De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

college van burgemeester en schepenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "college van burgemeester en schepenen"— Transcript van de presentatie:

1 college van burgemeester en schepenen
stadsbestuur Herentals gemeenteraad college van burgemeester en schepenen burgemeester financieel beheerder secretaris managementteam sector stadsontwikkeling afdeling stadsontwikkeling dienst ruimtelijke ordening dienst milieu technische dienst afdeling stedelijke werkplaats team planning, logistiek en evenementenbeheer team werkvoorbereiding & coördinatie team groen team reiniging team wegen, bermbeheer & signalisatie + team vervoer team onderhoud gebouwen sector vrije tijd afdeling sport & jeugd dienst sport & recreatie dienst jeugd & internationale samenwerking dienst cultuur & toerisme bibliotheek stadsarchief Stedelijke Academie voor Muziek, Woord & Dans Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst sector veiligheid & sociaal beleid dienst welzijn, preventie & noodplanning dienst kinderopvang sector ondersteunende diensten staf van de secretaris dienst burgerzaken dienst financiën dienst personeel & organisatie dienst communicatie & onthaal dienst ICT dienst gebouwenbeheer Organogram versie 6/11/2015

2 Organogram versie 6/11/2015 managementteam
stadsbestuur Herentals / managementteam managementteam burgemeester* Jan Peeters waarnemer secretaris* financieel beheerder* sectormanager vrije tijd directeur stedelijke werkplaats diensthoofd personeel & organisatie / personeels-verantwoordelijke bestuurssecretaris-jurist bestuurssecretarisfinanciën afdelingshoofd stadsontwikkeling afdelingshoofd sport & jeugd / sportfunctionaris Notulist: Coördinator secretariaat Organogram versie 6/11/2015

3 Organogram versie 6/11/2015 sector stadsontwikkeling
stadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling secretaris* dg back-up door: jurist sector stadsontwikkeling afdeling stadsontwikkeling afdeling stedelijke werkplaats 1 afdelingshoofd A1a-A3a back-up door: secretaris 1 directeur stedelijke werkplaats A4a-A4a back-up door: teamleider dienst ruimtelijke ordening dienst milieu technische dienst team planning, logistiek & evenementenbeheer team werkvoorbereiding & coördinatie team groen team reiniging team wegen, bermbeheer & signalisatie + team vervoer team onderhoud gebouwen Organogram versie 6/11/2015

4 dienst ruimtelijke ordening
stadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling secretaris* dg back-up door: jurist afdeling stadsontwikkeling 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: secretaris 1 diensthoofd ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige A1a-A3a back-up door: adjunct-stedenbouwkundige 1 hoofd technische dienst / projectleider infrastructuur A1a-A3a back-up door: industrieel ingenieur dienst ruimtelijke ordening technische dienst dienst milieu Organogram versie 6/11/2015

5 Organogram versie 6/11/2015 dienst ruimtelijke ordening
stadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / dienst ruimtelijke ordening 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: secretaris dienst ruimtelijke ordening 1 diensthoofd ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige A1a-A3a back-up door: adjunct-stedenbouwkundige 1 adjunct-stedenbouwkundige B1-B3 1 administratief medewerker C1-C3 0,5 administratief medewerker C1-C3 0,8 administratief medewerker C1-C3 1 administratief medewerker C1-C3 Organogram versie 6/11/2015

6 Organogram versie 6/11/2015 technische dienst
stadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / technische dienst 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: technische dienst 1 hoofd technische dienst / projectleider infrastructuur A1a-A3a back-up door: industrieel ingenieur 1 industrieel ingenieur A1a-A3a 1 projectleider stadsontwikkeling A1a-A3a 1 expert mobiliteit B4-B5 1 administratief medewerker C1-C3 0,8 administratief medewerker C1-C3 1 technisch tekenaar C1-C3 0,8 technisch tekenaar C1-C3 Organogram versie 6/11/2015

7 Organogram versie 6/11/2015 dienst milieu
stadsbestuur Herentals / sector stadsontwikkeling / afdeling stadsontwikkeling / dienst milieu 1 afdelingshoofd stadsontwikkeling* A1a-A3a back-up door: milieuambtenaar dienst milieu 1 milieuambtenaar B1-B3 1 groenambtenaar C1-C3 1 administratief medewerker C1-C3 0,5 administratief medewerker C1-C3 Organogram versie 6/11/2015


Download ppt "college van burgemeester en schepenen"

Verwante presentaties


Ads door Google