelien

2 Mattheus Johannes Marcus Lucas Levi de Tollenaar? mens de apostel?
arend Marcus Johannes Marcus, metgezel van Paulus leeuw Lucas medewerker van Paulus, arts stier

3 Synopsis Johannes de Doper De 12 discipelen Jezus trekt rond:
Als Rabbi: lerend, discussierend, vertellend Als genezer, exorcist Intocht in Jeruzalem Arrestatie, verhoor en kruisiging Opstanding

4 Verschillende Jezusbeelden
Zoon van God Wonderdoener en genezer Eschatologische profeet Wijsheidsleraar Opstandeling

5 Begin van het Evangelie
Marcus ”Het begin van het evangelie van Jezus Christus, (Zoon van God)” Citaat uit OT Mattheus Geslachtsregister 3*14; Abraham tot Jozef (!) geboorteverhaal Lucas opschrift aankondiging van Johannes de Doper en Jezus (Maria en Elisabeth) geboorteverhalen Johannes en Jezus lofzangen van Maria en Zacharias voorstelling in de tempel; Simeon; Anna Jezus in de tempel Johannes Proloog “In het begin was het Woord”

6 Jezus geboorte Marcus: niets! Mattheus Lucas Johannes
Aankondiging en geboorte Wijzen uit het oosten Vlucht naar Egypte, Kindermoord Lucas Aankondiging Volkstelling De “stal”: herders en engelen Johannes “Het woord is vlees (mens) geworden”

7 Timmerlieden en vissers
Waren ze arm of rijk? Waren ze ontwikkeld?

8 Johannes de Doper Doop ter vergeving Aankondiger van Jezus
Johannes doopt Jezus Evangelie van Johannes vertelt dit niet, wel over een conflict tussen beiden

9 Begin van Jezus’ optreden
Marcus Prediking van het Koninkrijk Gods: “De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie” Exorcisme in de synagoge van Kapernaum Mattheus vanaf toen begon Jezus te prediken: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (=3:2, Johannes) Bergrede Lucas verworpen te Nazareth: ”De Geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd” Johannes de bruiloft in Kana de tempelreiniging Nicodemus

10 Het slot Marcus Mattheus Lucas Johannes
Niets na de opstanding (“Zij waren bevreesd”) Mattheus Zendingsbevel “Mij is gegeven alle macht” Lucas Hemelvaart Johannes Verschijningen aan Maria Magdalena en Thomas Eerste slot Gesprek met Petrus Tweede slot

11 De 4 evangelisten Marcus Mattheus Lucas Johannes Bron Petrus?
Levendig verteller Gericht op niet-joden “Messiasgeheimnis” Mattheus Weloverwogen compositie: de redevoeringen Gericht op joden Lucas Context de wereldgeschiedenis Nadruk op menslievendheid Johannes Veel theologie Joods Vergelijking kruisiging – paaslam Spreken in dualismen (licht – donker, leven – dood, waarheid – leugen)


Download ppt "De 4 Evangelien."

Verwante presentaties


Ads door Google