De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene leden vergadering SV DSO Dinsdag 8 december 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene leden vergadering SV DSO Dinsdag 8 december 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene leden vergadering SV DSO Dinsdag 8 december 2015

2 Agenda ALV 8 december 2015 1.Opening en vaststelling agenda 2.Mededelingen 3.Ingekomen stukken 4.Notulen ALV 8-1-20214 5.Notulen Financiële ALV 15-6-2015 6.Jaarverslag 2014-2015 7.Financiële verantwoording a. Jaarrekening 2014-2015 b. Verslag van de kascommissie c. Benoeming leden kascommissie

3 ALV agenda vervolg 8.Begroting 2015-2016 9.Rapportage business club sv DSO 10.Voorstel: a. Terugverdienmodel vrijwilligers b. Speldjes jubilarissen c. Selecties op kunstgras 11.Verkiezing bestuursleden en invulling vacatures 12.Rondvraag 13.Sluiting

4 Jaarverslag en vooruitblik

5 spijtig Gedwongen afscheid van Aart Jan van Boxtel Degradatie naar de tweede klasse Wederom grote leegloop uit de zaterdagselectie einde seizoen 2014/2015 Terug moeten trekken van zaterdag 3 Incident met VUC Vertrek van Peter Menheere en Martin Schouman Nog niet kunnen invullen van de functie van penningmeester en PR-man/vrouw

6 Visie 2015-2020 1.Gezonde financiële basis. 2.Creëren van een topsportklimaat. 3.Ontwikkelen van de jeugdopleiding. 4.Faciliteren van het recreatievoetbal. 5.Ontwikkelen van het damesvoetbal. 6.Exploiteren van de kantine en het sportpark

7 1. Gezonde financiële basis Visie 2015-2020 minder verlies in 2014/2015 dan begroot, in 2015/2016 zwarte cijfers begroot. negatieve eigen vermogen ombuigen naar positief Strikte controle op uitgaven/kosten Vergroten inkomsten; optimale dienstverlening, kantine, exploitatie park, business club

8 2. Creëren topsport klimaat Visie 2015-2020 Goed opgeleide/ervaren trainers (TC1,TC 2) Medische begeleiding en verzorging (Rayer) Conditietrainer Verheyen methode Video-analyses; aanschaf camera door de BC Vergoeden spelers per wedstrijd Stadionspeaker, kassa bij de ingang in ere hersteld Verbinding jeugd/zaterdagselectie

9 Ontwikkelen jeugdopleiding Visie 2015-2020 TC 2 trainers op de eerste teams Video analyses Oriëntatie op voetbalschool Trainingen verzorgd door hoofdtrainer Faizel Trainers betrekken bij verdere ontwikkeling van de organisatie van de jeugdopleiding

10 Faciliteren recreatievoetbal Creëren windsingel Veilig fietspad langs de parkeerplaats Mogelijke uitbreiding parkeerfaciliteiten Mogelijk kunstgras intrapveldje naast de kunstgrasvelden Mogelijke uitbreiding kleedkamerfaciliteiten 94 teams die wekelijks kunnen voetballen

11 Recreatievoetbal jeugdafdeling 68 jeugdteams; 800 kinderen/150 trainers Maximale capaciteit is bereikt Top jeugdtoernooi Commissie wedstrijdzaken is van start gegaan Jeroen Lodewijks heeft Jan Baas opgevolgd als voorzitter Zeer druk bezette en geslaagde jeugdtoernooien ((D,E,F, MF)

12 Mini Champions League gestart zondag is groot succes Sinterklaasfeest was weer heel erg geslaagd

13 Ontwikkelen damesvoetbal 8 teams actief, 2 kampioenen Organisatie wordt achter de schermen klaar gemaakt voor de toekomst Rob Bronsgeest verzorgd één keer per maand meetings waar uniforme lijn, speelwijze, warming up etc. Worden ingevoerd speciale keepers training

14 Exploiteren kantine/park Overleg met de buurt en instanties Overleg met de gemeente om evenementen bij DSO te laten plaatsvinden Bingo op vrijdagavond Samenwerking met Kern en de Drie ballonen bijna rond Samenwerking Rayer intensiveren Betere service en assortiment kantine (routing en betaalgemak Openbaar WIFI is besteld Groene energie en dito beparingen

15

16

17 randvoorwaarden Realistische begroting, sterke controle op de uitgaven en opbouwen van reserves zie begroting/resultaten en activiteiten Heldere visie, missie, beleid, organisatiestructuur, transparante communicatie. Compact bestuur van 5 personen. eerste kwartaal 2016; beleid i.s.m. de diverse afdelingen opzetten. Dit als basis voor een compacter bestuur, mogelijk met een raad van advies met DSO mannen/vrouwen. DB van 3 naar 5 man (1 vacature) Duidelijk taak/rol beschrijving, opleiden, trainen en begeleiden van de vrijwilligers. vanaf tweede kwartaal opzetten

18 Oprichten van stichtingen selectievoetbal en jeugdopleiding. Met heldere beleidsplannen en budgetten als basis (hierdoor duidelijke geldstromen en uitsluiten van financiële risico’s voor de vereniging). In 5 jaar tijd naar de hoofdklasse promoveren. Parallel –realistisch- onderzoek naar top-voetbal- mogelijkheden bij SV DSO. Ontwikkelen en uitvoeren van PR en communicatiebeleid en door ontwikkelen van het sponsorbeleid

19 Randvoorwaarden (vervolg) Ontwikkelen van een positieve verenigingscultuur. Verder ontwikkelen van de exploitatie en bezettingsgraad van het sportpark.


Download ppt "Algemene leden vergadering SV DSO Dinsdag 8 december 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google