De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

08-12-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "08-12-2015."— Transcript van de presentatie:

1

2 Nieuwe Autoriteit: Geweldloos verzet
“Gezag als gezamenlijke kracht rondom de jeugdige” Welkom allemaal. Dit uur nemen we jullie mee hoe wij binnen onze residentie Nieuwe Autoriteit en GV hebben vormgegeven. We zijn getraind door de Bascule. NVR is een zienswijze die zich primair richt op de houdingsverandering van ons die NVR toepassen in het omgaan met onacceptabel of grensovcerschrijdend gedrag van de ander. We gaan hierbij uit dat wij alleen controle kunnen hebben over onszelf en dat wij op die manier aan autoriteit kunnen herwinnen. Wij kiezen voor een andere geweldloze bejegening en vergroten soms letterlijk onze aanwezigheid met ondersteuning en hulp van derden die worden ingeschakeld. We willen vooral stilstaan bij onze ervaringen binnen onze residentie en die met jullie delen.

3 Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de residentie: NVR
Mariëlle van Doorn Debby Kessels Nine Bongers Kailey Hendrikx Kirsten van Gink Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet binnen de residentie Non-Violent Resistance: Met vallen en opstaan! Een behandelmethodiek om ervoor te zorgen dat agressie en ander onacceptabel gedrag vermindert, om als team krachtiger en zelfverzekerder te zijn op momenten dat teamleden worden geconfronteerd met vormen van onacceptabel gedrag en om de samenwerking met jeugdigen en hun ouders en binnen het team te vergroten. We nemen u mee in onze bevindingen en ervaringen in de groepen. NVR, een 'Extra set of tools'. Voorstellen van sprekers Uw sprekers zijn: Mariëlle van Doorn, gedragswetenschapper bij Rubicon jeugdzorg. Zij licht ‘Non-Violent Resistance: Met vallen en opstaan!’ aan u toe. Debby Kessels, trainer en ambulant hulpverlener bij Rubicon jeugdzorg. Debby diept, ‘over NVR, een 'Extra set of tools'’ nader uit. Nine Bongers, pedagogisch medewerker op de behandelgroep voor oudere jeugd van Rubicon. Zij zal vertellen over het belang van de ‘WIJ’: wanneer voel je, je sterk als team en als persoon? Daarnaast deelt zij haar ervaringen rondom een aankondiging met u. Kailey Hendrikx, pedagogisch medewerker en ambulant hulpverlener op behandelgroep voor jongere jeugd van Rubicon. Zij neemt u mee in de praktijk door voorbeelden en ervaringen in het transparant zijn en informatie delen, zowel op de groep als met ouders, aan u voor te leggen.  Kirsten van Gink, VUmc afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. 'De effectiviteit van Non-Violent Resistance (NVR) in de (semi)-residentiële setting voor jeugdigen.' Het VUmc en de Bascule evalueren de implementatie. Er zal worden nagegaan of Non-violent Resistance (NVR), doelmatig is in het creëren van een minder repressief leefklimaat, het bewerkstelligen van een beter werkklimaat voor medewerkers, een beter leefklimaat op de groepen en het terugdringen van agressieve escalaties.

4 Wanneer voel jij je sterk in de relatie met cliënten?
Oefening: Beantwoord/ Schrijf op voor jezelf in steekwoorden de volgende vraag: Wat doe je in relatie met cliënten dat werkt? Kies uit jouw lijst 2 interveneties waardoor jjj je als hvl of als persoon sterker voelt/ voelde. Vervolgens naar de volgende sheet

5 Extra set of tools We hebben zo te zien al veel interventies die in onze gereedschapskist zitten. Leg de link met het opgesomde naar NVR. NVR geeft nog wat extra handvatten en er zijn een aantal specifieke interventies die aan onze gereedschapkist kunnen worden toegevoegd. Vul nog verder aan met de specifieke interventies van NVR.

