De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzedelen als onderdeel van de structuur Voorbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzedelen als onderdeel van de structuur Voorbeeld."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

6 Voorbeeld

7 Soorten Keuzedelen

8 Voorbeeld keuzedelen - kappers

9 Voorbeelden van keuzedelen

10 Keuzedelen en hun karakteristieken

11 Omvang studielast keuzedeelverplichting KwalificatieSoort opleidingKeuzedeelverplichting Niveau 1Entreeopleiding240 klokuren Niveau 2Basisberoepsopleiding480 klokuren Niveau 3Vakopleiding720 klokuren Niveau 4Middenkaderopleiding 3 jr720 klokuren Niveau 4Middenkaderopleiding > 3 jr960 klokuren Niveau 4Specialistenopleiding240 klokuren

12 Keuzedelen en hun karakteristieken

13

14

15

16

17 Diplomering keuzedelen vanaf cohort 2018-2019 › Het behalen van een keuzedeel is wél bepalend voor het behalen van het diploma; de hoogte van het resultaat is onderdeel van de slaag-zakbeslissing › Een voorstel voor compensatie wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer: Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of “voldoende” zijn Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende eindwaardering zijn De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie › Dat geldt voor keuzedelen waarmee de keuzedeelverplichting wordt ingevuld; gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student niet-gekoppelde keuzedelen

18 › De school bepaalt welke gekoppelde keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen › › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen Keuzedeel en aanbodverplichting › Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen › Omvang aanbodverplichting is dus groter dan omvang keuzedeelverplichting

19 Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties

20 › Het wel of niet behalen van een keuzedeel is (nog) niet bepalend voor het behalen van het diploma › Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma. Dit noemen we ‘aanvullende diplomavoorwaarde’ › Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie Diplomering keuzedelen › Dat geldt voor gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student voor niet-gekoppelde keuzedelen

21

22 Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de aanvullende diplomavoorwaarde De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de student het reeds behaald heeft › › Vrijstelling voor behaalde keuzedelen Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde › Of als de student een verzoek heeft gedaan voor een niet gekoppeld keuzedeel dat in het aanbod van de school zit en niet overlapt met de kwalificatie › De aanvullende diplomavoorwaarde is: aanwezigheid van een examenresultaat voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting ›

23 Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in de beoordeling of voldaan is aan de aanvullende diplomavoorwaarde Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft › › Gevolgde keuzedelen Met de aanwezigheid van een examenresultaat, is voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde ›

24

25

26 › Meer informatie en nieuws: herzieningmbo.nl › Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen: kwalificatiesmbo.nl (SBB) › Servicedocumenten en handreikingen: www.ihks.nl (MBO Raad) Handige informatie

27 Keuzedelen


Download ppt "Keuzedelen als onderdeel van de structuur Voorbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google