De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenteraad secretaris college van burgemeester en schepenen stadsbestuur Herentals Organogram versie 6/11/2015 financieel beheerder managementteam burgemeester.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenteraad secretaris college van burgemeester en schepenen stadsbestuur Herentals Organogram versie 6/11/2015 financieel beheerder managementteam burgemeester."— Transcript van de presentatie:

1 gemeenteraad secretaris college van burgemeester en schepenen stadsbestuur Herentals Organogram versie 6/11/2015 financieel beheerder managementteam burgemeester sector veiligheid & sociaal beleid dienst welzijn, preventie & noodplanning dienst kinderopvang sector vrije tijd afdeling sport & jeugd dienst sport & recreatie dienst jeugd & internationale samenwerking dienst cultuur & toerisme bibliotheek stadsarchief Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst sector ondersteunende diensten staf van de secretaris dienst burgerzaken dienst financiën dienst personeel & organisatie dienst communicatie & onthaal dienst ICT dienst gebouwenbeheer sector stadsontwikkeling afdeling stadsontwikkeling dienst ruimtelijke ordening dienst milieu technische dienst afdeling stedelijke werkplaats team planning, logistiek en evenementenbeheer team werkvoorbereiding & coördinatie team groen team reiniging team wegen, bermbeheer & signalisatie + team vervoer team onderhoud gebouwen

2 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / managementteam managementteam financieel beheerder*secretaris* diensthoofd personeel & organisatie / personeels- verantwoordelijke bestuurssecretarisfinanciën afdelingshoofd sport & jeugd / sportfunctionaris afdelingshoofd stadsontwikkelingbestuurssecretaris-jurist Notulist: Coördinator secretariaat sectormanager vrije tijd burgemeester* Jan Peeters waarnemer directeur stedelijke werkplaats Organogram versie 6/11/2015

3 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling sector stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd A1a-A3a back-up door: secretaris dienst ruimtelijke ordening dienst milieu technische dienst afdeling stadsontwikkelingafdeling stedelijke werkplaats secretaris* dg back-up door: jurist 1 directeur stedelijke werkplaats A4a-A4a back-up door: teamleider team planning, logistiek & evenementenbeheer team werkvoorbereiding & coördinatie team groen team reiniging team wegen, bermbeheer & signalisatie + team vervoer team onderhoud gebouwen Organogram versie 6/11/2015

4 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkelingsector stadsontwikkeling afdeling stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: secretaris dienst ruimtelijke ordening 1 hoofd technische dienst / projectleider infrastructuur A1a-A3a back-up door: industrieel ingenieur technische dienstdienst milieu 1 diensthoofd ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige A1a-A3a back-up door: adjunct-stedenbouwkundige secretaris* dg back-up door: jurist Organogram versie 6/11/2015

5 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / dienst ruimtelijke ordeningsector stadsontwikkelingafdeling stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: secretaris dienst ruimtelijke ordening 1 diensthoofd ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige A1a-A3a back-up door: adjunct-stedenbouwkundige 1 adjunct-stedenbouwkundige B1-B3 1 administratief medewerker C1-C3 0,5 administratief medewerker C1-C3 0,8 administratief medewerker C1-C3 1 administratief medewerker C1-C3 Organogram versie 6/11/2015

6 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / technische dienstsector stadsontwikkelingafdeling stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: technische dienst 1 hoofd technische dienst / projectleider infrastructuur A1a-A3a back-up door: industrieel ingenieur 1 industrieel ingenieur A1a-A3a 1 projectleider stadsontwikkeling A1a-A3a 1 expert mobiliteit B4-B5 1 administratief medewerker C1-C3 0,8 administratief medewerker C1-C3 1 technisch tekenaar C1-C3 0,8 technisch tekenaar C1-C3 Organogram versie 6/11/2015

7 stadsbestuur Herentalsstadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / dienst milieusector stadsontwikkelingafdeling stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: milieuambtenaar dienst milieu 1 milieuambtenaar B1-B3 1 groenambtenaar C1-C3 1 administratief medewerker C1-C3 0,5 administratief medewerker C1-C3 Organogram versie 6/11/2015


Download ppt "Gemeenteraad secretaris college van burgemeester en schepenen stadsbestuur Herentals Organogram versie 6/11/2015 financieel beheerder managementteam burgemeester."

Verwante presentaties


Ads door Google