De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor agoog in de GGZ outreachend werken, tweede bijeenkomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor agoog in de GGZ outreachend werken, tweede bijeenkomst."— Transcript van de presentatie:

1 Minor agoog in de GGZ outreachend werken, tweede bijeenkomst

2 van Hemert zorgvermijding, zorgmissing en zorgverlamming het sociale netwerk fasen van verandering volgens Proschaska en Diclemente voor vandaag:

3 Zoals een rups moet eten, moet een agoog in de GGZ lezen!!! Kennis komt niet vanzelf!

4 Minor betekent per definitie dat je verdiept Dat is een proces wat inhoudt dat je als student de theoretische en praktische concepten over het werken in de GGZ actief bestudeert. Niet alleen omdat het moet van de docent, maar omdat het noodzakelijk is voor een adequate beroepsuitoefening

5 dat gezegd hebbende: Van Hemert

6 hoogleraar epidemiologie van de Openbare GGZ, Universiteit van Leiden Epidemiologie: wetenschap die het voorkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking bestudeeert.

7 Van Hemert Hoe vaak komen, in dit geval psychiatrische aandoeningen voor? Waar komen ze voor? Is er een verband tussen het voorkomen en de verspreiding en de sociale omgeving / sociale omstandigheden Denk aan het voorbeeld van Mustapha over schizofrenie onder Marokkaanse Nederlanders

8 Centrale thema’s Naar schatting 7 promille van de bevolking heeft te maken met (ernstige) psychiatrische problemen: dat zijn bijna 120.000 mensen in heel Nederland

9 Het gaat om angsten, depressies, trauma’s, wanen, autisme spectrum stoornissen, adhd, persoonlijkheidsstoornissen Vaak in combinatie met middelengebruik of verslaving (dubbele diagnose)

10 traumatisch stigmatiserend basisprincipes GGZ autonomie vermaatschappelijking

11 Autonomie: fundamentele recht van zelfbeschikking van ieder individu. Als ik niet wil, hoef ik niet! Niemand kan mij dwingen! Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!

12 V ermaatschappelijking De tendens om mensen met een beperking niet meer in grote, verafgelegen instellingen te behandelen en ondersteunen maar de opvang, begeleiding en ondersteuning midden in de samenleving te organiseren. Ander woord: de-institutionalisering

13 Cijfers Een derde deel van het totale budget voor de GGZ gaat naar 10 % van de cliënten: 90 % van de potentiële doelgroep van de GGZ krijgt niet de hulp die nodig is

14 Omslag in het denken: Paradigma-wisseling Bedden- reductie beddenreductie Ambulantisering

15 zorgmijding, zorgverlamming en zorgmissing Hoe komt het nu dat zo’n grote groep cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen geen baat heeft bij het aanbod van de ggz?

16 Roept u maar! Benoem zoveel mogelijk redenen als je kunt verzinnen waarom mensen die hulp nodig hebben geen toegang hebben tot de hulpverlening van de GGZ. met minder dan tien redenen neem ik geen genoegen!

17 zorgvermijding, zorgverlamming extreme overlast, een reportage op http://www.eenvandaag.nl/binnenland/31563/ext reme_overlast

18 Het belang van het sociale netwerk formele en informele netwerken Welke problemen doen zich voor?

19 Jullie zijn de experts! Wissel in groepjes van vier studenten uit welke problemen jij in het hier en nu, in je eigen praktijk, ondervindt in de samenwerking met betrokken professionals buiten je eigen organisatie.

20 Sociale steun draagkracht en draaglast

21 erkenning en respect Mensen nemen zoals ze zijn! Verwondering en acceptatie Deel uitmaken van een netwerk, ergens bij horen ontmoeting, waardetoekenning en zingeving Het simpele is vaak doeltreffend en toereikend

22 Veranderen! Zoek met elkaar voorbeelden van hoe jij er in geslaagd bent om voor jezelf een verandering in gewoonten, gedrag, houding, doelen etc. te realiseren. Wat heeft jou geholpen en gehinderd om een bepaalde situatie of bepaald gedrag te veranderen?

23 Prochaska en Diclemente: fasen van verandering Je kunt een psychiatrische aandoening niet wegpoetsen. Je kunt wel werken aan de manier waarop je die aandoening hanteert. Je kunt gedrag veranderen. Hoe verloopt dat proces?

24

25 presentiebenadering volgende week


Download ppt "Minor agoog in de GGZ outreachend werken, tweede bijeenkomst."

Verwante presentaties


Ads door Google