De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instructeur B Rotsklimmen Technisch brevet 2014 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instructeur B Rotsklimmen Technisch brevet 2014 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Instructeur B Rotsklimmen Technisch brevet 2014 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

2 - Doelstelling Ir B RK - Vanzelfsprekend in VL: KLIMSCHOOL! - Elders minder evident (CAB, NL,…) - => traditionaliteit (starheid)? Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

3 - Contekst - Legaal-juridisch - Organiseren/alternatieven - Organiseren/klimmassieven - Organiseren/financieel - Voorbeeld coll. Klimopl.: KVB - Klimgebieden B Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

4 BLOSO/VTS : L/H-verhouding  BLOSO: subsidiërend  BLOSO/VTS: sportkaderopleiding  KBF: opleiding Zelfstandig Sporter (OZS) én bijscholing sportkaders

5 UIAA : Union Internationale des Associations d’Alpinisme – ‘Model Training Standards’  Erkenning kwaliteit kaderopleiding lidfederaties  Ir B RK= UIAA-erkenning Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

6 Andere alpenclubs : bvb OeAV  KBF = ‘Auslandsektion’  Erkenning ‘Tourenführers’  ‘BergundSteigen’, bijscholingsmogelijkheden,…

7 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding Volgorde: 1. Gediplomeerde vrijwilliger(s) als stageleider 2. Gediplomeerde vrijwilliger + Vlaamstalige gids als stageleider 3. Gediplomeerde Vrijwilliger + Buitenlandse gids als stageleider 4. Vlaamstalige gids als stageleider 5. Buitenlandse gids als stageleider

8 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding -Lidmaatschap + melding: Ongevals-, aansprakelijkheidsverzekering + juridische bijstand voor klimgerelateerde activiteiten - Ǝ ook niet verzekerde activiteiten, bvb MTB!

9 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding -Causaal verband fout-schade, ‘goede huisvader’ zijn principes gekend vanuit initiator -wetgeving rond klimactiviteiten? JA! => KB « actieve ontspanningsevenementen », voorlopig enkel indoor klimzaaluitbater die legaal wil werken, moet de competenties van bezoekende klimmers verifiëren. Een KVB ® -houder ontsnapt aan die controle Zoniet voorzien in begeleiding door initiatoren Clubactiviteit valt niet onder deze wetgeving

10 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding -KBF: bevoegdheidstabel

11 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding Decreet op vrijwilligerswerking: -‘vrijwilligerscontract’ vereist tss organisatie en VW -Forfaitaire of reële onkostenvergoeding forfaitair: max 1232,92 € per jaar, en 30,82 € per dag (sinds 05/2009 cumuleerbaar met max km 2000) Reëel (bvb km-vergoeding)

12 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding Verhouding gids – vrijwilliger stageleider? -Gids houdt eindverantwoordelijkheid (via professionele verzekering) - vrijwilliger stageleider is bevat in quotum (3 dlnrs + 1 vrijwilliger stageleider = eigenlijk 4 deelnemers) -Tendens in Europa: verlegging naar profi (vnl. FR)

13 Wat ? Wanneer Wie ? Waar ? Hoe ? Hoeveel? Etc. Omkadering Materiaal Infrastructuur Programma Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

14 Nood-/ alternatief scenario EHBO Huisvesting Eten – Fourage Avondprogramma Alternatieven Bereikbaarheid Parking Impact op omwonenden Ecologie ( Afval, lawaai…) Groepsdynamiek

15 organisatievorm: * Klassieke « 2 op 1 »-verhouding doorbreken (1 monitor, 2 leerlingen) * Opsplitsen in ruimte/tijd: - (week)avonden, schoolvakanties, enkel voor-of najaar,… - Simultaan op 2 of meer ≠ plaatsen Themagroepen (leeftijd, niveau, …) Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

16 Locaties Outdoor Kleinere rotsmassieven Outdoormuur ”Piton Palace” Indoor (klimmuur, turnzaal???,..)

17 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding

18 Kleinere klimmassieven: Zie bvb: - Belclimb - http://www.clubalpin.be/rochers/les-rochers-belges http://www.clubalpin.be/rochers/les-rochers-belges - Jean Claude Vittoz

19

20 Clubs organiseren klimschool in eigen beheer (ook financieel), maar: ‘erkende KBF-klimschool’: - Werkt met erkende lesgevers, meestal initiatoren + ‘assistenten’ (full GTE afgelegd) - Minimale verhouding initiatoren/assistenten (2014: 50/50) - KVB’s erkennen - Coördinator klimschool hebben Erkende KBF-KS worden gesubsidieerd à rato aantal erkende lesgevers, voor max 10 000 EURO, te verdelen over de clubs

21 - Modulair en geüniformiseerd klimopleidingssysteem

22 ORGANISATOR (club, klimzaal,…) Federatie Facultatieve vóóropleiding Evaluatie- moment Klimvaardig- heidsbewijs Erkenning opleider Erkenning evaluator Uitreiking KVB Organisatie (logistiek, kostprijs,…)

