De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Martine Bink Med.hro.nl/binmd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Martine Bink Med.hro.nl/binmd."— Transcript van de presentatie:

1 JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Martine Bink binmd@hr.nl Med.hro.nl/binmd

2 DOELGROEPOMSCHRIJVING  85 % van de jeugd gaat goed  2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig  Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer 300.000 kinderen jeugdzorg  Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren.

3 CASUS TIRZA  Teken het gezin van Tirza in een cirkel.  Teken het sociale netwerk in een grotere cirkel om de cirkel van Tirza’s gezin heen.  Wie staan dichtbij en wie staan op afstand?  Noem de belangrijkste problemen in kernwoorden

4 GEDRAGSPROBLEMEN  Internaliserende problemen  Externaliserende problemen  Oorzaken?  Wisselwerking gedrag-omgeving

5 Balansmodel (Bakker e.a. 1998) 1. Kindfactoren 2. Ouderfactoren 3. Omgevingsfactoren Risicofactoren beschermende factoren Draaglast - draagkracht

6 JEUGDZORG ‘Wet op de jeugdzorg (2005): Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’. Vanaf 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Financiën zijn van provincie naar gemeenten gegaan.

7 TIP! file:///H:/Mijn%20Documenten/Downloads/Rotterdam- rapportNieuw_RotterdamsJeugdstelsel.pdf

8 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS Transitie Jeugdzorg:  Uitgaan van empowerment  Minder 24-uurs zorg meer ambulant  Wijkteams

9 EMPOWERMENT Methoden o.a.:  Triple P (pedagogisch opvoedprogramma)  Oplossingsgericht werken  Gezinsbegeleiding  Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening)  Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind

10 SOORTEN HULPVERLENING  Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp  Vrijwillig versus dwang en drang: Jeugdbescherming RotterdamJeugdbescherming Rotterdam  Gezinscoaching  Video-interactiebegeleiding  Daghulp  Crisisopvang  Kamertraining  Straatcoach  Begeleid wonen  Jeugdreclassering  Pleegzorg  GGZ diagnose en behandeling  Behandelcentra  etc.

11 ONDER JEUGDZORG VALLEN  Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Wijkteams Voor hulp zonder indicatie  Veilig Thuis (voorheen advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en Jeugdbescherming Wet op de Jeugdzorg  (V)OTS  Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Jeugd LVB (licht verstandelijk beperking) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Jeugdstrafrecht

12

13 PROBEER INTUÏTIEF JE MENING TE GEVEN OVER DE VOLGENDE CASUS: Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld: Een geldboete Gevangenisstraf (duur?) Werkstraf (vorm?) Reclasseringstoezicht (wat doen?) Leg uit... Stel je nu dezelfde casus voor, maar deze keer is de verdachte 16 jaar. Wat is nu je antwoord op de vraag? Waarom?

14 JUSTITIABELEN  Wat zijn justitiabelen?

15 Geef in groepjes van 5 personen een presentatie van 5 (!) minuten over een van de volgende onderwerpen: 1. Wetten en regels over vrijheidsbeneming in Nederland 2. Opgepakt... Wat dan? 3. Oorzaken van crimineel gedrag 4. HALT-maatregel en de STOP-reactie 5. PIJ-maatregel 6. De reclassering 7. Leer- en werkstraffen 8. Forensische psychiatrie 9. Wat is de taak van een PIW’er of sociotherapeut in gedwongen kader? 10. Methodieken in een Justitiële Jeugdinrichting

16 PRESENTATIES

17 LONGSTAY http://www.npodoc.nl/speel.program.6010720.ht ml

18 ONTWIKKELINGEN  Tijdig signaleren risicojongeren.  Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen.  Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden.  Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s.  Veiligheidshuizen.  Agogische scholing personeel.  Rechtpositie gedetineerden is verbeterd.  Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen.

19 TOEKOMST  Veel nadruk op kostenbesparing en efficiëntie  Onderzoek naar effectieve behandelmethoden

20 JEUGDIGEN EN STRAFRECHT  Steeds gewelddadiger  Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe  Aantal veelplegers neemt toe  In justitiële jeugdinrichtingen zijn jongeren met een allochtone achtergrond oververtegenwoordigd  Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

21 JEUGDSTRAFRECHT  Straf  (Her)opvoeding  Bijna 18 http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.h tml http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.h tml

22 PROJECTWERKEN  Onderzoeksplan definitief maken! Kinderen en Jeugdigen 10.30 uur Mensen met een beperking10.40 uur Justitiabelen10.50 uur Psychiatrie11.00 uur Ouderen11.10 uur  Inleveren onderzoeksplan voor vrijdag 22.00 uur op n@tschool

23 WERKVELDBEZOEK EN SPH – BOUWDAG Voorbereiden van werkveldbezoeken week 7 en SPH- bouwdag 15 oktober  Bestuderen : Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling).  Bekijk de website van de instelling  Wat doet de instelling?  Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling?  Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt.

24 VOLGENDE WEEK  Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2  Praktijkonderzoek hoofdstuk 6 en 7.1 t/m 7.6


Download ppt "JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Martine Bink Med.hro.nl/binmd."

Verwante presentaties


Ads door Google