De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Begeleid Werken 1 december 2015 Regelgeving Van een experiment naar PVF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Begeleid Werken 1 december 2015 Regelgeving Van een experiment naar PVF."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Begeleid Werken 1 december 2015 Regelgeving Van een experiment naar PVF

2 Recht op arbeid voor iedereen

3 Arbeidszorg Begeleid Werken kadert in een ruimer verhaal van arbeidszorg

4 Voor wie ? Mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg wil voor deze mensen het recht op arbeid waarborgen

5 Waar? Atelier Enclave Individueel begeleid werken

6 Begeleid Werken Waarborgt het recht op arbeid Is inclusief Gebeurt volgens de methodiek van Supported Employment

7 Wetgeving Evoluties in de regelgeving

8 Projectsubsidie 31 mei 1999 Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van het experiment ‘arbeidszorg voor personen met een handicap’

9 13 juli 2001 Besluit van de Vlaamse regering houdende de heroverweging van de budgettaire middelen door de organisatie van ambulante begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een handicap en houdende de aanpassing van de werkingskosten van de semi- internaten voor schoolgaanden

10 Convenant De voorziening zet met ingang van (datum) (aantal) plaatsen om in ambulante begeleiding Het aantal ambulante begeleidingen dat hiermee kan gerealiseerd worden, zal (aantal) begeleidingen bedragen op jaarbasis

11 Uitgangspunten 3 plaatsen Dagcentrum = 400 begeleidingen van 1 uur of 800 begeleidingen van ½ uur Begeleidingen = alle rechtstreekse acties met een cliënt of met een relevante derde partij Een aaneengesloten prestatie > 2 uur = max. 2 begeleidingen van 1 uur of 4 begeleidingen van ½ uur

12 Uitgangspunten vervolg 3 plaatsen DC = ± 0,9 VTE personeel, afhankelijk van de omkadering dagcentrum Werkingsmiddelen = 7.933 €, te indexeren

13 Voorwaarden Bij voorkeur geen persoonlijke bijdrage voor cliënten Registratie van cliënten, werkposten en begeleider(s) Voorziening sluit verzekeringen af – Lichamelijke ongevallen + verplaatsingen van en naar de werkpost – Burgerlijke aansprakelijkheid Werken met type-overeenkomsten

14 Concrete vertaling 1DC =133 begeleidingen van 1 uur 266 begeleidingen van ½ uur 1DC =± 0,3 VTE 1DC =2.644,33 €, te indexeren

15 Nieuw besluit 2011 Convenanten worden afgeschaft Begeleid Werken = methodiek binnen de dagcentra Begeleidingen worden geregistreerd Rapportage aan het VAPH voor 31 maart van het jaar volgend op het prestatiejaar

16 Begeleiding Rechtstreekse acties van een jobcoach met cliënt of relevante derde partij Individueel en trajectmatig Minstens ½ uur en max. 2 uur (2 begeleidingen van ½ uur = 1 uur) Gemiddeld 42 begeleidingen van 1 uur per jaar per cliënt voor subsidiëring

17 Uitgangspunten Begeleid Werken laat toe meer cliënten te bereiken 1 DC = 133 begeleidingen 133 begeleidingen voor minimaal 3 cliënten Gemiddeld 42 begeleidingen per cliënt voor subsidie

18 Flexibiliseringspremie Deze premie staat niet ter discussie indien aangetoond wordt dat meer cliënten bereikt worden dan het erkenningsaantal Flexibiliseringspremie compenseert persoonlijke bijdrage van cliënten = Gekoppeld aan subsidiëring werkingstoelage

19 Begeleidingen Gemiddeld 42 begeleidingen van 1 uur per cliënt op jaarbasis

20 FAM 2015 - 2015 Erkenningsstelsel wordt afgeschaft. Voorzieningen krijgen personeelspunten toegekend. Input- en outputindicatoren worden vastgelegd. Voorziening krijgt grotere vrijheid in het vraaggestuurde aanbod.

21 RTH (anno 2015) Beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Geen toegangspoort nodig (inschrijving – PEC –zorgregie) Erkend als persoon met een handicap of vermoeden van handicap Geen gebruik maken van NRTH

22 RTH (anno 2015) Begeleid Werken valt onder mobiele begeleiding. Mobiele begeleiding: max. 12 begeleidingen per jaar, MAAR eerste en tweede jaar samen: max. 48 begeleidingen Mobiele begeleiding: 0,22 personeelspunten Werkingsmiddelen: 89 € per personeelspunt

23 RTH (anno 2015) Personeelspunten: Begeleider klasse 171 punten Begeleider klasse 2A63,5 punten Persoonlijke bijdrage: max. 5 € per mobiele begeleiding (‘not done’ binnen BW!?)

