De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromingen in de psychologie Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromingen in de psychologie Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."— Transcript van de presentatie:

1 Stromingen in de psychologie Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu vrije@hr.nl med.hro.nl/vrije

2 Even oefenen Hoe goed heb je opgelet tijdens het hoorcollege?

3 Vraag 1 Stelling 1: een verschil tussen de humanistische psychologie en het behaviorisme is dat de humanistische psychologie subjectiviteit centraal stelt en het behaviorisme niet Stelling 2: in de humanistische psychologie worden eigen ervaringen, in tegenstelling tot de psychoanalyse, in het ‘hier en nu’ geplaatst Welk antwoord is juist? a. Beide stellingen zijn juist b. Beide stellingen zijn onjuist c. Stelling 1 is juist, stelling 2 onjuist d. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 juist

4 Vraag 2 Wat is geen uitgangspunt van de theorie van Abraham Maslow: a. Een mens kan pas zichzelf worden als in de basisbehoeften is voorzien b. Ieder mens streeft naar zelfactualisatie c. Doelgerichte gedrag van de mens staat centraal d. Een mens is niet altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt

5 Vraag 3 Wat houdt het begrip ‘dynamische persoonlijkheid’ van Carl Rogers in? a. Iemand kan meerdere persoonlijkheden hebben b. Iemand z’n persoonlijkheid kan per dag verschillen c. En mens is altijd in ontwikkeling en groeit d. De persoonlijkheid van een mens is afhankelijk van de omgeving waarin hij opgroeit

6 Vraag 4 Als een moeder tegen haar dochtertje zegt: ‘als jij niet meer huilt, dan ben jij lief’, geeft zij in feite een boodschap van: a. Positieve waardering b. Negatieve waardering c. Voorwaardelijke acceptatie d. Onvoorwaardelijke acceptatie

7 Vraag 5 Een therapeut die zich kan inleven in de gevoelens van zijn cliënt, toont de volgende therapeutische basishouding: a. Onvoorwaardelijke acceptatie b. Empathie c. Echtheid d. Congruentie

8 Vraag 6 Noem de 5 behoeftes uit de behoeftepiramide van Maslow

9 Opdracht 1 Maslow In groepen van 4 Noem bij de hierna genoemde motivaties of behoeften bij welk hiërarchisch niveau van het model van Maslow deze zijn onder te brengen. Als je vindt dat een motivatie of behoefte bij meerdere niveaus is onder te brengen, dan moet je dat (gemotiveerd) aangeven. HechtingVerliefd zijn HongerGeld verdienen Verschijnselen willen begrijpenNachten lang studeren Een wereldreis willen makenTeamsport doen Vrienden hebbenNieuwe dingen willen leren Vraag: hoe zie je de 5 niveau’s terug op de HR?

10 Opdracht 2 Discussie In groepen van 4 Zijn echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie en empathie bij alle doelgroepen mogelijk? Waarom wel of niet? https://www.youtube.com/watch?v=iCMt7ynK9jg

11 Fimpjes Technieken vanuit humanistische psychologie https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10Fc VM http://www.gentleteaching.nl/gentle/index.php/n l/methodiek/persoonlijke-ontwikkeling/werken- aan-jezelf

12 Opdracht casus/rollenspel In groepjes van 4 Schrijf een korte casus (cliënt met een probleem) en speel deze uit in een rollenspel (hulpverlener & cliënt) Verwerk hierin: De psychoanalyse bij het verklaren van het gedrag/probleem (verwerk minimaal 1 begrip, bijv. een bepaald afweermechanisme) De houding van de hulpverlener tijdens het rollenspel/gesprek vanuit de humanistische psychologie (echtheid, empathie, onvoorwaardelijke acceptatie, technieken zoals luisteren en hummen) Als het probleem bekend is: Het behaviorisme als invalshoek voor de oplossing van het probleem (minimaal 1 begrip, bijv positieve beloning, modelleren) Speel dit rollenspel voor de klas. De rest van de klas schrijft op welke elementen uit de 3 stromingen herkent worden

13 Opdracht 3 Casus Lees casus Georgio (bijlage 2) Verklaar het gedrag van Georgio vanuit de psychoanalyse en het behaviorisme Hoe zou je met deze cliënt omgaan o.b.v. de humanistische psychologie?


Download ppt "Stromingen in de psychologie Werkcollege 4 Jennifer de Vries-Aydogdu med.hro.nl/vrije."

Verwante presentaties


Ads door Google