De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I kwartaal 2 Bijeenkomst 1 Hafida El-Gharbaoui med.hro.nl/gharh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I kwartaal 2 Bijeenkomst 1 Hafida El-Gharbaoui med.hro.nl/gharh."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I kwartaal 2 Bijeenkomst 1 Hafida El-Gharbaoui H.El-Gharbaoui@hr.nl med.hro.nl/gharh

2 Vandaag Terugblik kwartaal 1 Meeste gemaakte fouten en APA richtlijnen Groepjes & presentatie Handleiding kwartaal 2 Huiswerk

3 Wat heb jullie geleerd over Literatuuronderzoek?

4 Betrouwbaarheid Validiteit

5 Meest gemaakte fouten ….. APA 1. Bij maken van literatuurlijst géén onderverdeling maken in boeken, artikelen, websites etc. Alles gewoon onder elkaar zetten op alfabet

6 2. Saywitz, K.J., Mannarino, A.P., Berliner, L., & Cohen, J.A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55 (3),1040- 1049 Van der Donk, C. & Van Lanen, B. (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho. = Niet alfabetisch of niet goed alfabetisch

7 3. Molen, H. van der. (2007) Mogelijke effecten van echtscheiding op het kind. Geraadpleegd op 28 oktober 2013, via Http://www.nji.nl/Mogelijke-effecten-van- echtscheiding-op-het-kind De verwijzing moet hier zijn naar NJI. Deze organisatie heeft op hun website een stuk met als bronvermelding Van der Molen (2007), maar hier wordt verwezen naar het stuk van NJI !! Dit heet een indirecte verwijzing en is eigenlijk af te raden.

8 4. Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden (2007). Databank Hulpverlening Jeugdigen. Reed Business bv. Auteursrecht voorbehouden, 2007http://www.hulpverleningjeugdigen.nl/http://www.hulpverleningjeugdigen.nl/ login.php?request_url=%2Fzoek.php Verwijzing naar databank is zinloos: je moet verwijzen naar de publicatie die je in die databank hebt gevonden

9 5. Redactie GGz centraal. (2010). Autisme. Verkregen op 16 september 2013, via http://www.ggzcentraal.nl/ziektebeelden/autis me/autisme Een publicatie zonder persoonlijke auteur, maar met een institutionele auteur: dan verwijs je naar de instelling, dus hier GGz Centraal en niet Redactie GGz centraal. Als er geen persoonlijke of institutionele auteur is, wordt verwezen met de eerste twee of drie woorden van de titel

10 6. Tekst auteur: ‘Pesten is een verschijnsel dat voorkomt in alle culturen, alle landen, alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden. In het algemeen uit pesten zich op drie manieren: verbaal, relationeel en fysiek. Jongens pesten vaker op een fysieke, directe manier en meisjes door anderen sociaal buiten te sluiten of verbaal te kleineren.’ Tekst student: Pesten is een verschijnsel dat voorkomt in alle culturen, alle landen, alle lagen van de bevolking en op alle leeftijden. In het algemeen uit pesten zich op drie manieren: verbaal, relationeel en fysiek. Jongens pesten vaker op een fysieke, directe manier en meisjes door anderen sociaal buiten te sluiten of verbaal te kleineren. 100% plagiaat!

11 7. Tekst auteur: Volgens haar moet de rol van opvoeding wel in perspectief worden gezien. Uit haar onderzoek bleek dat de klas de belangrijkste factor is bij het voorkomen van slachtofferschap. Daarna komen kenmerken van de school, buurt en de kinderen zelf Tekst student: De rol van de opvoeding moet wel in perspectief worden gezien, merkt Bonnet op. (…..) Daarna komen kenmerken van de school, buurt en de kinderen zelf Ook hier is sprake van plagiaat, omdat hele zinnen letterlijk zijn overgenomen.

12 8. Verwijzing in tekst Daardoor krijgt hij een verwrongen, negatief beeld van zichzelf en loopt zijn zelfvertrouwen een grote deuk op. ( V an Rossum, J. (2007). an Rossum Geen punt vóór de verwijzing – Niet cursief – Geen voorletter - jaartal niet extra tussen haakjes Dus: ….een grote deuk op ( Rossum, 2007).

13 Literatuurverwijzing in de tekst!!! Volgens APA richtlijnen! uit Toolbox gehaald van de Mediatheek!

14 BRONVERMELDING Als je literatuur gebruikt (boeken, tijdschriftartikelen, websites etc. ) voor je onderzoek, moet je daarnaar verwijzen in je verslag. Je moet de richtlijnen gebruiken zoals opgesteld door de American Psychological Association. Zie voor een overzicht van alle mogelijke verwijzingen hfdst. 5 van Cite right (Lipson, 2006) Achterin je verslag neem je een literatuurlijst op met alle literatuur waaruit je citeert en waarnaar je verwijst. In de lopende tekst verwijs je daarnaar door tussen haakjes de achternaam van de auteur en het jaar te zetten en als je een citaat opneemt ook het paginanummer. Dus bv. (Lipson, 2006) of (Lipson, 2006, p. 73)

15 Verwijzing naar een boek In de literatuurlijst: Donk, C. van der, & Lanen, B. van (2009) Praktijkonderzoek in de school. Bussum, Coutinho In de lopende tekst: (Donk & Lanen, 2009)

16 Verwijzing naar een tijdschriftartikel In de literatuurlijst: Braaksma, M, Rijlaarsdam, G, & Bergh, H. van den (2010) Hypertekst schrijven en observerend leren als didactiek. Effecten op schrijfvaardigheid en kennisverwerving. Vonk, 40(3), 3-23. In de lopende tekst: (Braaksma, 2010, p. 15)

17 Verwijzing naar een tijdschriftartikel uit een databank Hetzelfde als een tijdschriftartikel maar met de toevoeging: Geraadpleegd op datum, naam databank, en evt. url. In de literatuurlijst: Boer, Peter de (1984) Het malletje van Brusselmans: Prachtige ogen: duizend identieke zandgebakjes. Vrij Nederland, 21-04-1984 Geraadpleegd op 20 april 2011, van LiteRom databank In de lopende tekst: (Boer, 1984)

18 Verwijzing naar een website In de literatuurlijst: Wat moet en wat mag in de onderbouw (2006) Geraadpleegd op 20 april 2011, van Http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/Kerndoelen/ In de lopende tekst: (Wat moet en wat mag in de onderbouw, 2006) Volgens het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (z.d.) is drang "een zodanige beïnvloeding van de persoon dat hij minder keuze heeft". "Schiphol is de laatste tijd steeds vaker voorpaginanieuws" (Meijden, 1998), en dat blijkt ook uit... NB. Voor alle gevallen geldt: als er geen auteur wordt genoemd, verwijs je in de lopende tekst met de titel + jaar.

19 Groepjes maken en presentaties Zie SHD blz. 11 wat er aanbod moet komen tijdens de presentatie!

20 Studiehandleiding

21 Volgende week Datatechnieken observeren en ondervragen Lezen hoofdstuk 6,2,6,3 t/m 6,3,2,6.4 t/m 6.4.3 Van der Donk en van Lanen Denk alvast na over (nieuwe) onderzoeksvraag die je met observeren en interviewen kunt beantwoorden


Download ppt "Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek I kwartaal 2 Bijeenkomst 1 Hafida El-Gharbaoui med.hro.nl/gharh."

Verwante presentaties


Ads door Google