De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Micro organismen GROEI.  Voor de volgende toets 1.2  Hoofdstuk 13 van Biologie voor het MLO  Ondersteunde practica.  - Microscopie  - Gramkleuring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Micro organismen GROEI.  Voor de volgende toets 1.2  Hoofdstuk 13 van Biologie voor het MLO  Ondersteunde practica.  - Microscopie  - Gramkleuring."— Transcript van de presentatie:

1 Micro organismen GROEI

2  Voor de volgende toets 1.2  Hoofdstuk 13 van Biologie voor het MLO  Ondersteunde practica.  - Microscopie  - Gramkleuring  - Groeifactoren bacteriën LESSTOF

3 GRAMKLEURING

4 BACTERIE INDELING DOOR GRAMKLEURING  http://www.youtube.com/w atch?v=a4LD8VznRbw http://www.youtube.com/w atch?v=a4LD8VznRbw

5 Definitie:  Reactie van de celwand op kleurstoffen. Kleuring:  Positief/Paars  Negatief/Rood,Roze Stappenplan:  1. Kristalviolet  1a Spoelen. (demi-water)  2. Lugol  3. Ethanol (ontkleuring)  3a Spoelen. (demi-water)  4. Waterige Fuchsine.  4a Spoelen. (demi-water)  4b Drogen GRAMKLEURING

6 Gram positief; zeer dikke celwand met peptidoglycaan. Gram negatief; dunne celwand, makkelijke doordringing van ethanol die het kristalviolet uitspoelt. Theorie:

7  Vermeerdering bacteriën Vermeerdering bacteriën  Generatie tijd (verdubbelingstijd)  20 minuten  Binaire deling  Animatie  https://nl.wikipedia.org/wiki/Binai re_delingnl.wikipedia.org/wiki/Binai re_deling GROEI

8  VAST MEDIUM  AGAR  VLOEIBARE MEDIUM  BOUILLON KWEKEN VAN MICRO ORGANISMEN Opdracht 1 t/m 3

9  Kweken van een bacteriesoort – (bacterie)cultuur  Vloeibaar medium - bouillon  Vast medium –agar  Geisoleerde groep micro organisme op een vaste bodem = kolonie  Reinkweek (zuivere of reincultuur )-  1 populatie micro organisme/ 1 soort  specifieke kenmerken zoals celvorm, gramkarakter, beweeglijkheid, stofwisselingseigenschappen. CULTUREN

10  Nutriënten uit de omgeving (voedingsstoffen)  Gebruikt voor metabolisme van de cel (stofwisseling van de cel)  Anabolisme  Proces dat nutriënten worden opgenomen en als bouwstof gebruikt voor bv cel onderdelen - energie verbruikend proces  Katabolisme  Proces dat chemische verbindingen verbreekt en de vrijgekomen energie gebruikt als brandstof voor bv groei en beweging  Hoofdstuk 7 celstofwisseling (komen we later op terug) VOEDING

11  Macro nutriënten Nutrienten die de cel in grote hoeveelheden nodig heeft.  Koolstof, Stikstof,Fosfor, Zwavel etc  Micronutriënten  Nutrienten die cel in kleine hoeveelheden nodig heeft.  Kobalt, Zink, Koper, Mangaan etc  Alle elementen die de bacteriecel bevat moeten uiteraard ook in het medium worden aangeboden. VOEDINGSTOFFEN (NUTRIËNTEN)

12  (C)Koolstof:  Cel is opgebouwd uit koolstof verbindingen (organische)  Organische verbindingen (koolhydraten, eiwitten,Lipiden)  Gebruikt als brandstof (autotrofe organismen) maar ook als bouwstof (heterotrofe organismen)  (H)Waterstof en (O) Zuurstof:  Komen net al koolstof voor organische verbindingen  Worden tevens gebruikt als brandstof of bouwstof  (N)Stikstof:  Bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen  Nodig voor bouw van petidoglycaan wand  Afbraak/bouw van het erfelijk materiaal  (S)Zwavel:  Voornamelijk in bepaalde eiwitten (aminozuren, vitaminen)  Zorgt ervoor eiwitten steviger zijn en meer bestand zijn tegen verhitting  (P) Fosfor:  Afbraak /bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen MACRO NUTRIËNTEN