6 NVR Andere manier van omgaan met situaties:
waarin onacceptabel gedrag aanwezig is waarin wij ons onmachtig voelen waarin wij in een strijd zijn geraakt

7 NVR Actieve vorm van verzet met focus op ons eigen gedrag
Niet meer afhankelijk van samenwerking met de ander! We versterken ons zelf We veranderen onze reactie op de situatie Past bij onze visie/denkwijze Actie ondernemen geeft kracht. Zelf iets doen heb je in de hand en weten dat onze acties niet afhankelijk zijn van de ander maakt ons sterker. Dit leidt ertoe dat wij als team meer tevreden zijn over de sfeer op de groep en we merken dat kinderen zich met meer respect behandeld voelen, zich meer gezien en gehoord voelen. We zijn bezig met: Het versterken van ons zelf, en het veranderen van ons gedrag op de situatie. De focus wordt van cliënt verdraaid naar het team. Kwaliteiten en methodieken zijn er al voldoende in ons team. Hoe kunnen wij ons versterken als team. Support om ons team. We verleggen het accent van ‘de jeugdige moet veranderen’ naar ‘wat kunnen wij als team doen, wat kunnen we zelf doen’. Onze visie (Een kind groeit op in een veilige, zo stabiel mogelijke woonsituatie, met zo veel mogelijk ontwikkelingskansen en maximaal gebruik makend van de hulpbronnen binnen zijn eigen netwerk. Ouders dragen maximale verantwoordelijkheid) onderschrijft het samen optrekken met de jeugdige en zijn netwerk, we gaan voor de samenwerking, we houden vol en laten niet los. We zijn transparant en leggen nadruk op de veiligheid van de jeugdige en van de hulpverlener.

8 Die andere manier van denken betekent ook dat er iets verandert in ons handelen. Het is een wisselwerking. Als we dan kijken naar hoe dit anders denken ook van invloed is op ons doen. Dan onderscheiden we daarin onze houding, ons taalgebruik en onze specifieke interventies. In de training NVR zal dat uiteraard ook verder op in gegaan worden met theorie en praktijkoefeningen. Kijkend naar de andere manier van denken dan kunnen we dat formuleren als: 8 aannamen die wij belangrijk vinden. Bron: Bascule

9 Een andere manier van denken over autoriteit
“We werken als een team, we reageren als een team, we denken als een team en ik als individu ben afgevaardigde van dit team. Ook al ben ik alleen in een moeilijke situatie …ik voel me gesteund door de gedachte dat het team achter me staat” Laten lezen of voorlezen. Praktijkvoorbeeld over samen als team werken. Over de ‘wij’. Filmpje it’s smarter to travel in groups (aanklikken team).

10 Denken Bron: Bascule 08-12-2015
De focus van ons denken ligt op WIJ. Er zijn een aantal aannamen die wij hierin van belang achten. 7. ‘Wij zetten door en houden vol’ Toelichting : visie van Rubicon jeugdzorg. 4. ‘Wij doen het samen’ >> hulpmiddel manden en signaleringsplan. Praktijkvoorbeeld over de teamsamenwerking, over het samen doen, het wij-gevoel 5. ‘Wij leggen de focus op samenwerking’ Praktijkvoorbeeld over samenwerking met school en ouders en hun netwerk 1. ‘Wij nemen een duidelijk standpunt in tegen onacceptabel gedrag’ Praktijkvoorbeeld over transparantie de dagopening en de avondopening. Praktijkvoorbeeld van een bookmark. Praktijkvoorbeeld van een herstelgebaar. 8. ‘Wij voeren strijd op een geweldloze manier’ Praktijkvoorbeeld van geweldloos verzet de aankondiging zie ook Banner in de zaal. 6. ‘Wij maken bewust onderscheid tussen persoon en gedrag’ Praktijkvoorbeeld van relatiegebaar. 2. ‘Wij hebben oog voor onze eigen rol in een escalatie’ Uitelg geven en als de tijd het toelaat met een rollenspel als illustratie van de praktijk Symmetrisch:  Mag ik weg Nee, wij gaan zo eten Waarom niet? Het kan toch nog? Het is nog geen 17:00u Ik heb je net gezegd dat we zo gaan eten en trouwens je hebt hier geen afspraak over gemaakt. Je weet dat we eerst afspraken maken (opvoeder raakt geïrriteerd en begint harder te praten) Moet je jezelf eens horen schreeuwen man Als je zo doorgaat kun je op je kamer eten. Je hoeft niet zo brutaal te zijn. Och gaat toch weg: ik ga toch Je gaat helemaal niet weg, je blijft hier. Moet je eens opletten! Complementair: Liever niet want we gaan zo eten Als jij nog naar buiten gaat ben je te laat voor het eten en ik wil graag dat we rustig aan tafel kunnen gaan. Trouwens wij maken ook altijd eerst een afspraak. En je moet nog douchen. Jij met je afspraken, en wie zegt dat ik niet op tijd terug ben Kom zeg, je weet toch dat jij het altijd lastig vindt om je aan tijdsafspraken te houden. Dus je wilt beweren dat ik nooit op tijd kom, nou dat is fraai. En wie heeft hier altijd over dat we iets moeten leren. Nou wil ik iets en dan mag het niet. Ik heb geen zin om steeds ruzie met je te hebben, je bekijkt het maar. Dat is goed. Bepaal ik het zelf. 3. ‘Wij zijn er van overtuigd dat het een illusie is om controle te hebben over de ander’ Uitleg geven: dit is één van de grootste uitdagingen binnen NVR. De gedachte dat we controle hebben over de ander is een illusie. Als wij geen controle hebben over de ander kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor diens gedrag. Als wij niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van de ander ontstaat er bij onszelf meer ruimte om het eigen handelen centraal te stellen. We mogen hooguit hopen dat wij indirect invloed hebben op het gedrag van de ander. Praktijkvoorbeeld. Bron: Bascule

