De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwjaarsborrel Zaterdag 2 januari 15.30 uur GKV Middelburg – Kruiskerk KliK presenteert: Van harte welkom! KliK?? Zie kerkblad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwjaarsborrel Zaterdag 2 januari 15.30 uur GKV Middelburg – Kruiskerk KliK presenteert: Van harte welkom! KliK?? Zie kerkblad."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwjaarsborrel Zaterdag 2 januari 15.30 uur GKV Middelburg – Kruiskerk KliK presenteert: Van harte welkom! KliK?? Zie kerkblad

2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Lukas 2: 1 - 20 De preek gaat over: Lukas 2: 14 Voorlezer: Jan Dees Voorganger: ds. E.J. Hempenius Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen: Jesaja 9: 1 - 2.c Zingen: Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen: Jesaja 9: 5 – 6 Zingen: een kind is ons geboren

3 .... Stille nacht: 1, 2, 3 Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, die miljoenen tot God brengen zal, werd geboren in Betlehem’s stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer

4 .... Stille nacht: 1, 2, 3 Heilig kind, hulpeloos kind, Lam van God zeer bemind, dat zich rijkdom en eer heeft ontzegd, Werd in stro en in doeken gelegd. Heer, ik dank U daarvoor, Heer, ik dank U daarvoor. Tussenspel

5 .... Stille nacht: 1, 2, 3 Stille nacht, heilige nacht! Vreed’ en heil wordt gebracht Aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, God zij de eer!

6 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

7 .... 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, Jesaja 9: 1 - 2c

8 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

9 .... Uw wonderbaarlijke licht U be-nt het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven U be-nt het licht van de wereld Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Band

10 .... Uw wonderbaarlijke licht U be-nt het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven U be-nt het licht van de wereld Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Tussenspel Vrouwen

11 .... Uw wonderbaarlijke licht U be-nt het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven U be-nt het licht van de wereld Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Mannen

12 .... Uw wonderbaarlijke licht U be-nt het licht van de wereld U bent de weg, de waarheid en het leven U be-nt het licht van de wereld Roep ons uit het duister naar uw wonderbaarlijke licht Allen

13 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

14 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen....

15 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

16 .... Jesaja 9: 5 – 6 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,

17 .... Jesaja 9: 5 – 6 ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

18 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

19 .... Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman Goddelijke held, Eeuwige Vader, vredevorst. Band Een kind is ons geboren: a, b, c, d, e

20 .... Groot is zijn heerschappij! Aan de vrede zal geen einde komen. Band Een kind is ons geboren: a, b, c, d, e

21 .... Allen Een kind is ons geboren Een zoon is ons gegeven En de heerschappij rust op zijn schouders Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare raadsman Goddelijke held, Eeuwige Vader, vredevorst. Een kind is ons geboren: a, b, c, d, e

22 .... Allen Groot is zijn heerschappij! Aan de vrede zal geen einde komen. Een kind is ons geboren: a, b, c, d, e

23 .... Allen Vrede op aarde, Vrede op aarde Vrede op aarde, In de mensen, een welbeha-agen. Een kind is ons geboren: a, b, c, d, e

24 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

25 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

26 .... Lukas 2: 1 - 20 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar

27 .... Lukas 2: 1 - 20 Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in

28 .... Lukas 2: 1 - 20 een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen

29 .... Lukas 2: 1 - 20 hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde

30 .... Lukas 2: 1 - 20 zich bij de engel een groothemels leger dat God prees met de woorden: 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen.’

31 .... Lukas 2: 1 - 20 ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen

32 .... Lukas 2: 1 - 20 zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

33 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

34 .... LvdK 138: 1, 2, 3, 4 Mannen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren. Vrouwen Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

35 .... LvdK 138: 1, 2, 3, 4 Vrouwen De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Mannen Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, die Koning.

36 .... LvdK 138: 1, 2, 3, 4 Mannen Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Allen Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

37 .... LvdK 138: 1, 2, 3, 4 Vrouwen O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Allen Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning

38 .... Zingen: Stille nacht, heilige nacht Lezen:Jesaja 9: 1 - 2c Zingen:Uw wonderbaarlijke licht Moment van stilte Votum en Zegengroet Lezen:Jesaja 9: 5 – 6 Zingen:een kind is ons geboren Gebed Lezen:Lukas 2: 1 - 20 Zingen: LvdK 138 beurtzang Preek:Lukas 2: 14 Zingen:Gezang 86

39 .... Lukas 2: 14 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

40 ....

41 .... Zingen:Gezang 86 Gebed Collecte:Goed nieuws Marcel Zimmer Zingen:Dank u Heer Zegen Zingen: Nu laat mij in vrede gaan.