13  (Fe) ijzer,  (Cu) koper,  (Ca) calcium,  (Mn) mangaan.  Veelvuldig gebruik in enzymen.  Opdracht 4 t/m 7 MICRO NUTRIËNTEN

14  Invloeden op de groei van micro organisme (Milieufactoren)  1. Temperatuur  Temp-bereik: Minimum temperatuur, maximum temperatuur en een optimum temperatuur.  3 groepen met een verschillend optimum.  0-15◦C Psychrofielen  20-37◦C Mesofielen  55-65◦C Thermofielen GROEI FACTOREN

15  Extreem thermofielen

16  2. Zuurgraad  pH-bereik met een minimum, maximum en een optimum.  De meeste groeien optimaal bij pH 7.  Bacteriën vaak beter aangepast aan zure milieus.  Lage pH (0,8) Acidofielen. GROEI FACTOREN

17  3. Zuurstofspanning  Micro organismen houden van een zuurstof arme en/of zuurstofrijke omgeving.  Verdeling in 4 groepen:  Obligaat aerobe micro organismen.  Obligaat anaerobe micro organismen.  Facultatief anaerobe micro organismen.  Micro aerofiele micro organismen. GROEI FACTOREN

18  4. Osmotische waarde Micro organismen hebben water nodig voor hun groei.  Groei en overleving kan drastisch beïnvloed worden door de hoeveelheid water wat de cel kan opnemen of verlaten.  Via de celwand.  3 soorten milieus:  Hypertonisch milieu, bacterie zal water verliezen.  Hypotonisch milieu, bacterie neemt water op.  Isotonische milieu, milieu binnen en buiten de cel gelijk.  Ei osmose Ei osmose  https://youtu.be/SrON0nEEWmo https://youtu.be/SrON0nEEWmo Filmpje: osmose uitleg  Opdracht 8 t/m 11 GROEI FACTOREN

19  Cel ademhaling  Aerobe  Anaeroob  Fermentatie  Zuurstofspanning  Psychrofielen  Mesofielen  Thermofielen  Acidofielen  Buffer  Isotoon milieu  Osmotische waarde  Osmose  Halofielen ZOEK DE DEFINITIES/BESCHRIJVINGEN VAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN

20 KIEMGETAL BEPALING OPDRACHT 12 T/M 15  Directe telling mbv microscoop en telkamer.  Indirecte kolonietelling (kiemgetalbepaling)  Het kiemgetal is het aantal kolonies maal de verdunningsfactor. TELLEN van micro organismen

21 OPDRACHT 16 EN 17 OP BLZ 284. (17B NIET) De vier groei fasen in vloeibare media:  1. Lagfase, weinig of geen toename.  2. Logfase, verdubbeling per tijdseenheid. https://www.youtube.com/watch?v=pVMpIxH8WAc&authuser=0  3. Stationaire fase, constante fase.  4. Afstervingsfase. GROEI CURVE in vloeibare media

22  Binaire deling  verdubbeling cel inhoud  Verlenging van de cel  splitsing in twee gedeeltes  Prokaryoten  O.a. Bacteriën  Eukaryoten  Mitose  Meiose GROEI

23 IDENTIFICATIE SCHEMA Aan- of afwezigheid van: Enzym Katalase = Waterstofperoxide ontstaat tijdens de aërobe ademhaling, het is giftig. Katalase voorkomt dus afsterving van de bacteriecel door het peroxide af te breken Alle melkzuurbacteriën zijn katalasenegatief en zo te onderscheiden van andere grampositieve coccen en staven A an of afwezigheid van: Enzym Oxidase = Met deze test wordt een ademhalingsenzym aangetoond dat in strikt aërobe micro-organismen in zo'n hoge concentratie aanwezig is dat het zeer snel aantoonbaar is. Toont dus Anaerobe of Aerobe stofwisseling aan

24  Logaritmische schaalverdeling. Ieder soort micro organisme heeft zijn eigen delingstijd en groeisnelheid. Delingstijd= de tijd die nodig is voor de verdubbeling. Groeisnelheid= aantal delingen per uur. EXPONENTIËLE AANTALLEN 10 8 7 6 5 4 3 2 1 1


Download ppt "Micro organismen GROEI.  Voor de volgende toets 1.2  Hoofdstuk 13 van Biologie voor het MLO  Ondersteunde practica.  - Microscopie  - Gramkleuring."

Verwante presentaties


Ads door Google