De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een duurzaam HRM beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een duurzaam HRM beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een duurzaam HRM beleid
De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid

2 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

3 Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement
Nodig voor de workshop? Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement

4 Voorstelling deelnemers
Functie? Organisatie? HR beleid?

5 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

6 Human Resources? Brainstorm

7 Vier dimensies van HR Instrumentele dimensie Mensgerichte dimensie
Organisationele dimensie Strategische dimensie

8 Instrumentele dimensie
Organisatie van arbeid en de daarbij horende administratieve, juridische en coördinerende opdrachten. Streven naar een efficiënte HR dienstverlening Arbeid reguleren en controleren door middel van regels, procedures, arbeidsovereenkomsten en werksystemen

9 Mensgerichte dimensie
Focust zich op de medewerkers. Legt de nadruk op de ontwikkeling van de motivatie, de capaciteiten en het potentieel van medewerkers. Richt zich op sociale processen en tracht die binnen de organisatie te verbeteren.

10 Organisationele dimensie
Focus op organisatiestructuur en organisatiecultuur Ontwikkelen van structuren om medewerkers te ondersteunen en te laten samenwerken om een gemeenschappelijk resultaat te bereiken.

11 Strategische dimensie
Proactieve rol Invloed van de externe omgeving Afstemming met de organisatiestrategie

12 Duurzaam HR is Respect Omgevingsbewustzijn Continuïteit
Flexibiliteit / Wendbaarheid (LT-denken is ook aanpassen)

13 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

14 Waarom de HRM Cockpit? Social profit Systematiek Hulpmiddel Overzicht
Eenvoudige metingen Social profit

15 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

16 Doel van de HRM Cockpit Ondersteuning in de ontwikkeling van een HR beleid Ondersteuning in de evaluatie van een HR beleid Ondersteuning in het nagaan van de impact van een HR beleid

17 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

18 Opbouw model – Strategische kaart
Visuele weergave Samenhang van het organisatiedoel en de nodige gedragingen, acties en … om dit organisatiedoel te bereiken.

19 Strategische kaart – Waarom?
Visuele representatie Oorzaak en gevolg worden duidelijk weergegeven waardoor het makkelijk wordt om te bepalen wat je moet meten. Als je niet weet waar je naartoe werkt dan kan je er ook nog komen met omwegen terwijl als je duidelijk weet waar je start (hoe het op dit moment is) en waar je naartoe wil (toekomst) je er veel duidelijker naartoe kan werken. Dit is voor elke strategie map zo maar zeker voor een HR strategie map aangezien je daar, meer dan in andere delen van de organisatie, de impact op het resultaat mist of niet duidelijk kan aantonen dat dat door HR komt. Het opstellen van een strategie map geeft dan ook duidelijk weer in welke relatie de onderlinge zaken staan. Zo kan bijvoorbeeld een betere methode van aanwerving (met een bijkomende vaardigheidstest bijvoorbeeld) er voor zorgen dat je beter personeel aanwerft en dat je organisatie minder fouten gaat maken. Aangezien het maken van minder fouten zich maar voordoet na een bepaalde tijd wordt vaak vergeten dat de betere aanwervingsprocedure hier toe bijdraagt. Het opstellen van een strategiemap brengt dan visueel in kaart op wat je impact hebt. Het geeft niet weer of je effectief impact heb, dat moet je nagaan door te meten maar het geeft wel weer of je er vanuit gaat dat je impact hebt. START DOEL START DOEL

20 Strategische kaart – Hoe?
Definieer je doelen Definieer je strategie Top down Assumpties (die gemeten kunnen worden) Strategische mapping is op zich niet zo heel moeilijk, het belangrijkste is echter dat je er de tijd voor neemt, en je kritisch durft na te denken over wat echt het belangrijkste is voor onze organisatie. De principes van strategische HR mapping zijn dezelfde als die van algemene strategische mapping. … en zeker bij HR is het belangrijk om te selecteren op welke doelen je je gaat focussen want je kan nooit ineens alles waarmaken. Het is een beetje zoals je keuzes maakt in het opstellen van je beleidsplan.

21 Meer tevreden patiënten
Hogere medewerkers-betrokkenheid Hogere jobsatisfactie Flexibele inzet van medewerkers Coachen van medewerkers door leidinggevenden Inzetten van telewerk en flexibele uurroosters Installatie van een coaching programma door HR

22 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

23 De HRM Cockpit Toelichten aan de hand van de case van de Politiezone

24 HRM Cockpit - Organisatiestrategie
Maximaal 3 prioritaire doelstellingen kiezen Vertalen naar Performantie, People, Planet Case hanteren

25 HRM Cockpit - Impact 10. Performantie Profit Voortbestaan van de organisatie, continuïteit. Social Profit Maatschappelijke doelstellingen van de organisatie. 11. People Groei, welbevinden en de ontwikkeling van de medewerkers 12. Planet Ecologisch aspect van de organisatie

26 HRM Cockpit - HR Succes 7. Organisatiedesign en mindset van de medewerkers Welke organisatiecultuur en –structuur hebben we? Wat is de attitude van de medewerkers ten opzichte van de organisatie? 8. Duurzaam gedrag van de medewerkers Gedragen medewerkers zich zoals we beogen? Welke acties ondernemen ze en passen deze binnen de organisatie? 9. Competenties van de medewerkers Vaktechnische competenties van de medewerkers.

27 HRM Cockpit - HR Proces 4. Performantie- en talentmanagement van de medewerkers Instroom, doorstroom en uitstroom van de medewerkers Talentontwikkeling 5. Leidinggeven Hoe gaan leidinggevenden om met medewerkers? Worden leidinggevenden voldoende ondersteund hierin? 6. Organisatieontwikkeling en communicatie Welke organisatiecultuur en –structuur hebben we nodig om te komen tot het gewenste organisatiedesign? Communicatie met de medewerkers over het waarom en het hoe van veranderingen.

28 HRM Cockpit - HR Input HR capaciteit
Heeft HR voldoende kennis en expertise in huis om een HR beleid te ontwikkelen, of om relaties aan te gaan met partners die hen hierin kunnen ondersteunen? 2. HR beleid & strategie Ontwikkeling van het HR beleid en de HR strategie. 3. HR methoden, systemen en instrumenten Ondersteunende instrumenten om het HR beleid te kunnen implementeren binnen de organisatie.

29 Dit wil zeggen voor de invulling:

30 Dit wil zeggen voor de implementatie:

31 Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit?
Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case

32 Aan de slag - case Bepaal voor de organisatie een prioritair pad met behulp van de HRM Cockpit Welzijnsorganisatie

33 Prioritaire pad

34 Over de vorming, over het model, over het beschikbare materiaal ….

35 Bedankt! Voor bijkomende informatie: www.hrmcockpit.org
Vragen? Contacteer


Download ppt "Naar een duurzaam HRM beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google