42 .... Wij trekken in een lange stoet Op weg naar Bethlehem Wij gaan uw koning tegemoet O stad Jeruzalem Gezegend die Zijn komst begroet En knielen wil voor Hem Allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer! Band Gezang 86: 1, 2, 3, 4

43 .... Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer! Vrouwen Gezang 86: 1, 2, 3, 4

44 .... Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad, al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat, straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat! Allen Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer! Mannen

45 .... Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luide stem en blij bazuingeschal: Wij loven u Koning en Heer, Koning en Heer! Wij loven u Koning en Heer! Allen Gezang 86: 1, 2, 3, 4

46 .... Zingen:Gezang 86 Gebed Collecte:Goed nieuws Marcel Zimmer Zingen:Dank u Heer Zegen Zingen: Nu laat mij in vrede gaan.

47 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de Zending Na de collecte zingen we: Dank u Heer

48 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de Zending Goed nieuws, goed nieuws Iedereen moet het horen Goed nieuws, goed nieuws Jezus is geboren Hij wil je heel graag helpen in alles wat je doet En gaat het soms wat moeilijk Hij geeft je nieuwe moed

49 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de Zending Hij is de allerbeste geen ander is als Hij De machtigste en sterkste Hij is het allebei Goed nieuws, goed nieuws Iedereen moet het horen Goed nieuws, goed nieuws Jezus is geboren

50 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerk En de 2de collecte voor de Zending En Hij is ook een Vader die heel veel van je houdt Hij draagt je in zijn armen als jij op Hem vertrouwt Hij geeft je echte vrede en wie in Hem gelooft die krijgt het eeuwig leven want dat heeft Hij beloofd

51 .... COLLECTE Zondag Is de collecte voor de Kerk Goed nieuws, goed nieuws Iedereen moet het horen Goed nieuws, goed nieuws Jezus is geboren Hij is ook altijd bij je en altijd om je heen En waar je ook naar toe gaat Hij laat je nooit alleen

52 .... COLLECTE Goed nieuws, goed nieuws Iedereen moet het horen Goed nieuws, goed nieuws Jezus is geboren Zondag Is de collecte voor de Kerk

53 .... COLLECTE Zondag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Dank u Heer

54 .... Solo Vol van onrust was mijn hart; waarheen moest ik gaan? Maar bij U vind ik rust; Heer, ik eer Uw Naam. Allen Dank U Heer, dat U houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. Dank U Heer, voor wat U deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart. Dank U Heer: 1, 2, 3

55 .... Allen Zonder U was ik zwak; waar kwam mijn hulp vandaan? Maar in U vind ik kracht; Heer, ik prijs Uw Naam. Allen Dank U Heer, dat U houdt van mij. Ondanks mijn zonden staat uw liefde vast. Dank U Heer, voor wat U deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart.

56 .... Solo Dank U Heer, voor wat U deed voor mij. Nu mag ik leven heel dicht aan uw hart. Dank u heer Dank U Heer: 1, 2, 3

57 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c).... Na de zegen zingen we: Nu laat U mij in vrede gaan

58 .... Hoe lang nog tot uw vrede komt? Wanneer vertroost U Israël? Hoe lang tot uw gezalfde komt en Davids huis in eer herstelt? Hoor ons gebed, zie ons verdriet; onthoud ons uw genade niet. O Trooster, geef ons hoop en moed als U ons ongezien ontmoet. Solo Allen Nu laat U mij in vrede gaan: 1, 2, 3, 4

59 .... U leidt mij naar uw heiligdom; ik zie de hoop van Israël. Uw rijk van recht en vrede komt: de volken zien en staan versteld. Gezegend is de vredevorst, de redder die uw volk verlost. Gezegend is dit heilig kind, dat door zijn dood de wereld wint. Allen Nu laat U mij in vrede gaan: 1, 2, 3, 4

60 .... Nu laat U mij in vrede gaan, want U lost uw beloften in. Ik neem uw redding dankbaar aan, tot eens de wereld vrede vindt. Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet! Solo Allen

61 .... Wanneer ik hier mijn ogen sluit, heet U mij welkom in uw huis. Ik leef het leven tegemoet, tot ik U zie en U ontmoet! Allen Solo Nu laat u mij in vrede gaan Nu laat U mij in vrede gaan: 1, 2, 3, 4

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 27 december om 9.30 uur. Van harte welkom.....

63 Nieuwjaarsborrel Zaterdag 2 januari 15.30 uur GKV Middelburg – Kruiskerk KliK presenteert: Van harte welkom! KliK?? Zie kerkblad

64


Download ppt "Nieuwjaarsborrel Zaterdag 2 januari 15.30 uur GKV Middelburg – Kruiskerk KliK presenteert: Van harte welkom! KliK?? Zie kerkblad."

Verwante presentaties


Ads door Google