De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 2 kwartaal 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 2 kwartaal 2."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 2 kwartaal 2

2 Vandaag Terugblik vorige les Informatie verzamelen Waarnemen en observeren subjectiviteit

3 Filmpje vrij spelmoment in een kleuterklas

4 Hbo-pedagoog Als pedagoog wil je gedrag en zelfbeeld beïnvloeden en daarom moeten we ons zo nauwkeurig mogelijk een beeld vormen van de ander Op welke manieren kunnen we dit doen?

5 Informatie verzamelen Observeren van gedrag van het kind Gesprek voeren met het kind Gesprek voeren met ouders/leerkracht/bekenden Eerdere rapportages bestuderen Testen Bewust afvragen: Wat herken ik eventueel in het gedrag/beleving van ouders/kind? Etc.

6 Informatie verzamelen Literatuur Observeren Ondervragen (interviewen, vragenlijst)

7 Wie heeft het gedaan?

8 Waarnemen en observeren Geheugen Subjectiviteit Zien, roken, proeven, voelen en horen Referentiekader Verbale en non-verbale waarnemingen Getuige verklaringen observatieplan

9 Waarnemen bij observeren Belangrijk om te onthouden wat je ziet, omdat je later nog iets met de informatie uit de observatie wilt doen Informatie uit een observatie komt, totdat je de waarnemingen hebt verwerkt, terecht in je korte termijngeheugen. Helaas kan het korte termijngeheugen gemiddeld maar 7 items onthouden. Belangrijk bij observatie: zet je informatie in een gedragsketen neer. Dus in chronologische geordende waarnemingen van een persoon, een situatie of een ruimte

10 Binnenkant, Buitenkant, Overkant Binnenkant: gevoel, emotie, zelfbeeld, gedachten etc. Buitenkant: Waarneembaar gedrag Overkant: Hoe het overkomt, interpretatie op basis van eigen-zijn/denken etc. We observeren dus ‘de buitenkant’ en registreren onze ‘binnenkant’ (de betekenis die aan het gedrag gegeven wordt)

11 Binnenkant, Buitenkant, Overkant

12 Waar komt subjectiviteit vandaan Omstandigheden in eigen geschiedenis De context van de situatie die je waarneemt Zintuigen Rol Normen en waarden

13 Betekenisgeving/interpreteren Waarneming → observatie (de auto heeft het linkerknipperlicht aan) Interpretatie → gevolgtrekking (de auto zal links afslaan, ik moet dus…..) Waarneming→ observatie (de deur is open) Interpretatie →gevolgtrekking (er is al iemand thuis) Waarneming → observatie (mijn vriendin huilt) Interpretatie →gevolgtrekking (ze is verdrietig) Je geeft betekenis door middel van eerder ervaringen & kennis (haalt dit op uit jouw lange en korte termijn geheugen)

14 Waarnemen Leg in jouw eigenwoorden uit wat waarnemen volgens jou betekent. Met welke zintuigen nemen wij de wereld om ons heen waar? Wat is het verschil tussen zintuigelijke waarneming & perceptie? Welke proces zit er daartussen? De selectie van prikkels heeft alles te maken met aandacht wat wordt er volgens jou met deze zin bedoelt? Wat is de rol van het geheugen bij waarnemen(korte en lange termijn geheugen) Wat is het verschil tussen verbale en non verbale waarnemingen?

15 waarneming Waarnemen: Bewust of onbewust opvangen van prikkels uit jouw omgeving met onze 5 zintuigen – Ordenen of organiseren van prikkels tot een samenhangende eenheid Interpreteren : het geven van betekenis aan onze waarneming.

16 Waarneming Hoe betrouwbaar is onze waarneming?

17 Observeren Wat observeer je? Op welke wijze observeer je? Eenmalig of vaker Participerend of niet-participerend Direct of indirect Minder gestructureerd of gestructureerd Welke instrumenten gebruik je?

18 Participerende observatie: observator neemt deel uit van de situatie Voorbeelden? Wat zijn de voor- en nadelen van participeren als observator?

19 Stellingen Naar mate we ons meer bewust zijn van eigen subjectiviteit zijn we meer in staat objectiever de ander tegemoet te treden. Vooroordelen zijn goed MITS we bereid zijn ze als hypothese te onderzoeken.

20 Aan de slag... Brainstormen in groepjes van 4 a 5 studenten over onderwerp, mogelijke onderzoeksvragen

21 Volgende week Lezen hft 6.1,6.3,3, 6.3.4 6.4.4 6.4.5 Van der Donk en van Lanen


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I Bijeenkomst 2 kwartaal 2."

Verwante presentaties


Ads door Google