24 RTH (anno 2015) MAGDA Leuven: gemiddeld 26 begeleidingen per Begeleid Werker binnen NRTH Mobiele begeleiding binnen RTH leunt hier heel dicht bij aan: mobiele begeleiding jaar 1 =24 mobiele begeleiding jaar 2 =24 vanaf derde jaar =12

25 RTH (anno 2015) Praktisch voorbeeld: 1 nieuwe cliënt =24 begeleidingen x 0,22 5,28 personeelspunten 5,28/71*38 =2,82/38 5,28*89 werkingsm. = 469,92€

26 RTH (anno 2015) MAGDA Leuven: een samenwerkings- verband van Oostrem, Hejmen, Ons Tehuis Brabant, Huis in de Stad en Huize Eigen Haard 14 jobcoaches 207 personeelspunten binnen RTH = 110/38 of 2,91 VTE 18.423 € werkingsmiddelen

27 Ontwerp BVR RTH 2016 Vanaf 2016 kan een cliënt, binnen RTH, 8 punten op jaarbasis opnemen: Mobiele begeleiding0,22 punten Ambulante begeleiding0,155 punten Dagopvang0,087 punten Verblijf0,13 punten

28 Ontwerp BVR RTH 2016 Het VAPH zal een voorziening bij de uitbouw van RTH enkel erkennen indien de voorziening minimum 35 personeelspunten inzet. Dit kadert binnen de visie van vereenvoudiging en schaalgrootte. Indien er voor 90% prestaties kunnen aangetoond worden, ontvangt de voorziening 100% subsidies.

29 Ontwerp BVR RTH 2016 8 punten Indien enkel mobiele begeleiding 8 : 0,2236 begeleidingen Indien enkel dagopvang 8 : 0,08792 dagen Indien enkel verblijf 8 : 0,1362 verblijf

30 Ontwerp BVR RTH 2016 Indien enkel ambulant 8 x 0,15552 begeleidingen Combinaties zijn mogelijk, voor zover de 8 punten niet overschreden worden Het puntenaantal blijft behouden en vermindert niet langer vanaf het derde jaar (in casu mobiele begeleiding).

31 PVF 2017? Voucher De werkwijze RTH kan de sleutel zijn voor de inzet PVF. Verschillende formules zijn mogelijk: Binnen NRTH:1 DC = 3 BW of meer 1/3 PVF DC

32 PVF 2017? Voucher Binnen NRTH: Aantal begeleidingen (max.42) x 0,22 9,22 punten = 4,94/38 7 tot 8 Begeleid Werkers voor 1 VTE

33 PVF 2017? Cash Light aanbod 20 uur voor opstart tem training op de werkvloer (binnen drie maanden)* Nadien 1 begeleiding per maand* (*cliëntgerelateerd)

34 PVF 2017? Cash Intensiever aanbod 40 uur voor opstart tem training op de werkvloer (binnen de drie tot zes maanden) * Nadien 2 begeleidingen per maand* (*cliëntgerelateerd)

35 PVF 2017? Cash Kostprijs Voor elk cliëntgerelateerd uur worden twee uur aangerekend + 20% overhead Formules, geënt op regelgeving RTH zijn eveneens mogelijk.

36 BW binnen De Lovie vzw Dagondersteuning RTH

37 Dagcentrum: 5 vestigingsplaatsen totaal aantal begeleide personen – Diksmuide:9pers. – Lo:21pers. – Poperinge30pers. – Ieper24pers. – Wervik2pers.

38 Dagcentrum: 5 vestigingsplaatsen totaal aantal begeleid werkers 20112015 – Diksmuide:2pers.3pers. – Lo:2pers.6pers. – Poperinge0pers.6pers. – Ieper0pers.2pers. – Wervik1pers.0pers. 5pers.17pers.

39 TNW: 5 vestigingsplaatsen totaal aantal begeleid werkers 20112015 – Diksmuide:7pers.5pers. – Lo:0pers.0pers. – Poperinge8pers.8pers. – Ieper4pers.11pers. – Wervik5pers.4pers. 24pers.28pers.

40 RTH Aantal personeelspunten binnen RTH: 181* Beslissing eind 2014 om 35,5 punten te reserveren voor begeleid werk 2 personen aangesteld: 0,5 VTE en 0,25 VTE * PH De Lovie - budget 2015

41 RTH Regio:- Diksmuide-Poperinge - Ieper-Wervik Opdracht gedefinieerd in te behalen begeleidingen Eind 2015 – 13 personen begeleid – 180 RTH-begeleidingen (ICB) = 39,6 pptn

42 Advies Geloof in de meerwaarde van begeleid werken. Middelen zijn er binnen FAM en RTH. Definieer de krijtlijnen. Wees ambitieus. Zoek jobcoaches die zelfstandig kunnen werken. Geef ze de vrijheid en ondersteun ze.

43 Advies De vraag is er. Bouw op de ervaringen van anderen maar schrijf uw eigen verhaal. Begeleid werk is niet afhankelijk van schaalgrootte. Binnen PVF wordt veel nagedacht over nieuwe woonvormen maar minder omtrent andere vormen van dagondersteuning. Begeleid werken biedt veel kansen.


Download ppt "Studiedag Begeleid Werken 1 december 2015 Regelgeving Van een experiment naar PVF."

Verwante presentaties


Ads door Google