23 Wat wil iemand worden? Vereist basisdi ploma De voorgeschiedenis van deze persoon Wat moet deze persoon doen? KVB® 1- evaluator Initiator MK Geen De algemene evaluatorbriefing volgen. KVB® 2- evaluator Initiator MK Nog geen KVB® 1-evaluator De algemene evaluatorbriefing volgen Reeds KVB® 1-evaluator Update vragenlijst correct beantwoorden (contacteer koen.hauchecorne@klimenbergsportfed eratie.be) KVB® 3- evaluator Initiator Sportklim men Nog geen KVB® -evaluator De algemene evaluatorbriefing volgen Reeds KVB® 1 of 2-evaluator Update vragenlijst correct beantwoorden (contacteer koen.hauchecorne@klimenbergsportfed eratie.be) KVB® 4- evaluator Instructe ur B Rotsklim men Nog geen KVB®-evaluator De algemene evaluatorbriefing volgen. Reeds KVB® 1 of 2-evaluator Update vragenlijst correct beantwoorden (contacteer koen.hauchecorne@klimenbergsportfed eratie.be) Reeds KVB® 3-evaluator Niets. De persoon is automatisch KVB® 4-evaluator. Update vragenlijst is niet nodig, want er zijn geen specifieke zaken die al niet in de vorige KVB®’s zitten.

24 KVB 1KVB 2KVB 3KVB 4 Basis- competenties Vastgelegd Gedetailleerde competenties Vastgelegdvastgelegd PasjeBeschikbaar Instructeurs- handleiding e.d. Beschikbaar Niet beschikbaar ChecklistBeschikbaar CursusboekjeBeschikbaarbeschikbaar Beschikbaar StatusIn voege

25 Misvattingen KVB-systeem - “om te klimmen in zaal is een KVB (1) nodig” - “Sportclubs zijn vrijgesteld van het KB. Dus het is niet nodig dat de federatie zich met KVB’s bezighoudt” - -“binnenkort heb je een KVB 3 nodig om op de rotsen te gaan klimmen!”

26 Misvattingen KVB-systeem - “De inhaalbeweging KVB loopt oneindig door! Je kan dus nog steeds een KVB bekomen o.b.v. EVC” - “Wie initiator Muur- of Sportklimmen wordt, krijgt automatisch een KVB (1, 2 of 3)” - “Om een KVB 2 (of 3) te behalen, moét je eerst een KVB 1 (of 2)- pasje gekregen hebben”

27

28 Examenvraag?? Analyseer een bestaande “collectieve klimopleiding” waarmee je bekend bent, en stel alternatieven voor inzake de verschillende organisationele aspecten: - Max 2-3 blz (mag dus schematisch/telegramstijl…)

29 Overzicht -www.belclimb.bewww.belclimb.be -Beschrijving is volledig en meestal correct -Info i.v.m. toegankelijkheid toch te verifiëren bij de beheerders (≠eigenaar): KBF (Paradou, Hotton,Mozet, Durnal, Pont à Lesse, Comblain-la-Tour, Flône,,…) CAB (Fréyr, Dave, Awirs, Sy,Grands Malades, Beez,Corphalie, Pepinster,…) UBS (Bomal, Esneux, Tilff, Onoz,…) NVSF (Goyet) Defensie: Marche-Les-Dames

30 Overzicht: www.belclimb.be 283 klimmassieven gerepertorieerd, waarschijnlijk > 600 beklimbaar…

31 EU - netwerk beschermde natuurgebieden Doel: biodiversiteit  vrijwel alle KBF-massieven (behalve Durnal en Flônes) Context – Natura 2000 Milieuvergunningen en rotsmassieven ???

32 Context – Natura 2000 Milieuvergunning (MV)? In Wallonië: verplicht sedert 2002 (vgl VL: ‘VLAREM’) => In MV kunnen milieubeschermingsmaatregelen opgelegd worden => NATURA 2000 zal meestal deze maatregelen verzwaren, én vereist ook (dure) impactstudie

33 Benadering KBF - Voldoen aan wetgeving -open dialoog met overheid -i.s.m. Club Alpin Belge -‘bestaande installaties’: regulariseren -‘nieuwe installaties’: eerst vergunnen vóór equiperen en klimmen

34 Stand van zaken (mei 2014) - Paradou, Hotton, Durnal, Pont à Lesse, Mozet, Comblain-la-Tour, : vergunningen tot ong. 2025 (compenserende maatregelen)

35 Stand van zaken (mei 2014) -Flône: vergunning tot 2035, nog te equiperen -In prospectie: vele anderen… -Kosten: nieuwe route equiperen ± 50 EURO; onderhoud rotsen: ± 50 EURO/route/jaar

36 MV en gedragsregels  Klimreglementering op website, infoborden, topo’s en/of aanwezige verantwoordelijken.  Parkeerregels  Gun locals ook iets  Blijf op paden  Zoneringen en klimverbod  Klim en laat leven  Rapellen i.p.v. uitklimmen indien de standplaats onder de rotstop staat  Afval mee, geen vuur, geen lawaai, niet bivakkeren en kamperen.


Download ppt "Instructeur B Rotsklimmen Technisch brevet 2014 Ir B RK - Organisatie collectieve klimopleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google