De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opvoedrelaties B Bijeenkomst 1 : Gezin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opvoedrelaties B Bijeenkomst 1 : Gezin."— Transcript van de presentatie:

1 Opvoedrelaties B Bijeenkomst 1 : Gezin

2 Vandaag  Introductie van de module (10 min)
 De wereld van het kind verandert – trends en geschiedenis (60 min) Jouw wereld bekeken in relatie tot de leefwereld (60 min incl. Pauze)  De Dynamische Driehoek plus drijfveren gedrag (60 min)  Het kind in zijn context: start analyse eigen dossier (90 min)

3 Opvoedrelaties B (werkwijze)
Werken met ‘echt’ dossier (aanwezigheidsplicht) Studiehandleiding is verplicht materiaal om mee te nemen iedere les. Iedere les wordt gewerkt aan opdrachten met het dossier Thema’s : Bijeenkomst 1 en 2: Het gezin Bijeenkomst 3 en 4: De school Bijeenkomst 5 en 6: De wijk

4 Theorie en Leerdoelen vandaag
Dieleman hfd 2 plus 3 Mulligen hfd 1, 2 plus 8 Leerdoelen: Je kunt benoemen welke veranderingen in de samenleving van invloed zijn op de opvoeddomeinen gezin, school en wijk. Je kunt op basis van de dynamische driehoek een casus analyseren. Je bent op de hoogte van de loyaliteit van het kind in relatie tot het gezin en bent in staat je als pedagoog meerzijdig partijdig op te stellen.

5 Een beetje geschiedenis
Vijf relevante maatschappelijke ontwikkelingen: Ambities met het kind - Vooruitgang van de techniek Toenemende welvaart en de economische groei Ontzuiling en individualisering Emancipatie van de vrouw Kijk ook:

6 Een beetje geschiedenis
Concrete veranderingen in de leefwereld van kinderen: De leefruimte van het kind Positie van het kind in het gezin Gezinssamenstelling/ doorbreking rolpatronen/ hiërarchie in het gezin Multiculturele samenleving Kind op school

7 Verwerkingsopdracht (30 min): ‘Fotoshoot veranderingen eigen leefwereld’
Vorm 4 groepjes en bespreek de 5 maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de veranderende leefwereld van jullie zelf Ga aan de gang met het zoeken naar foto’s die iets zeggen over die ontwikkelingen (per ontwikkeling 2 foto’s) Maak een digitaal overzicht van de 10 foto’s van de 5 ontwikkelingen in jullie leven Klassikaal in gesprek over visuele interpretaties n.a.v. jullie fotocollage

8 Dynamische driehoek? Wat betekent het begrip dynamisch in de titel volgens jullie? Wat heeft dat met de driehoek te maken?

9 De dynamische driehoek!
kind ouders School/ leerkacht maatschappij groeiruimte

10 Verbanden binnen de driehoek
Een goede dynamische driehoek is een gelijkzijdige driehoek Het kind heeft dan de meest optimale groeimogelijkheden. De groeiruimte van het kind verandert als er iets gebeurt in de onderlinge verhoudingen

11 Voorbeelden van relaties uit balans
Kind Kind groeiruimte Ouders Leraar Ouders Leraar

12 Drijfveren achter (problematisch) gedrag
Feiten Interpretatie en psychische gesteldheid Interactie De relationeel-ethische dimensie, loyaliteit

13 Stelling: http://www.youtube.com/watch?v=JJUDmu8COu0
Deze nieuwe tijd maakt de kinderen kwetsbaar.

14 Jullie dossier, jullie onderzoek
Jullie hebben in deel A subgroepen van 3 of 4 studenten. In deze subgroep werken jullie deze weken aan de opdrachten met hetzelfde dossierkind. Gedurende komende weken analyseer je dit dossier op basis van de theorie uit deze lessen, maar ook het systeemgericht denken uit Opvoedrelaties A. Regels hoe om te gaan met dossier Uitleg van de groepstoets plus normering Nu de tijd om het dossier grondig door te lezen met zijn drieën.

15 Regels hoe om te gaan met dossier
Dossier is in bruikleen en wordt weer ingeleverd bij docent. Tijdens de zesde bijeenkomst wordt deze weer bij de docent ingeleverd. Je mag niks vermenigvuldigen uit het dossier, niks kopiëren. Je mag geen aantekeningen maken in het dossier, niet schrijven in het dossier. Niet kopiëren of fotograferen. Aantekeningen worden gemaakt in je schrift. Lees de eerste pagina goed door. Dossier mag mee naar huis. Discreet blijven over informatie in het dossier. Informatie blijft in jouw groepje (geen uitwisseling)

16 Groepstoets + normering
Kennistoets (open vragen) 2x, groepscijfer 1x In bijeenkomst 6 leveren jullie het dossier en 1 exemplaar van jullie groepsopdracht schriftelijk in bij docent. Beoordelingscriteria staan in de Rubric dossieropdracht (bijlage)

17 Opdracht Teken de dynamische driehoek voor het kind uit jullie dossier: Is deze in balans, waar overcompenseert het kind, welke lijnen zijn doorbroken en wat is jullie verantwoording voor deze driehoek. Wat kun je achterhalen van de dimensies uit jullie dossier: Wat zijn de feiten? Wat lees je terug over de psychische gesteldheid, volgens welk patroon wordt gecommuniceerd? En wat je kunnen jullie zeggen over de relationeel-ethische dimensie binnen jullie dossier? Uitwerken, let op APA en houd alles bij op papier

18 De leerling in zijn context
Relatievelden van leerling, docent en ouders  Start analyse eigen dossier

19 Relatieveld van de leerling
Primaire context: Ouders Grootouders Gezinssituatie Gezinscultuur Plaat in de kinderrij

20 Relatieveld van de leerling
Secundaire context: In de klas Contacten met klas- en groepsgenoten Contact met leraar en begeleider Tertiaire context: Straat, buurt, club, media

21 Relatieveld van de ouders
Aandachtspunten: Ouders hebben een geschiedenis, die doorwerkt in het hier en nu De relatie tussen vader en moeder heeft een geschiedenis De relatie met hun kinderen

22 Relatieveld van de leraar
Aandachtspunten: Geschiedenis van de leraar (zijn schooltijd, ouders etc) Het wel/ niet hebben van kinderen Plaats van de leraar in het team

23 Primaire context: Secundaire context: Tertiaire context:
-ouders, grootouders -klas/groep -sportclub, buurt -broers en zussen -leraar/begeleider -sportleider etc. leerling groeiruimte ouders leraar Primair: Secundair: Primair: Secundair -eigen ouders, -werk, collega’s, -ouders school -grootouders Tertiar: -grootouders -leerlingen -broers/zussen -vrienden, buurt -broers/zussen Tertiair: -partner -ontspanning/clubs -partner -vrienden, buurt -kinderen -sociale banden -kinderen -ontspanning/clubs -familie -familie -sociale banden

24 Verder met dossieropdracht
Wat kunnen jullie vinden over de context van het kind????? Lezen voor morgen: Mulligen 1 t/m 6, 8 en 11


Download ppt "Opvoedrelaties B Bijeenkomst 1 : Gezin."

Verwante presentaties


Ads door Google