De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Pro actieve dienstverlening Verkenning ter voorbereiding van de opstart van het project Willem Gobeyn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Pro actieve dienstverlening Verkenning ter voorbereiding van de opstart van het project Willem Gobeyn."— Transcript van de presentatie:

1 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Pro actieve dienstverlening Verkenning ter voorbereiding van de opstart van het project Willem Gobeyn

2 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Wat is pro actief ? Pro-actief handelen betekent niet: ongevraagd. De keuze blijft aan de burger: wil ik op deze manier door de overheid benaderd worden? Het betekent wel: niet expliciet gevraagd. De overheid beschikt over een grote verzameling gegevens uit eerdere contacten tussen overheid en burger. Hieruit kan zij afleiden welke groepen aanspraak kunnen maken op welke diensten. Dienstverlening wordt zo maatwerk. Het niet gebruik van bepaalde regelingen neemt af en rechtsgelijkheid neemt toe, evenals de effectiviteit en efficiëntie van de eigen organisatie.

3 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Definitie De definitie van pro-actieve dienstverlening luidt als volgt: ‘Die vorm van dienstverlening waarbij de overheid op eigen initiatief een dienstverleningsproces richting de klant start op basis van reeds bekende informatie bij de overheid zelf’.

4 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Drie soorten dienstverleningen Reactieve dienstverlening Bij reactieve dienstverlening wordt uitsluitend antwoord gegeven op de ingediende vraag van een burger of een bedrijf. Responsieve dienstverlening Bij responsieve dienstverlening krijgt de burger op zijn vraag meerdere alternatieven aangeboden. Hij wordt actief geïnformeerd over zijn mogelijke rechten en over de handelingen die hij moet verrichten. Pro-actieve dienstverlening Bij pro-actieve dienstverlening is de overheid en niet de burger de initiator van het dienstverleningsproces. Op basis van klantinformatie uit (m)eerdere contacten wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor een bepaald product. Vervolgens wordt dit product onder de aandacht van de klant gebracht of, in zijn meest verstrekkende vorm, direct toegekend.

5

6 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT voorbeelden Ivago stuurt u een uitnodiging voor het betalen van 10 nieuwe afvalophaalbeurten wanneer er nog slechts 2 overblijven. De Lijn stuurt alle kinderen jonger dan 12 die in Gent wonen een gratis lijnpas op.

7 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT voorbeelden Tandarts x belt 11 maanden na de laatste consultatie zijn klanten op om een nieuwe afspraak te maken binnen de maand. School x geeft al zijn leerlingen na de bosklas automatisch een attest mee waarmee ze bij hun ziekenfonds 40 euro terugkrijgen.

8 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Gratis huisvuilzakken Stedelijke premie voor de laagste inkomens Vroeger : financieel (tot 2004) Nu : materieel in de vorm van huisvuilzakken of ophaalkrediet

9 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Gratis huisvuilzakken Twee categorieën 1. Cat. A : Verhoogde ziekenfondsuitkering = ca 18000 gezinnen 2. Cat. B : gezamenlijk netto belastbaar inkomen kleiner dan ca 13000 euro en KI kleiner dan ca 750 euro = ca 500 gezinnen bovenop cat A

10 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Gratis huisvuilzakken Cat. A : Pro-actief ? = ca 18000 gezinnen Koppeling met de kruispuntbank (RSZ) Koppeling met de kruispuntbank (RSZ) Kostprijs ruimschoots gecompenseerd door minder werk Kostprijs ruimschoots gecompenseerd door minder werk Personen moeten geen aanvraag doen Personen moeten geen aanvraag doen Wel de zakken of het krediet afhalen bij ivago. Wel de zakken of het krediet afhalen bij ivago.

11 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Gratis huisvuilzakken Cat. B : Pro-actief ? = ca 500 gezinnen Ca 300 personen worden aangeschreven (andere 200 zitten intussen in cat. A) Ca 300 personen worden aangeschreven (andere 200 zitten intussen in cat. A) Moeten wel een aanvraag doen Moeten wel een aanvraag doen Kopie van gezamenlijk belastbaar inkomen of toelating om dit bij de fiscus op te vragen Kopie van gezamenlijk belastbaar inkomen of toelating om dit bij de fiscus op te vragen Koppeling met de burgerlijke stand voor samenwoonst Koppeling met de burgerlijke stand voor samenwoonst Koppeling met het kadaster voor KI Koppeling met het kadaster voor KI Wordt informaticatechnisch verwerkt door SEVI Wordt informaticatechnisch verwerkt door SEVI Ca 200 nieuwe aanmeldingen per jaar (via via) Ca 200 nieuwe aanmeldingen per jaar (via via) Krijgen afhaalbon opgestuurd, moeten bij Ivago zelf de zakken of het krediet afhalen. Krijgen afhaalbon opgestuurd, moeten bij Ivago zelf de zakken of het krediet afhalen.

12 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Gratis huisvuilzakken Algemeen : Behoorlijk pro-actief Behoorlijk pro-actief Ca 11 % haalt vuilzakken of –krediet niet op. Ca 11 % haalt vuilzakken of –krediet niet op. 200 nieuwe gezinnen proactiveren ? Kosten –baten analyse. 200 nieuwe gezinnen proactiveren ? Kosten –baten analyse.

13 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Voordelen van pro-actief werken Voor de klanten – burgers : Voorkomt onderbenutting Voorkomt onderbenutting en bevordert gelijke benutting Klantvriendelijk – klantgericht Klantvriendelijk – klantgericht makkelijker – efficiënter - eenvoudiger

14 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Voordelen van pro-actief werken voor de organisaties en diensten zelf : Betere sturing van het werkproces (bijv spreiding van werklast) Betere sturing van het werkproces (bijv spreiding van werklast) Efficiënter werkproces ( bijv. automatische premie) Efficiënter werkproces ( bijv. automatische premie)

15 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT randvoorwaarden Organisatorisch : periodieke gestandaardiseerde dienstverlening voor grote groep mensen Organisatorisch : periodieke gestandaardiseerde dienstverlening voor grote groep mensen Draagvlak bij diensten : verandering roept weerstand op bij personeel en bestuur Draagvlak bij diensten : verandering roept weerstand op bij personeel en bestuur (apparaatkosten – programmakosten) Technische : aanwezigheid van klantinformatie bij de overheid (eenvoudige, uitgebreide of complexe processen) Technische : aanwezigheid van klantinformatie bij de overheid (eenvoudige, uitgebreide of complexe processen) Juridisch : privacyprobleem – recht op verzet Juridisch : privacyprobleem – recht op verzet - proportionaliteitsprincipe - subsidiariteitsprincipe

16 LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Hoe verder ? Rol van deze groep ? Uitbreiding ? Rol van deze groep ? Uitbreiding ? Halftijdse opdracht budgetvoorstel Halftijdse opdracht budgetvoorstel Pilootproject : twee pilots ? Pilootproject : twee pilots ? Of eerder een handleiding voor proactiveren van een dienstverlening ? Of eerder een handleiding voor proactiveren van een dienstverlening ? Volgende vergadering ? Volgende vergadering ?


Download ppt "LOKAAL SOCIAAL BELEID GENT Pro actieve dienstverlening Verkenning ter voorbereiding van de opstart van het project Willem Gobeyn."

Verwante presentaties


Ads door Google