De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 2. VORIGE BIJEENKOMST  Voorstellen  Uitleg module  Introductie ouderbetrokkenheid  Woordspin ouderbetrokkenheid  Woordspin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 2. VORIGE BIJEENKOMST  Voorstellen  Uitleg module  Introductie ouderbetrokkenheid  Woordspin ouderbetrokkenheid  Woordspin."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 2

2 VORIGE BIJEENKOMST  Voorstellen  Uitleg module  Introductie ouderbetrokkenheid  Woordspin ouderbetrokkenheid  Woordspin indien nodig aanvullen a.d.h.v. onderwerpen uit literatuur  Stellingen  Terugkoppeling opdracht ter voorbereiding van de les: oriënteren op huidige praktijkplek.

3 AGENDA  Werkcollege oriënteren huidige praktijkplek.  Groepsopdracht “labeling”: Per VVE methode de manieren van ouderbetrokkenheid clusteren.  Groepsopdracht “oriënteren praktijkplek”.  Opdracht Gevalbespreking.  Afsluiten; voorbereiding volgende bijeenkomst.

4 GROEPSOPDRACHT LABELING  Vorm een groep van 4 personen op basis van de VVE methode die gehanteerd wordt op de praktijkplek.  Ga per VVE methode na welke manieren van ouderbetrokkenheid er zijn.  Gebruik hierbij bronnen: boeken/ internet.  Gebruik de flap hiervoor om de uitkomsten op te schrijven.

5 GROEPSOPDRACHT LABELING VVE Methode:Manieren ouderbetrokkenheid: Groep 1: Uk en Puk..... Groep 2: Kaleidoscoop..... Groep 3: Startblokken..... Enz. Piramide/ Ko totaal

6 VERVOLG GROEPSOPDRACHT LABELING  Probeer de manieren van ouderbetrokkenheid die je nu hebt gevonden per VVE methode onder te verdelen onder de 3 begrippen:  Ouderparticipatie  Opvoedingsondersteuning  Ontwikkelingsstimulering

7 GROEPSOPDRACHT ORIËNTEREN PRAKTIJKPLEK  Bespreek de huidige situatie op de praktijkplek met elkaar. Hoe kan je deze situatie gaan onderzoeken? Door middel van observaties? Door middel van gesprekken aan te gaan?  Welk begrip (ouderparticipatie, ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning) heeft meer aandacht nodig bij jouw op de praktijkplek?  Welk praktijkprobleem doet zich voor op jouw praktijkplek rondom ouderbetrokkenheid? Probeer dit per persoon eens te formuleren. Let op: dit kun je gebruiken voor praktijkonderzoek “ouderbetrokkenheid”.  Presenteer voor elkaar de uitkomsten. Luister dus goed naar elkaars situaties, zodat je dit kan toelichten voor de klas.

8 OPDRACHT GEVALBESPREKING Situatie: Peuterspeelzaal “het Vlindertje” hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid: ze organiseren ouderbijeenkomsten om ouders in te lichten over de themaweken, de leidsters nemen de tijd voor ouders tijdens haal- en brengmomenten, er is een nieuwsbrief die maandelijks wordt verstuurd naar de ouders. Daarnaast schenken de leidsters ook tijd en aandacht aan materiaal dat ze meegeven aan ouders om thuis verder te werken aan de ontwikkeling van hun kinderen. Tot slot is er twee keer per week een inloop waarbij ouders deelnemen aan activiteiten die er gegeven worden. Toch blijkt dat de ouderbetrokkenheid niet optimaal is bij de peuterspeelzaal.

9 OPDRACHT  Bespreek in tweetallen waar jullie vraagtekens v.w.b. de ouderbetrokkenheid van peuterspeelzaal “het Vlindertje” bij kunnen plaatsen?  Op welke manier ga je deze vraagtekens onderzoeken?  Klassikaal bespreken.

10 VOLGENDE BIJEENKOMST:  Zie voorbereiding in planning SHL: lezen, samenvatting en opdracht!


Download ppt "OUDERBETROKKENHEID Bijeenkomst 2. VORIGE BIJEENKOMST  Voorstellen  Uitleg module  Introductie ouderbetrokkenheid  Woordspin ouderbetrokkenheid  Woordspin."

Verwante presentaties


Ads door Google