De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERMINDER FAALANGST, VERBETER HET LEERKLIMAAT SUZANNE DE MAAT, JANNEKE METSELAAR, ADRIAAN SCHIPPER, THOMAS TELLEMAN SADAN-opdracht, gemaakt door Fien Degroote.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERMINDER FAALANGST, VERBETER HET LEERKLIMAAT SUZANNE DE MAAT, JANNEKE METSELAAR, ADRIAAN SCHIPPER, THOMAS TELLEMAN SADAN-opdracht, gemaakt door Fien Degroote."— Transcript van de presentatie:

1 VERMINDER FAALANGST, VERBETER HET LEERKLIMAAT SUZANNE DE MAAT, JANNEKE METSELAAR, ADRIAAN SCHIPPER, THOMAS TELLEMAN SADAN-opdracht, gemaakt door Fien Degroote

2 INHOUDSTAFEL Inleiding Inleiding Het onderzoek Het onderzoek De resultaten De resultaten Onnauwkeurigheden in het onderzoek Onnauwkeurigheden in het onderzoek Conclusies Conclusies Bronvermelding Bronvermelding

3 INLEIDING Faalangst = ernstig probleem Faalangst = ernstig probleem Bij 10% van de leerlingen Bij 10% van de leerlingen positieve faalangst positieve faalangst Faalangst sociale faalangst Faalangst sociale faalangst negatieve faalangst motorische faalangst negatieve faalangst motorische faalangst cognitieve faalangst

4 INLEIDING Elk kind met faalangst reageert verschillend Elk kind met faalangst reageert verschillend Leerkrachten weten niet hoe ermee om te gaan Leerkrachten weten niet hoe ermee om te gaan Aanbevelingen van Dr. Nieuwenbroek aan docenten: Aanbevelingen van Dr. Nieuwenbroek aan docenten: Leerling is van betekenis Leerling is van betekenis Leerling ondersteunen Leerling ondersteunen Leerling belonen voor inzet Leerling belonen voor inzet  positief leerklimaat  positief leerklimaat

5 HET ONDERZOEK Onderzoeksvraag: “Wordt het docentgedrag dat aanbevolen is door Nieuwenbroek door havo- en vwo-leerlingen in het algemeen en door meer faalangstige leerlingen in het bijzonder in de tweede en derde klas als positief ervaren?” Onderzoeksvraag: “Wordt het docentgedrag dat aanbevolen is door Nieuwenbroek door havo- en vwo-leerlingen in het algemeen en door meer faalangstige leerlingen in het bijzonder in de tweede en derde klas als positief ervaren?” Ook onderzoek naar verschillen tussen: Ook onderzoek naar verschillen tussen: Scholen Scholen Geslacht Geslacht

6 HET ONDERZOEK 4 middelbare scholen in regio Utrecht: 4 middelbare scholen in regio Utrecht: 3 traditionele scholen 3 traditionele scholen 1 school met Montessorionderwijs 1 school met Montessorionderwijs Vragen over waardering van docentgedrag Vragen over waardering van docentgedrag Vragen over faalangst  SSAT-test Vragen over faalangst  SSAT-test

7 DE RESULTATEN Positieve ervaring van Nieuwenbroeks aanbevelingen door alle leerlingen Positieve ervaring van Nieuwenbroeks aanbevelingen door alle leerlingen Opvallende voorkeur voor positieve aanpak van docenten naar leerlingen toe Opvallende voorkeur voor positieve aanpak van docenten naar leerlingen toe Duidelijk verschil tussen faalangstige en niet faalangstige leerlingen bij positieve kritiek: Duidelijk verschil tussen faalangstige en niet faalangstige leerlingen bij positieve kritiek: Faalangstige leerlingen zien positieve kritiek als negatief Faalangstige leerlingen zien positieve kritiek als negatief Ervaren dit als zeer lastig Ervaren dit als zeer lastig

8 DE RESULTATEN Gemiddelde waardering voor aanbevelingen van Nieuwenbroek door meer- en minder faalangstige leerlingen,15 2,52 3 3,5 4 regels/procedures positieve opmerkingen vertrouwen positieve kritiek mondelinge beurten overbezorgdheidbeperkingen aanstippenhuiswerkduidelijkheid toetsinglengte toets herkansingsmogelijkhedenpersoonlijke waardering extra huiswerk Nieuwenbroek aanbeveling Gemiddelde waardering Minder faalangstigMeer faalangstig * *

9 DE RESULTATEN Meisjes blijken meer baat te hebben bij de aanbevelingen dan jongens Meisjes blijken meer baat te hebben bij de aanbevelingen dan jongens  Lewinsohn: vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen  Lewinsohn: vrouwen hebben vaker een angststoornis dan mannen

10 DE RESULTATEN

11 Geen opmerkelijk verschil in aantal leerlingen met faalangst tussen verschillende scholen Geen opmerkelijk verschil in aantal leerlingen met faalangst tussen verschillende scholen Waardering voor de aanbevelingen is in de 4 scholen zo goed als gelijk Waardering voor de aanbevelingen is in de 4 scholen zo goed als gelijk

12 DE RESULTATEN

13 ONNAUWKEURIGHEDEN IN HET ONDERZOEK Lage Cronbachs alfa door het geven van sturende voorbeeldsituaties Lage Cronbachs alfa door het geven van sturende voorbeeldsituaties Vierpuntsschaal in combinatie met een t-test Vierpuntsschaal in combinatie met een t-test Milde criteria voor het opsporen van faalangst Milde criteria voor het opsporen van faalangst Projectie van de onderzoeksvraag op eigen ervaringen, niet mogelijk om een denkbeeldige situatie te verzinnen Projectie van de onderzoeksvraag op eigen ervaringen, niet mogelijk om een denkbeeldige situatie te verzinnen

14 CONCLUSIES Positieve ondersteuning van de leerkracht naar de leerling toe is van belang Positieve ondersteuning van de leerkracht naar de leerling toe is van belang Positieve houding is de enige weg naar een prettig leerklimaat Positieve houding is de enige weg naar een prettig leerklimaat Aanbevelingen van Nieuwenbroek volgen is noodzakelijk voor een goede band tussen leerkracht en leerling Aanbevelingen van Nieuwenbroek volgen is noodzakelijk voor een goede band tussen leerkracht en leerling

15 BRONVERMELDING De Maat, S., Metselaar, J., Schipper, A.,Telleman, T. (2012). Verminder faalangst, verbeter het leerklimaat. Utrecht: Universiteit van Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren. De Maat, S., Metselaar, J., Schipper, A.,Telleman, T. (2012). Verminder faalangst, verbeter het leerklimaat. Utrecht: Universiteit van Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren.


Download ppt "VERMINDER FAALANGST, VERBETER HET LEERKLIMAAT SUZANNE DE MAAT, JANNEKE METSELAAR, ADRIAAN SCHIPPER, THOMAS TELLEMAN SADAN-opdracht, gemaakt door Fien Degroote."

Verwante presentaties


Ads door Google