De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Siri Kruit med.hro.nl/krusr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Siri Kruit med.hro.nl/krusr."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Siri Kruit E-mail: sirikruit@live.nl med.hro.nl/krusr

2 Vandaag Presentatie College over Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen (H. 12 Nevid)

3 Dissociatieve stoornissen (tabel 12.1) 1.Dissociatieve identiteitsstoornis 2.Dissociatieve amnesie 3.Dissociatieve fugue 4.Depersonalisatiestoornis

4 Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) Voorbeeld Voorbeeld2oorbeeld Voorbeeld2 Symptomen -Minstens 2 persoonlijkheden (alters) huizen in betrokkene -Persoonlijkheden hebben regelmatig volledige controle over gedrag -Onvermogen om persoonlijke informatie te herinneren -Geen gevolg van medicatie of lichamelijke aandoening - MPS = oude term Critici wijzen erop dat de kans dat iemand de diagnose DIS krijgt mede afhankelijk is van de cultuur en de therapeut. In de literatuur waren tot 1970 in totaal 79 gevallen van DIS bekend. In 1986 bedroeg dit aantal in Noord-Amerika 6000.

5 Dissociatieve amnesie Tekenen van geheugenverlies zonder aantoonbare lichamelijke oorzaak. - Gelokaliseerde amnesie: Gebeurtenissen uit een specifieke periode zijn uit het geheugen verdwenen. - Selectieve amnesie:Alleen de verontrustende dingen uit een bepaalde periode vergeten. - Algehele amnesie: De betrokkene vergeet zijn hele leven: wie hij is, wat voor werk hij doet, waar hij woont, enz. - Voortdurende amnesie:De betrokkene vergeet alles wat er vanaf een specifiek moment is gebeurd. - Gesystematiseerde amnesie:Het geheugenverlies beperkt zich tot een bepaalde categorie van informatie.

6 Dissociatieve fugue Stoornis waarbij iemand plotseling wegvlucht uit zijn dagelijks leven, verhuist een nieuwe identiteit aanneemt en persoonlijke herinneringen vergeet

7 Depersonalisatie stoornis Depersonalisatie: Gevoelens van onwerkelijkheid over, of losgekoppeld zijn van zichzelf of het eigen lichaam Derealisatie: Gevoel van onwerkelijkheid over de omgeving Depersonalisatiestoornis (tabel 12.3)  Aanhoudende of terugkerende episodes van depersonalisatie  Het realiteitsbesef blijft intact  Resulteert in angst of vermijding  Kan niet in verband gebracht worden met het gebruik van alcohol of drugs Je zal het maar hebben

8 Dissociatieve stoornissen Theoretische perspectieven - Psycho-dynamisch - Sociaal-cognitief - Biologisch Behandeling -Dissociatieve amnesie en fugue lossen meestal vanzelf op -DIS: Psychoanalytische therapie door re-integratie van persoonlijkheden

9 Somatoforme en nagebootste stoornissen Somatoforme stoornis stoornis waarbij de persoon fysieke klachten heeft, zonder dat er een lichamelijke verklaring voor is Nagebootste stoornis het opzettelijk opwekken van psychologische of lichamelijke symptomen Simuleren doen alsof je ziek bent om werk of andere verplichtingen te voorkomen = oneerlijk of gewetenloos, maar is geen psychische stoornis

10 Overzicht somatoforme en nagebootste stoornissen Somatoforme stoornissen - Conversiestoornis - Hypochondrie - Gestoorde lichaamsbeleving - Pijnstoornis - Somatisatiestoornis Nagebootste stoornis - Syndroom van Münchausen (by proxy)

11 Somatoforme stoornissen Conversiestoornis - Verlies of verstoring van lichamelijke functie zonder een duidelijke lichamelijke oorzaak. - Niet opzettelijk; meestal in stressvolle situaties - Moeilijk onderscheid tussen conversiestoornis en mogelijke echte (onopgemerkte) neurologische aandoening Hypochondrie -Foute interpretatie van lichamelijke symptomen >> Angst dat het tekenen zijn van een ernstige ziekte -Erg en onnodig bezorgd over symptomen -Boosheid als arts angsten als oorzaak van klachten benoemt -Vaak in combinatie met angststoornis of depressie

12 Somatoforme stoornissen (2) Verstoorde lichaamsbeleving -Een obsessie met een imaginair of sterk overdreven defect in het uiterlijk -Overtuiging: anderen denken negatief over mij i.v.m. mijn uiterlijk -Dwangmatig handelen in de vorm van fatsoeneren, wassen of haar in model brengen Pijnstoornis -Psychologische factoren spelen (vermoedelijk) een belangrijke rol bij het ontstaan, verergering en duur van chronische pijnen -De pijn kan iemands (gezins-)leven volledig domineren -Discussie: is de somatoforme pijnstoornis wel een aparte psychiatrische diagnose?

13 Somatoforme stoornissen (3) Somatisatiestoornis -Een constante stroom van uiteenlopende klachten zonder dat er een lichamelijke oorzaak is te vinden -De klachten lijken vaag of overdreven -De cliënten maken veel gebruik van medische voorzieningen -Vaak in combinatie met angststoornissen of depressie Nagebootste stoornis : syndroom van Münchausen -Geveinsde ziekte: cliënt doet of hij ziek is of maakt zichzelf ziek -Het is geen gewoon ‘simuleren’: waarschijnlijk om psychologische behoefte te vervullen -Ernstig lijden bij de cliënt: veel ziekenhuisbezoek en/of medische behandelingen -‘By proxy’: het kind van de cliënt heeft de geveinsde ziekte en ondergaat de medische behandelingen voorbeeld

14 Nagebootste stoornis: Syndroom van Münchausen -Geveinsde ziekte: cliënt doet of hij ziek is of maakt zichzelf ziek -Het is geen gewoon ‘simuleren’: waarschijnlijk om psychologische behoefte te vervullen -Ernstig lijden bij de cliënt: veel ziekenhuisbezoek en/of medische behandelingen -‘By proxy’: het kind van de cliënt heeft de geveinsde ziekte en ondergaat de medische behandelingen voorbeeld

15 Somatoforme stoornissen en behandeling Cognitieve gedragstherapie Verwijderen van bronnen van ziektewinst (secundaire bekrachtiging) Ontwikkelen van vaardigheden, beter leren omgaan met stress Corrigeren van niet kloppende gedachten over gezondheid en uiterlijk Psychodynamische therapie: in kaart brengen en doorwerken van onbewuste conflicten Medicatie (antidepressiva specifiek bij hypochondrie)

16 Volgende week  Persoonlijkheidsstoornissen Hoofdstuk 16 (Nevid)


Download ppt "Naam: Siri Kruit med.hro.nl/krusr."

Verwante presentaties


Ads door Google