De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groei Micro organismen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groei Micro organismen."— Transcript van de presentatie:

1 Groei Micro organismen

2 lesstof Voor de volgende toets 1.2
Hoofdstuk 13 van Biologie voor het MLO Ondersteunde practica. - Microscopie - Gramkleuring - Groeifactoren bacteriën

3 gramkleuring

4 Bacterie Indeling door Gramkleuring

5 Gramkleuring Reactie van de celwand op kleurstoffen. 1. Kristalviolet
Definitie: Reactie van de celwand op kleurstoffen. Kleuring: Positief/Paars Negatief/Rood,Roze Stappenplan: 1. Kristalviolet 1a Spoelen. (demi-water) 2. Lugol 3. Ethanol (ontkleuring) 3a Spoelen. (demi-water) 4. Waterige Fuchsine. 4a Spoelen. (demi-water) 4b Drogen

6 Gramkleuring Theorie:
Gram positief; zeer dikke celwand met peptidoglycaan. Gram negatief; dunne celwand, makkelijke doordringing van ethanol die het kristalviolet uitspoelt.

7 Groei Vermeerdering bacteriën Generatie tijd (verdubbelingstijd)
20 minuten Binaire deling Animatie https://nl.wikipedia.org/wiki/Binaire_deling

8 Kweken van micro organismen
VAST MEDIUM AGAR VLOEIBARE MEDIUM BOUILLON Opdracht 1 t/m 3

9 Culturen Kweken van een bacteriesoort – (bacterie)cultuur
Vloeibaar medium - bouillon Vast medium –agar Geisoleerde groep micro organisme op een vaste bodem = kolonie Reinkweek (zuivere of reincultuur )- 1 populatie micro organisme/ 1 soort specifieke kenmerken zoals celvorm, gramkarakter, beweeglijkheid, stofwisselingseigenschappen.

10 Voeding Nutriënten uit de omgeving (voedingsstoffen)
Gebruikt voor metabolisme van de cel (stofwisseling van de cel) Anabolisme Proces dat nutriënten worden opgenomen en als bouwstof gebruikt voor bv cel onderdelen - energie verbruikend proces Katabolisme Proces dat chemische verbindingen verbreekt en de vrijgekomen energie gebruikt als brandstof voor bv groei en beweging Hoofdstuk 7 celstofwisseling (komen we later op terug)

11 Voedingstoffen (nutriënten)
Macro nutriënten Nutrienten die de cel in grote hoeveelheden nodig heeft. Koolstof, Stikstof,Fosfor, Zwavel etc Micronutriënten Nutrienten die cel in kleine hoeveelheden nodig heeft. Kobalt, Zink, Koper, Mangaan etc Alle elementen die de bacteriecel bevat moeten uiteraard ook in het medium worden aangeboden.

12 Macro nutriënten (C)Koolstof: (H)Waterstof en (O) Zuurstof:
Cel is opgebouwd uit koolstof verbindingen (organische) Organische verbindingen (koolhydraten, eiwitten ,Lipiden) Gebruikt als brandstof (autotrofe organismen) maar ook als bouwstof (heterotrofe organismen) (H)Waterstof en (O) Zuurstof: Komen net al koolstof voor organische verbindingen Worden tevens gebruikt als brandstof of bouwstof (N)Stikstof: Bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen Nodig voor bouw van petidoglycaan wand Afbraak/bouw van het erfelijk materiaal (S)Zwavel: Voornamelijk in bepaalde eiwitten (aminozuren, vitaminen) Zorgt ervoor eiwitten steviger zijn en meer bestand zijn tegen verhitting (P) Fosfor: Afbraak /bouw van macromoleculen zoals eiwitten, DNA, RNA, ATP, fosfolipen

