De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Th. van Olst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Th. van Olst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Th. van Olst

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche voor de kinderen tot en met 5 jaar. Tijdens de dienst en bij de uitgang wordt er gecollecteerd.

3 Mededelingen De collectedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijkekassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. Op D.V. oudjaarsavond om 19:30 uur en op n nieuwjaarsmorgen om 10:00 uur hoopt Ds. Weststrate voor te gaan.

4 Mededelingen Zondag 03-01-2016 hoopt Ds. H de Graaf beide ddiensten te leiden.

5 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

8 Ps. 98: 1, 2 Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

9 Ps. 98: 1, 2 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

10 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

11 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

12 Ps. 108: 1, 2 Mijn hart, o Hemelmajesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid. 'k Zal zingen voor den Opperheer; 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. Gij, zachte harp, gij schelle luit, Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 'k Zal in den dageraad ontwaken, En met gezang mijn God genaken.

13 Ps. 108: 1, 2 Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, Uw roem den volken doen verstaan; Want Uwe goedertierenheid Is tot de heem'len uitgebreid; Uw waarheid heeft noch paal noch perk, Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. Verhef U boven 's hemels kringen, En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

14 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

16 Ps. 18:1 NB Ik heb U lief van ganser harte, Here.Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermd en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

17 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

20 SB. 22 : 1, 2, 3 Wij zingen, Vader, U ter eer, van Christus Jezus, onze Heer. Hij werd een dienstknecht, arm als wij: dat zijn gezindheid in ons zij.

21 SB. 22 : 1, 2, 3 Hij heeft wat Hij bij U bezat niet boven alles liefgehad, maar zich van majesteit ontdaan: Hij deed het kleed van slaven aan.

22 SB. 22 : 1, 2, 3 Hij werd een mens, in need’righeid, en, levend uit gehoorzaamheid, heeft Hij aan U zich toevertrouwd: tot in de hof, tot aan het hout.

23 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

24 Verkondiging Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 Tekst: Fil. 2: 5-7 >>> SB. 22: 4, 5, 6 Achtergronden bij het nieuws: De betekenis van de geboorte van Christus

25 SB. 22: 4, 5, 6 Daarom heeft God zijn knecht die leed met alle macht en eer bekleed: zijn hoge naam, die Heere luidt, gaat boven alle namen uit.

26 SB. 22: 4, 5, 6 Dat God zijn offer heeft aanvaard wordt in het einde openbaar, als elke tong van Hem getuigt en elke knie voor Hem zich buigt,

27 SB. 22: 4, 5, 6 als alle vlees de Vader roemt en Jezus Christus Heere noemt. Leer ons de weg die Christus ging: de weg van zelfverloochening.

28 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijkekassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

31 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

32 Ps. 86: 6 Leer mij naar Uw wil te hand’len, ’k Zal dan in Uw waarheid wand’len; Neig mijn hart, en voeg het saâm Tot de vrees van Uwen naam. HEER, mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven; ’k Zal Uw naam en majesteit Eren tot in eeuwigheid.

33 Liturgie zondag 27 december Mededelingen Ps. 98: 1, 2 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 108: 1, 2 Lezen van de Wet Ps. 18:1 NB Gebeden Schriftlezing Filippenzen 2: 1-11 SB. 22: 1, 2, 3 Tekst: Fil. 2: 5-7 Preek SB. 22: 4, 5, 6 Collecte Dankgebed *Ps. 86: 6 *Zegen * Staande

34 Vanmiddag hoopt Ds. H. Schenau voor te gaan.


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. Th. van Olst."

Verwante presentaties


Ads door Google