De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends les 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Hafida El-Gharbaoui.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends les 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Hafida El-Gharbaoui."— Transcript van de presentatie:

1 Trends les 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Hafida El-Gharbaoui

2 Programma Problematiseren we niet teveel? Transitie Jeugdzorg, de toekomst Afname belang strakke methodieken: Presentiebenadering / WAC / Pedagoog als generalist Trends in Europa Nieuwe ontwikkelingen aanpak jeugdcriminaliteit E-Hulpverlening voor jongeren

3 Filmtip La jaula de oro (Mexico, 2013) roadmovie over 4 puber-emigranten van Guatemala naar de VS ….over kinderen die noodgedwongen veel te snel volwassen worden (vanaf 3 april in de bioscoop)

4 Problematiseren we niet teveel? Springt Jeugdzorg niet te snel in? Toenemende kritiek op Jeugdzorg: En wordt de privacy wel voldoende beschermd? over-de-nieuwe-jeugdwet-recht-als-kind-van-de-rekening/ Maken we het ‘slachtofferschap’ niet te groot ? (zie ook Furedi) : Krantenberichten over dyslexie, gevolgen echtscheiding en richtlijnen voeding (NRC )

5 Transitie Jeugdzorg Integrale aanpak Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ veel meer rendement heeft dan gespecialiseerde of institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) uitgaan van eigen kracht Sociale netwerkstrategieën (MEE, Eigen Kracht):

6 Transitie Jeugdzorg is zeer complex: d-rapport-jeugdzorg-2015-wordt-zo-niet lynkx Trend hierin is nu moeilijk aan te geven….

7 Trend in afname belang van methodieken Onderzoek naar werkzame factoren in de jeugdzorg heeft uitgewezen dat slechts 15% van de effecten verklaard kan worden vanuit een specifieke handelingsmethodiek en dat maar liefst 85% gelegen is in niet-specifieke factoren. In de toekomst kan nog een groot terrein in kaart worden gebracht van werkzame factoren die nu nog een niet-specifiek karakter hebben. Congres 19 april 2012:

8 Presentiebenadering  Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan  Presentie gaat uit van aansluiting  Zie 6http://beroepseer.nl/nl/video/zorg/item/14 6(11 min.)

9 WAC  Wrap Around Care (WAC) &feature=youtu.be

10 De pedagoog als generalist Jo Hermanns (hoogleraar Opvoedkunde Universiteit van Amsterdam): ture=player_detailpage

11  Versterking en vernieuwing Beroepscode en daarmee versterking van de identiteit van de hulpverlener  ontwikkeling naar 1 beroepscode voor het hele sociaal werk  Extra competenties noodzakelijk: generiek werken / oprecht zijn / vertrouwen em/570-nieuwe-jeugdzorg-is- gezinsmanagement#itemVideoAnchor

12 Trends in Europa  De maatschappij is overal complexer geworden, gezinstructuren zijn veranderd.  Tegelijkertijd is er meer nadruk op het belang van het kind. Opvoedingsproblemen worden sneller gesignaleerd, niet in de laatste plaats door ouders zelf. Afwijkend gedrag wordt ook sneller geproblematiseerd.  Er is meer publieke en politieke discussie over de zorg voor kinderen en een roep voor sneller ingrijpen. Het buiten de boot vallen van kinderen is maatschappelijk onaanvaardbaar in westerse landen  zijn we niet té perfectionistisch ?

13 Nieuwe ontwikkelingen rond effectieve aanpak gewelddadige jeugd in VS Rol discriminatie en vooroordelen: system/ (zie ook discussie hier over ‘etnisch profileren’ in Nederland: )

14 Trends in aanpak jeugdcriminaliteit NL Harde kern blijft moeilijk aan te pakken: Hulpverlening bereikt de gezinnen niet Nodig: informele netwerken (community based care: school, wijk, buren) (vanaf 8.25 min.) Marokkaans-Nederlandse jonge geweldplegers zijn vaker slachtoffer van kindermishandeling Nodig: meer sensitiviteit voor mogelijke mishandeling

15 Jongeren en E-hulp d= E-health niet als een technisch product maar als een andere manier van werken: e-hulp-nl-werken-samen-aan-opschaling-e-health Trends in on-line hulpverlening: (frank schalken)

16 Vragen, opmerkingen ?


Download ppt "Trends les 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Hafida El-Gharbaoui."

Verwante presentaties


Ads door Google