11 Kortom, NVR is een manier om
je als team krachtiger en zelfverzekerder te voelen de samenwerking met jeugdigen en hun ouders, èn binnen je team te vergroten ervoor te zorgen dat agressie en ander onacceptabel gedrag vermindert

12 Geweldloos verzet op residentiele groepen Evaluatie
VUmc Basispresentatie Child- and Adolecsent Psychiatry Geweldloos verzet op residentiele groepen Evaluatie Start presentatie Onderzoek door Kirsten van Gink Kirsten van Gink

13 Evaluatie

14 Waarom de moeite? Redelijk veel onderzoek op het gebied van geweldloos verzet in het gezin (overzicht zal ik straks nog even laten zien)

15 Waarom de moeite? Resultaten: Reductie van gevoelens van hulpeloosheid bij ouders (alle studies) Reductie van escalaties (Levavi in press; Gershi, 2014) Afname symptomen bij kinderen (alle studies) Nog geen onderzoek naar geweldloos verzet op residentiële groepen!!

16 Kwantitatief + kwalitatief

17 Waar naar kijken? Aantal agressie incidenten (gegevens afdeling)
Werkklimaat (middels vragenlijst medewerkers) Leefklimaat (middels vragenlijst, voor jongeren en ouders) Wordt er verandering ervaren na implementatie geweldloos verzet op het gebied van o.a. werkplezier, samenwerking tussen teamleden en met ouders en jongeren en welke onderdelen van het geweldloos verzet spelen daar vooral een rol in? (interviews)

18 Opzet onderzoek U bevindt zich hier NVR is nog niet geïmplementeerd
T T T T T T T6 Intermetzo Nijkerk (2 jeugdzorg +) Intermetzo Zeist (8 jeugd GGZ) Rubicon (3 jeugdzorg) sep ’ dec ‘ maa ‘ juni ‘ sep ‘ jan ‘ april’16 NVR is nog niet geïmplementeerd NVR training NVR wordt uitgevoerd op de afdeling

19 Wat wordt er met de gegevens gedaan?
Resultaten worden na laatste nameting (maart 2016) teruggekoppeld aan deelnemende instellingen Data zal worden gebruikt samen met de verzamelde data bij Intermetzo om wetenschappelijke artikelen te schrijven Data over implementatie (vooral verzameld tijdens de interviews) zullen worden gebruikt om richtlijn te schrijven voor implementatie van GV op residentiële groepen)

20 Contactgegevens Hoofdkantoor Bergerweg 23, 6085 AS Horn Regiokantoor
Diependijkstraat 2, 5922 XV Venlo T E I


Download ppt "08-12-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google