De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 19:00voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor SIRIZ (voorheen de VBOK). Deze vereniging verleent hulp bij nood vanwege onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap, bij zwangerschapsverlies en bij alleenstaand (tiener)moederschap.

4 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

5 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

6 Gezang 175C

7 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

8 Opwekking 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft.

9 Opwekking 44 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

10 Opwekking 44 Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht.

11 Opwekking 44 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

12 Opwekking 44 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

13 Opwekking 44 Refrein: Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

14 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

15 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

16 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

17 Psalm 49: 1 - 3 1 Gij volken, overal ter wereld, hoort! Komt, stervelingen, luistert naar mijn woord, of u nu rijk bent en in weelde baadt, dan wel gering en niet in aanzien staat. ‘t Is enkel wijsheid wat mijn mond onthult, van louter inzicht is mijn hart vervuld. Ik zal mijn oor naar wijze spreuken keren, u mijn geheim met zang en citer leren.

18 Psalm 49: 1 - 3 2 Wat zou ik vrezen in een kwade tijd, als mij omringt de ongerechtigheid van rijken die vertrouwen op hun geld en sterk op eer en aanzien zijn gesteld. Geen mens redt ooit een broeder van de dood, geen losprijs die aan God voldoening bood. Er is niet één die altijd voort zal leven, als ware hij van dood en graf ontheven.

19 Psalm 49: 1 - 3 3 Want zie, hoe zelfs de wijze sterven moet. De dwazen zwelgen wel in overvloed, maar zij vergaan, 't graf blijft hun niet bespaard, hun rijkdom is voor anderen vergaard. Zij denken: onze huizen houden stand, naar onze namen noemen wij ons land. De mens, hoe trots en praalziek in zijn leven, hij eindigt als het stomme vee zijn leven.

20 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

21 Schijn bedriegt Niet of de media er vol van zijn …

22 Schijn bedriegt Niet of de media er vol van zijn … … maar of je Gods Rijk zoekt!

23 Schijn bedriegt Niet de mooie cijfers …

24 Schijn bedriegt Niet de mooie cijfers … … of het ‘breaking news’ …

25 Schijn bedriegt Maar de kracht van Gods wijsheid!

26 RED JE LEVEN DOOR STANDVASTIGHEID

27 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

28 LvdK 470: 1, 2, 3, 4 1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God, Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

29 LvdK 470: 1, 2, 3, 4 2 Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt, gevallen in schuld, door wroeging geplaagd, vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest, mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

30 LvdK 470: 1, 2, 3, 4 3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

31 LvdK 470: 1, 2, 3, 4 4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

32 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

33 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

34 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

35 Psalm 121: 1 - 4 1solo Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

36 Psalm 121: 1 - 4 2 west Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

37 Psalm 121: 1 - 4 3 oost De HEER brengt al uw heil tot stand, des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. uw schaduw aan uw rechterhand; de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

38 Psalm 121: 1 - 4 4 allen De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

39 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen

40 Gezang 182E 4-stemmig

41 Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgie ds. K. Harmannij Collecte: VBOK/ Siriz Opwekking44: Lucas20:45- 21: 19 Psalm49:1- 3 Lucas21:19 LvdK470: Psalm121: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google