13 Micro nutriënten (Fe) ijzer, (Cu) koper, (Ca) calcium, (Mn) mangaan.
Veelvuldig gebruik in enzymen. Opdracht 4 t/m 7

14 Groei factoren Invloeden op de groei van micro organisme (Milieufactoren) 1. Temperatuur Temp-bereik: Minimum temperatuur, maximum temperatuur en een optimum temperatuur. 3 groepen met een verschillend optimum. 0-15◦C Psychrofielen 20-37◦C Mesofielen 55-65◦C Thermofielen

15 Extreem thermofielen

16 Groei factoren 2. Zuurgraad
pH-bereik met een minimum, maximum en een optimum. De meeste groeien optimaal bij pH 7. Bacteriën vaak beter aangepast aan zure milieus. Lage pH (0,8) Acidofielen.

17 Groei factoren 3. Zuurstofspanning
Micro organismen houden van een zuurstof arme en/of zuurstofrijke omgeving. Verdeling in 4 groepen: Obligaat aerobe micro organismen. Obligaat anaerobe micro organismen. Facultatief anaerobe micro organismen. Micro aerofiele micro organismen.

18 Groei factoren 4. Osmotische waarde 3 soorten milieus:
Micro organismen hebben water nodig voor hun groei. Groei en overleving kan drastisch beïnvloed worden door de hoeveelheid water wat de cel kan opnemen of verlaten. Via de celwand. 3 soorten milieus: Hypertonisch milieu, bacterie zal water verliezen. Hypotonisch milieu, bacterie neemt water op. Isotonische milieu, milieu binnen en buiten de cel gelijk. Ei osmose https://youtu.be/SrON0nEEWmo Filmpje: osmose uitleg Opdracht 8 t/m 11

19 Zoek de definities/beschrijvingen van de volgende begrippen
Cel ademhaling Aerobe Anaeroob Fermentatie Zuurstofspanning Psychrofielen Mesofielen Thermofielen Acidofielen Buffer Isotoon milieu Osmotische waarde Osmose Halofielen

20 Kiemgetal bepaling Opdracht 12 t/m 15
TELLEN van micro organismen Directe telling mbv microscoop en telkamer. Indirecte kolonietelling (kiemgetalbepaling) Het kiemgetal is het aantal kolonies maal de verdunningsfactor. Kiemgetal bepaling Opdracht 12 t/m 15

21 opdracht 16 en 17 op blz 284. (17b niet)
GROEI CURVE in vloeibare media De vier groei fasen in vloeibare media: 1. Lagfase, weinig of geen toename. 2. Logfase, verdubbeling per tijdseenheid. https://www.youtube.com/watch?v=pVMpIxH8WAc&authuser=0 3. Stationaire fase, constante fase. 4. Afstervingsfase. opdracht 16 en 17 op blz 284. (17b niet)

22 Groei Binaire deling Prokaryoten Eukaryoten verdubbeling cel inhoud
Verlenging van de cel splitsing in twee gedeeltes Prokaryoten O.a. Bacteriën Eukaryoten Mitose Meiose

23 Identificatie schema Aan of afwezigheid van: Aan- of afwezigheid van:
Enzym Katalase = Waterstofperoxide ontstaat tijdens de aërobe ademhaling, het is giftig. Katalase voorkomt dus afsterving van de bacteriecel door het peroxide af te breken Alle melkzuurbacteriën zijn katalasenegatief en zo te onderscheiden van andere grampositieve coccen en staven Aan of afwezigheid van: Enzym Oxidase = Met deze test wordt een ademhalingsenzym aangetoond dat in strikt aërobe micro-organismen in zo'n hoge concentratie aanwezig is dat het zeer snel aantoonbaar is. Toont dus Anaerobe of Aerobe stofwisseling aan

24 ExponentiËle aantallen
Logaritmische schaalverdeling. Ieder soort micro organisme heeft zijn eigen delingstijd en groeisnelheid. Delingstijd= de tijd die nodig is voor de verdubbeling. Groeisnelheid= aantal delingen per uur. 10 8 7 6 5 4 3 2 1


Download ppt "Groei Micro organismen."

Verwante presentaties


Ads door Google