De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVO VSPW KORTRIJK OPLEIDINGSAANBOD Directievergadering Personenzorg 13 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVO VSPW KORTRIJK OPLEIDINGSAANBOD Directievergadering Personenzorg 13 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 CVO VSPW KORTRIJK OPLEIDINGSAANBOD Directievergadering Personenzorg 13 november 2015

2 WAT BIEDEN WE AAN ? Beroepsgerichte opleidingen binnen de zorg- en welzijnssector  Secundair onderwijs  Hoger Beroepsonderwijs (HBO5)  Bijscholingen

3 OPLEIDINGEN SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Begeleider in de Buitenschoolse Kinderopvang Begeleider in de Kinderopvang Logistiek Assistent Verzorgende/Zorgkundige Jeugd- en Gehandicaptenzorg Begeleider-Animator voor Bejaarden Ervaringsdeskundige in de Armoede en Sociale Uitsluiting Interculturele medewerker Aanvullende Algemene Vorming

4 OPLEIDINGEN HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Graduaat Orthopedagogie (Gespecialiseerd Opvoeder/Begeleider Klasse 1) Graduaat Seniorenconsulentenvorming Graduaat Maatschappelijk Werk Graduaat Sociaal-Cultureel Werk

5 BIJSCHOLINGEN EN VORMING OP MAAT Kaderopleiding voor Hoofdverpleegkundigen Kaderopleiding voor Leidinggevenden Gezinsbegeleiding Ouderen professioneel omkaderd Onthaalouderacademie Zorgkundige via bijscholing

6 VAN START MET EEN NIEUW TRAJECT HBO5 ORTHOPEDAGOGIE

7 AANLEIDINGEN Decreet hoger onderwijs  Graduaat = HBO5 = Associate Degree  HBO5 = 120 studiepunten  Toepassing ervan blijft aanslepen Evoluties in de sector  Perspectief 2020  Integrale jeugdhulp  Wijzigend functieprofiel opvoeder-begeleider Nood aan continue actualisatie van opleidingsprogramma Druk voor kortere trajecten (bijv. VDAB) Nood om aanvullingstraject te herbekijken

8 DOELSTELLING Een volwaardige route werkplekleren organiseren, zowel op HBO5- als op bachelorniveau!

9 NIEUW OPLEIDINGSTRAJECT » van start sinds 1 september 2015 » niet enkel Kortrijk » diploma Graduaat Orthopedagogie met 1440 lestijden » aanvullingstraject is mogelijkheid

10 NIEUW GELAAGD OPLEIDINGSCONCEPT 3 semesters 5 semesters op maat

11 INHOUD VAN DE OPLEIDING Kennismaking met het ortho(ped)agogische werkveld : mensen met een beperking, integrale jeugdhulp, mensen met een psychiatrische problematiek, specifieke doelgroepen, biologische basis van gedrag Basisvaardigheden en –methodieken : ortho(ped)agogische vaardigheden, methodieken en modellen, communicatieve vaardigheden, studievaardigheden en verwerken van informatie, werken in en met groepen, samenwerken in team en binnen de organisatie, samenwerken met cliënten en met netwerken, projectmatig werken

12 INHOUD VAN DE OPLEIDING Zelfreflectie, zelfhantering en levenslang leren Visies en denkkaders : hanteren van een emancipatorische begeleidingsstijl en visie, systemisch en vraaggestuurd werken, persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie, actuele visies en maatschappelijke tendensen, recht, ethiek en deontologie van het beroep.

13 INHOUD VAN AANVULLINGSTRAJECT Onderzoeksvaardigheden Aanzet naar orthopedagogisch management Orthopedagogische thema’s vanuit interculturele en internationale perspectieven Uitdieping theorie volgens keuze Werkplekleren Bachelorproef

14 TROUW AAN ONZE PRINCIPES » sterk praktijk- en beroepsgerichte opleiding » combinatie van leren en werken » competentiegerichte opleiding met stevige theoretische basis en aandacht voor vaardigheden en attitudes » les volgen in beperkte groepen en een persoonlijke benadering » niveau hoger onderwijs!

15 VERNIEUWINGEN 1/2 » de competenties van de opvoeder-begeleider van de toekomst » actuele visies en modellen in de zorg- en welzijnssector » meer aandacht voor het leren van elkaar, bijvoorbeeld via intervisies » een nog sterkere integratie van theorie en praktijk, bijvoorbeeld via leerteams » een vernieuwde lijn van modules beroepspraktijk

16 VERNIEUWINGEN 2/2 » we verwachten nog steeds 225u praktijk per semester maar de praktijkmodules krijgen een groter gewicht in het totaal van de opleiding » meer aandacht voor de diversiteit van de sector » mogelijkheden tot differentiatie en eigen keuzes in het traject » een korter opleidingstraject » een opleiding die voortaan erkend wordt als voltijdse opleiding door VDAB

17 BEGELEIDER IN DE KINDEROPVANG EEN HAALBAAR TRAJECT VOOR WERKENDEN

18 AANLEIDING Nieuw decreet kinderopvang Kwalificatie voor alle kinderbegeleiders tegen 2024

19 COMBI-TRAJECT Het behalen van een kwalificatie via een haalbaar traject Combineerbaar met een job, gezin … Praktijk 10-tal uren / week zoveel mogelijk waar je werkt Vrijstellingen waar mogelijk

20 COMBI-TRAJECT Beperkt aantal lessen, enkel op Zaterdagvoormiddag 1 avond / maand Van thuis uit werken voor je opleiding Op een moment naar keuze Op een plaats naar keuze 50% in contactonderwijs – 50% in afstandsonderwijs

21 COMBI-TRAJECT Thuisleren via duidelijke leerpaden en opdrachten Ook thuis interactie met leerkracht en medecursisten via het leerplatform


Download ppt "CVO VSPW KORTRIJK OPLEIDINGSAANBOD Directievergadering Personenzorg 13 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google