De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen hebben?

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar oud. Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerkelijke kassen uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 13 december a.s. hoopt ds. K. Groeneveld in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Gemeenteavond op maandag 7-12-15 Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Vandaag de laatste dag om briefjes voor het crècheschema in te leveren. Maandag 7 december gebedskring 13.30 bij Corry Francke Donderdag 10 december van 10 tot 11.30 uur Trefpunt

5 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

8 Opw. 733 1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam..

9 Opw. 733 2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; tienduizend redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam..

10 Opw. 733 3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. Verheerlijk zijn heilige naam.

11 JdH 33 1 Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, Die hemel en aarde verenigt te zaam. Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart! Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

12 JdH 33 2 Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, Want Hij kwam om zalig te maken op aard'. Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf. Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. Kent gij, kent gij, die Jezus niet, Die om ons te redden de hemel verliet?

13 JdH 33 3 Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof, En d'engelen zingen voortdurend Zijn lof. O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan, Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer, Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!"

14 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

15 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

16 Gez. 9: 6 Schenk Uwen zegen bij Uw Woord; Het rijk des satans word' verstoord; Sterk leraars, sterk onz' overheid, In 't werk, door U hun opgeleid.

17 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

19 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

20 Ps. 34: 6, 8 Komt, kindren, hoort naar mij, Neem mijn' getrouwen raad in acht. Ik leer, opdat g' uw plicht betracht, Wat 's HEEREN vreze zij. Hebt gij in 't leven lust In dagen, waar men 't goed' in ziet, Waarin men vrij is van verdriet, Waar niets ons heil ontrust?

21 Ps. 34: 6, 8 God slaat een gram gezicht Op bozen, die Hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan Door 't hoogste strafgericht. Maar Hij ziet gunstig neer Op hem, die naar Zijn wetten leeft: God is het, Die hem uitkomst geeft, Zijn groten Naam ter eer.

22 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

23 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

24 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

25 Verkondiging Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 >>> Gez. 1: 1, 6, 9 Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen hebben?

26 Verkondiging Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 >>> Gez. 1: 1, 6, 9 Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen hebben? 1)Geboden genegenheid 2)Gepaste gehoorzaamheid 3)Gelovig geduld

27 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

28 Gez. 1: 1, 6, 9 Mijn ziel, herdenk met heilig beven, Hoe God, met majesteit bekleed, Zijn wet op Horeb heeft gegeven, Waar Hij deez' woorden horen deed:

29 Gez. 1: 1, 6, 9 Gij zult uw ouders need'rig eren, Opdat uw God, die eeuwig leeft, Uw dagen gunstig moog' vermeêren, In 't land, dat Zijne hand u geeft!''

30 Gez. 1: 1, 6, 9 Och, of wij Uw geboôn volbrachten! Genâ, o hoogste Majesteit! Gun door 't geloof in Christus krachten, Om die te doen uit dankbaarheid.

31 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

32 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande

36 Gezang 179a

37

38

39

40 Liturgie zondag 6 december Mededelingen Opw. 733 en JdH 33 *Stil gebed *Votum en groet Gez. 9: 6 Gebed Schriftlezing: Lukas 2: 45-51 Romeinen 13:1-2 Efeze 6: 1-8 Ps. 34: 6, 8 Kindernevendienst HC. 39: 104 Verkondiging Gez. 1: 1, 6, 9 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed *Geloofsbelijdenis *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate Hoe ga je om met mensen die het voor het zeggen."

Verwante presentaties


Ads door Google